7 lutego 2017
Wspomnienie o doc. dr hab. inż. Jakubie MAMES

Doc. dr hab. inż. Jakub MAMES
ur. 12 maja 1925 w Krakowie – zm. 6 lutego 2017 w Lublinie

Jakub MAMES uzyskał stopień magistra inżyniera nauk technicznych w zakresie konstrukcyjno-mostowym w roku 1951 na Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Na macierzystym wydziale pracował przez 25 lat na kolejnych stanowiskach od asystenta do docenta, prowadząc wykłady, projekty i prace dyplomowe głównie z zakresu konstrukcji sprężonych. Doktoryzował się na Wydziale Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Politechniki Śląskiej w roku 1956 na podstawie rozprawy Sprężona belka ciągła w liniowym i nieliniowym zakresie sprężystości betonu – promotorem był Profesor Stefan Kaufman. Na tymże wydziale w roku 1971 habilitował się, przedstawiając rozprawę Probabilistyczna ocena bezpieczeństwa konstrukcji w oparciu o teorię rozkładu wartości skrajnych. W Katedrze Konstrukcji Żelbetowych, a następnie w Instytucie Konstrukcji Budowlanych kierował Zakładem Konstrukcji Sprężonych. W roku 1960 jako stypendysta Fundacji Forda przebywał w Berkeley w charakterze visiting scholar na Uniwersytecie Kalifornijskim. W roku 1976 przeniósł się do Politechniki Lubelskiej, gdzie przeszedł na emeryturę w roku 1985. W latach 1980-1981 był Rektorem Politechniki Lubelskiej; kadencję przerwał stan wojenny. Doc. Mames był przez 3 kadencje członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Działając przez wiele lat w Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) w ramach Polskiej Grupy Programowej Komitetu Technicznego TC 98, opracował w latach 1978-80 dokument TR 6116, który stał się podstawą określania charakterystycznych wartości obciążeń zmiennych. Jest autorem lub współautorem szeregu prac naukowych, w tym ponad 30 artykułów z dziedziny konstrukcji sprężonych i teorii bezpieczeństwa. Wspólnie z Prof. A. Ajdukiewiczem, z którym współpracował ponad 40 lat, wydał podręczniki z dziedziny konstrukcji sprężonych w latach 1976, 1980, 1984, 2001, 2004 i 2008. Choć głównie koncentrował się na problemach teoretycznych, ma także znaczny dorobek doświadczalny, zwłaszcza z zakresu badania konstrukcji i betonów lekkich. Przez wiele lat działał jako rzeczoznawca konstrukcji żelbetowych i sprężonych, opracowując wiele odpowiedzialnych ekspertyz i opinii. W roku 1977 uzyskał Nagrodę PZITB im. Profesora Stefana Bryły, a w roku 1997 był laureatem Medalu PZITB im. Profesora Stefana Kaufmana.

Był Osobą o wielkiej erudycji i o bardzo różnorodnych zainteresowaniach – m.in. historiograficznych, biologicznych, ekologicznych. Wygłaszał szereg prelekcji o urozmaiconej tematyce; na Konferencję Doktorantów Wydziałów Budownictwa w 2005 roku przygotował referat wprowadzający Postawa poznawcza pracownika nauki. Był bowiem autorem znaczącego Projektu kodeksu etycznego, który ukazał się w „Nauce Polskiej” w 1992 roku, a ostatecznie został przez Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium Polskiej Akademii wydany w roku 1994 w postaci broszury zatytułowanej Dobre obyczaje w nauce. Warto wspomnieć dwie książeczki autorstwa Jakuba Mamesa. Pierwsza to Tajemnice czarnego krzyżyka – pasjonująca historia relikwii św. Kazimierza i krzyżyka wyrzeźbionego w XVII w. z drewna krzyża pobranego z trumny Świętego. Krzyżyk ten, przez wieki w posiadaniu rodziny żony Jakuba Mamesa, został zgodnie z wolą jej Matki ofiarowany w 1988r. Papieżowi Janowi Pawłowi II, a ten przekazał go Katedrze Wawelskiej.
Druga niewielka książeczka Opowieści, wspomnienia i sny to zbiór autobiograficznych wspomnień Autora z tragicznych losów, głównie wojennych, o wielkim ładunku humanizmu.

Żegnamy Człowieka wyjątkowej kultury i skromności, przyjaciela młodzieży i bardzo przez współpracowników i studentów lubianego.

Cześć Jego Pamięci !

Pogrzeb Doc. dr hab. inż. Jakuba Mamesa odbędzie się 10 lutego (piątek) o godz. 10:00 na Cmentarzu przy ul Lipowej (wejście od ul. Białej) w Lublinie.Autor wspomnienia: prof. dr inż. Andrzej Ajdukiewicz

Zdjęcie dzięki uprzejmości Rzecznika Prasowego Politechniki Lubelskiej, żródło http://teatrnn.pl/leksykon/

Wiadomość utworzona: 7 lutego 2017 13:48, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 7 lutego 2017 16:38, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa