5 stycznia 2017
Ankieta dla Wolontariuszy, Pracowników Naukowych oraz Studentów współpracujących z Inkubatorem Techno-Park Gliwice

W celu poprawy efektywności wdrażania nowych rozwiązań innowacyjnych oraz nowych technologii, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej wraz z Pennsylvania State University w Hazleton (USA) pracują nad modelem efektywniejszego wspierania nowopowstających przedsiębiorstw oraz możliwością poszerzenia zakresu pomocy udzielanej dla przedsiębiorców przez Inkubatory Przedsiębiorczości. Badania ankietowe mają na celu porównanie polskich i amerykańskich doświadczeń oraz analizę dobrych praktyk stosowanych przez obie strony. Zapewniamy, że uzyskane dane będą użyte wyłącznie dla celów naukowych, w zakresie stymulacji wzrostu ekonomicznego regionu oraz realizacji pracy doktorskiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania.

https://www.ankietka.pl/ankieta/248648/ankieta-dla-wolontariuszy-pracownikow-naukowych-oraz-studentow.html

Wiadomość utworzona: 5 stycznia 2017 08:55, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 5 stycznia 2017 08:57, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa