27 marca 2017
Nowe procedury zapisu na PROJEKT INŻYNIERSKI i PRACĘ MAGISTERSKĄ

PROJEKT INŻYNIERSKI

Już od bieżącego semestru zapisy studentów na Projekt Inżynierski będą realizowane bezpośrednio w dziekanacie. Studenci na pobranych ze strony wydziałowej drukach o nazwie „Deklaracja wyboru katedry dyplomującej”, będą wskazywali wybraną przez siebie Katedrę, a także Katedrę alternatywną. Studenci nie wskazują kierujących ich przyszłymi Projektami, ponieważ to kierownicy Katedr delegują swoich pracowników do realizacji przedmiotu „Projekt Inżynierski”.

PRACA MAGISTERSKA

W przypadku zapisów na Pracę Magisterską studenci wybierają kierującego ich przyszłą Pracą i wstępnie uzgadniają jej temat. Formalnym potwierdzeniem dokonanych uzgodnień pomiędzy studentem i jego przyszłym promotorem będą podpisy na wypełnionym druku o nazwie „Deklaracja wyboru kierującego pracą dyplomową (magisterską)” pobranym ze strony wydziałowej. Wypełnione druki studenci składają bezpośrednio w dziekanacie.

Szczegółową procedurę zapisów na prace dyplomowe (Projekty Inżynierskie i Parce Magisterskie) można znaleźć w zakładce http://www.polsl.pl/Wydzialy/RB/Strony/ProjektPraca.aspx w nowym folderze „PRACA DYPLOMOWA” na stronie wydziałowej.

Wiadomość utworzona: 27 marca 2017 13:49, autor: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa