28 maja 2018
Podsumowanie XVIII Konferencji Naukowej Doktorantów Wydziałów Budownictwa

W dniach 17 - 18 maja 2018 r. w ośrodku „Pod Jedlami” w Wiśle odbyła się XVIII Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa. W tym roku konferencja zgromadziła 80 osób z dziesięciu ośrodków z Polski, Republiki Czeskiej oraz Włoch. W konferencji wzięło udział między innymi 38 doktorantów oraz 30 promotorów prac doktorskich. Organizatorami konferencji byli doktoranci i absolwenci studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej.

Opiekunem konferencji był dr hab. inż. Krzysztof Gromysz, prof. Politechniki Śląskiej, pełniący funkcję Kierownika Studiów Doktoranckich na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Konferencji była dr inż. Karolina Knapik, a członkami mgr inż. Małgorzata Krystek, mgr inż. Przemysław Rokitowski oraz mgr inż. Jacek Kołodziej.

Konferencja miała na celu:

  • prezentację wyników badań teoretycznych i doświadczalnych uzyskanych w trakcie wykonywania prac doktorskich,
  • zaznajomienie się z tematyką badań podejmowanych przez Doktorantów w różnych ośrodkach, wymianę doświadczeń badawczych oraz wzajemne poznanie się,
  • zorganizowanie dyskusji z udziałem Profesorów, będącej źródłem wielu cennych uwag do zaprezentowanych prac.

Oficjalnymi językami konferencji były polski oraz angielski.

W trakcie konferencji wygłoszono 43 prezentacje. 40 referatów wygłosili doktoranci a 3 referaty - zaproszeni goście. Prace doktorantów opublikowane zostały w monografii pod redakcją Karoliny Knapik i Krzysztofa Gromysza pt. “Ujęcie aktualnych problemów budownictwa” wydanej przez Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Konferencję podzielono na cztery dwuczęściowe sesje tematyczne: „Materiały budowlane i fizyka budowli”, „Konstrukcje budowlane i teoria konstrukcji”, „Budownictwo komunikacyjne” oraz „Geotechnika”.

W czasie konferencji doceniono najlepsze prezentacje poprzez przyznanie 4 nagród głównych oraz 5 wyróżnień. Nagrody książkowe ufundowało Stowarzyszenie Producentów Cementu. Najlepsze artykuły opublikowane w monografii zostały wytypowane do opublikowania w czasopiśmie ACEE po rozszerzeniu i przetłumaczeniu na język angielski.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom XVIII Konferencji Naukowej Doktorantów Wydziałów Budownictwa za liczne przybycie.Wiadomość utworzona: 28 maja 2018 07:41, autor: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa