6 kwietnia 2018
DIAD-tools ‘Rozwój interaktywnych i animowanych rysunkowych pomocy dydaktycznych’

10 i 11 kwietnia 2018 r. na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej odbędzie się spotkanie partnerów realizujących międzynarodowy projekt „Rozwój interaktywnych i animowanych rysunkowych pomocy dydaktycznych” - DIAD-tools.

Uroczyste otwarcie spotkania zaplanowane jest 10 kwietnia 2018, o godz. 9:00, w sali Rady Wydziału. Przybyłych gości przywitają Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Dziekan Wydziału Budownictwa dr hab. inż. Joanna Bzówka prof. Pol. Śl. oraz Kierownik Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek, który przedstawi wystąpienie o znaczeniu nauki rysunku technicznego w dydaktyce przyszłych inżynierów.

Projekt „Rozwój interaktywnych i animowanych rysunkowych pomocy dydaktycznych” No. 2017-1_LT01-KA2202-035177, o akronimie "DIAD-tools" jest realizowany w ramach programu Erasmus+ KA2 Partnerstwo Strategiczne. Głównym celem projektu jest przygotowanie interaktywnych i animowanych rysunkowych pomocy dydaktycznych, które ułatwiłyby uczniom szkół zawodowych, techników i uczelni technicznych, opanowanie zasad sporządzania rysunków technicznych. Materiały do nauki rysunku są przygotowywane zgodnie z podstawami programowymi nauczania przedmiotu Rysunek Techniczny i umożliwią uczenie się sporządzania rysunków technicznych odręcznie, jak i z pomocą programów komputerowych. Opracowywane materiały będą dostępne w sześciu wersjach językowych - w językach: angielskim, litewskim, estońskim, łotewskim, słowackim i polskim. Partnerami projektu są jednostki dydaktyczne i uczelnie wyższe z Litwy, Łotwy, Estonii, Słowacji i Polski - Vilnius Builders Training Centre (Litwa), Slovak University of Technology (Słowacja), Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Estonia), Aleksandras Stulginskis University (Litwa), Lithuanian Society for Geometry and Engineering Graphics (Litwa), Riga Technical University (Łotwa), Panevezio kolegija (Litwa) i Politechnika Śląska (Polska). Politechnika Śląska reprezentowana jest w projekcie przez Zespół Geometrii i Grafiki Inżynierskiej z Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, Wydziału Budownictwa. Kierownikiem projektu ze strony Politechniki Śląskiej jest dr inż. arch. Monika Sroka-Bizoń. W ramach projektu „ DIAD-tools” Zespół Geometrii i Grafiki Inżynierskiej opracowuje pięć modułów materiałów dydaktycznych dotyczących rysunku architektonicznego, budowlanego i konstrukcyjnego. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej projektu: http://liggd.lt/diad-tools/news

W trakcie najbliższego spotkania zostaną przedstawione i omówione materiały dydaktyczne przygotowane i opracowane przez partnerów projektu. Wizyta naszych zagranicznych gości będzie również okazją do zaprezentowania Wydziału i naszej uczelni. Mamy nadzieję, że realizowany obecnie projekt DIAD-tools będzie interesującą i owocną formą rozwijanej współpracy międzynarodowej Wydziału.


Wiadomość utworzona: 6 kwietnia 2018 08:16, autor: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa