22 września 2016
Wysoka ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

Polska Komisja Akredytacyjna wizytująca nasz Wydział w dniach 5-6 maja 2016 roku, po raz trzeci oceniała jakość kształcenia na kierunku ‘budownictwo’ prowadzonym w obszarze nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, realizowanych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Komisja sprawdzała spełnianie przez nasz Wydział sześciu kryteriów oceny programowej. W pięciu kryteriach Polska Komisja Akredytacyjna w raporcie z wizytacji stwierdziła, że Wydział Budownictwa „w pełni” realizuje pięć kryteriów, m.in. dotyczących realizacji efektów kształcenia, liczby i jakości kadry naukowo-dydaktycznej, współpracy z otoczeniem, dysponowaniem infrastrukturą dydaktyczną i naukową. Natomiast w jednym kryterium, dotyczącym działania skutecznego wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, otrzymaliśmy najwyższą ocenę „wyróżniającą”.

Wiadomość utworzona: 22 września 2016 11:19, autor: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa