14 grudnia 2017
Rada Społeczna Wydziału Budownictwa kadencja 2017-2020

W dniu 11.12.2017 odbyło się już drugie spotkanie Rady Społecznej Wydziału Budownictwa. Pani Dziekan Wydziału Budownictwa, prof. Joanna Bzówka prowadziła obrady rady społecznej w obecności kolegium dziekańskiego oraz zaproszonych członków rady społecznej:

 1. Piotr Borucki, Główny Projektant, PERI Polska Sp. z o.o.,
 2. Franciszek Buszka, Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach,
 3. Tomasz Franczewski, Dyrektor Biura Technicznego, Budimex S.A.,
 4. Tomasz Grela, Prezes Zarządu Aluprof S.A. – nieobecność usprawiedliwiona
 5. Marek Kała, Prezes Zarządu, "Inwest-complex" Spółka z o.o.,
 6. Arkadiusz Kierkowicz, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Regionu, Eurovia Polska S.A.,
 7. Jacek Połącarz, Członek Zarządu, Dyrektor Personalny Górażdże Cement S.A.,
 8. Piotr Sabiniok, Dyrektor Biura Rozwoju Strategicznego i Marketingu, Prokurent, Mostostal Zabrze S.A. – nieobecność usprawiedliwiona
 9. Artur Szymański, Prezes Zarządu, Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego, Projprzem S.A.
 10. Zbigniew Tabor, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Uchwalono Regulamin Rady Społecznej, kadencja 2017 – 2020

 1. Przewodnicząca Rady Społecznej – Pani Dziekan Wydziału Budownictwa, dr hab. inż. Joanna Bzówka, prof. nzw w Pol. Śl.
 2. Wiceprzewodniczący Rady Społecznej – Franciszek Buszka
 3. Wiceprzewodniczący Rady Społecznej – Marek Kała
 4. Sekretarz Rady Społecznej – Prodziekan ds. Nauki i Organizacji, dr hab. inż. Tomasz Ponikiewski, prof. nzw w Pol. Śl.

Tematy posiedzenia plenarnego Rady Społecznej Wydziału Budownictwa

 1. Wyrażanie opinii o kierunkach rozwoju Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej (prezentacja + dyskusja).
 2. Wspieranie Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w działalności na rzecz jego rozwoju (granty z przemysłem, doktoraty wdrożeniowe).
 3. Wyrażanie opinii, wymiana doświadczeń i poglądów w sprawach dotyczących współpracy Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej z otoczeniem społeczno-gospodarczym (targi pracy)
 4. Wyrażanie opinii o działalności dydaktycznej i badawczej Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej.
 5. Współpraca i wymiana informacji między środowiskami reprezentowanymi w Radzie Społecznej i środowiskiem Uczelni.
 6. Wyrażanie opinii i poglądów w zakresie kształtowania wśród studentów postaw innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości
Wiadomość utworzona: 14 grudnia 2017 12:55, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 14 grudnia 2017 12:55, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa