27 września 2017
Dzień wolny (2.10) - Inauguracja

Monitor Prawny Politechniki Śląskiej

poz. 198

ZARZĄDZENIE NR 113/2017
REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), w związku z § 16 ust. 6 Regulaminu studiów (Monitor Prawny PŚ z 2017 r. poz. 110) zarządza się, co następuje:

§ 1
W związku z uroczystą Inauguracją roku akademickiego 2017/2018 dzień 2 października 2017 r. ustanawia się dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor PŚ: A. Mężyk

Dokument - ( czytaj )

Wiadomość utworzona: 22 września 2017 15:00, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 27 września 2017 12:53, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa