7 czerwca 2017
Godziny dziekańskie (16.07) / Dean's hours (16.07)

Na prośbę Samorządu Studenckiego ogłaszam na Wydziale Budownictwa

w dniu 16 czerwca 2017 r. od godziny 800 do godz. 1800

godziny dziekańskie

dla studentów studiów stacjonarnych w Gliwicach oraz w CKI w Rybniku.

Dziekan Wydziału Budownictwa
Politechniki Śląskiej
Dr hab. inż. Joanna Bzówka, prof. Pol. Śl.

Pismo (7.06.2017) - ( czytaj )


At the request of the Student Government we announce

the dean's hours

beetwen 8AM and 6PM on 16th of June 2017

at the Faculty of Civil Engineering for the full-time Students in Gliwice and Rybnik and CKI in Rybnik.

Dean of Faculty of Civil Engineering
Dr hab. inż. Joanna Bzówka, prof. Pol. Śl.

Document (7.06.2017) - ( read )

Wiadomość utworzona: 7 czerwca 2017 12:11, autor: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa