6 lipca 2017
Wszystkie egzaminy i zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej muszą się odbyć do 17 września br.

Na prośbę JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka, przekazaną 20 czerwca br. Dziekanom wszystkich Wydziałów naszej Politechniki informuję, że wszystkie egzaminy i zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej muszą się odbyć do 17 września br. Ostatnie dwa tygodnie (tzn. 18.09 – 30.09) są przeznaczone wyłącznie na sesję egzaminacyjną letnią poprawkową. Oznacza to, że wszystkie pierwotnie zaplanowane po 17 września terminy egzaminów i zaliczeń należy przesunąć na okres 1.09–17.09 br. w uzgodnieniu z prowadzącymi poszczególne przedmioty. W związku z powyższym starostów na poszczególnych latach studiów prosimy o kontakt z Dziekanatem i zaproponowanie stosownych zmian.

Zgodnie z informacją przekazaną przez JM Rektora Politechniki Śląskiej ustalenie harmonogramu sesji egzaminacyjnej w opisany wyżej sposób pozwoli na rzeczowe zaplanowanie grupo-godzin na kolejny rok akademicki, jak również znacząco usprawni przygotowanie danych statystycznych na potrzeby wewnętrzne oraz innych instytucji (MNiSW – POL-on, GUS).

z poważaniem
dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. Pol. Śl.
Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Budownictwa

Wiadomość utworzona: 6 lipca 2017 07:57, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 6 lipca 2017 07:57, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa