22 lipca 2016
W dniu 15 lipca 2016 roku odszedł od nas na zawsze dr inż. Kazimierz Juzwa

Dr inż. Kazimierz Juzwa urodził się 17 lutego 1932 r. w Zaleszczykach nad Dniestrem.

Po ekspatriacji do Polski zamieszkał z rodziną w Bytomiu, gdzie w 1953 r. ukończył szkołę średnią. W tym samym roku rozpoczął studia wyższe na Wydziale Inżynieryjno- Budowlanym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jeszcze jako student podjął pracę w Katedrze Geodezji, w której na różnych stanowiskach naukowo-dydaktycznych pracował aż do emerytury w roku 1997. Przed przejściem na emeryturę sprawował funkcję kierownika Zakładu Geodezji.

Działalność dydaktyczno-naukowa Kazimierza Juzwy ukierunkowana była na zagadnienia geodezji inżynieryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów, diagnostyki i rektyfikacji budowli, urządzeń przemysłowych oraz obiektów komunikacyjnych na terenach górniczych i nieustabilizowanych. Jako pracownik katedry i jednocześnie od 1974 r. rzeczoznawca SGP wykonał z tego zakresu setki opracowań i ekspertyz często dotyczących stanów przed awaryjnych i katastrofalnych. Na szczególne podkreślenie zasługują badania i osiągnięcia w zakresie pomiarów transportu wewnątrz zakładowego, chłodni kominowych i mostów. Był jednym z inicjatorów powstania Instrukcji Geodezyjnej MPC oraz wiodącym współautorem ”Wytycznych wykonania pomiarów suwnic i jezdni suwnicowych”. Jest autorem 24 publikacji i 54 referatów wygłoszonych na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. W 2004 r. przyczynił się do opracowania "Zasad prowadzenia mapy zasadniczej na terenach szkód górniczych", opublikowanych jako "Wytyczne Techniczne K-1.8.". W swojej działalności zawodowej cechował się kreatywnością i twórczymi pomysłami.

Od 1964 r. był członkiem SGP, współorganizatorem Koła Terenowego SGP w Gliwicach. Był jego przewodniczącym przez wiele lat, oraz przewodniczącym Zarządu Oddziału SGP w Katowicach i przewodniczącym Regionalnej Komisji specjalizacji zawodowej. Aktywnie działał w Sekcji Geodezji Inżynieryjnej SGP, od 1990 do 2004 był wiceprzewodniczącym Sekcji Geodezji Przemysłowej PAN, a w ostatniej kadencji był przewodniczącym "Zespołu do spraw standardów z zakresu geodezji inżynieryjnej".W trzech ostatnich kadencjach do 2004 był też wiceprzewodniczący Gremium Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Polskiej Akademii Inżynierskiej.

W działalności dydaktycznej charakteryzował się życzliwym podejściem do studentów, za co zyskiwał ich uznanie i sympatię.

W życiu prywatnym bezpośredni, przyjazny, nie wyniosły, pełen energii i pomysłów.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1974), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984), Srebrną Odznaką za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii (1980) oraz Złotą Honorową Odznaką Odznaka NOT (1993) i SGP (1985), a także medalami Politechniki Śląskiej i medalem Politechniki w Bratysławie. Współlaureat nagrody MSzWiT II st. za osiągnięcia dydaktyczne, oraz wielu nagród Rektora Politechniki Śl.

Odszedł o nas wyjątkowy człowiek, szczery i życzliwy, pełen serdeczności dla wszystkich, których spotykał na swej życiowej drodze.

Będzie Go nam bardzo brakować.

Przyjaciele, koledzy i współpracownicy

Powyższy życiorys został uzupełniony w trakcie uroczystości pogrzebowych o następującą treść:


Pamięci dra inż. Kazimierza Juzwy
Cmentarz Mater Dolorosa w Bytomiu dnia 19 lipca 2016 r.

Szanowna Pani Nino, Szanowna Pani Mario-Anno z Małżonkiem Drodzy: Piotrze, Macieju i Dominiko, Rodzino zmarłego, Szanowni Żałobnicy.

Po wielu latach koleżeńskiej współpracy w katedrze Geodezji na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej, pod skrzydłami wymagającego szefa Profesora Michała Paszkiewicza, dziś w imieniu Władz dziekańskich Wydziału Budownictwa, grona kolegów, przyjaciół, znajomych i zebranych tu absolwentów oraz Stowarzyszenia Wychowanków pragnę pożegnać, w drodze do lepszego Świata, bliskiego naszym sercom dra inż. Kazimierza Juzwę.

Proszę pozwolić, że na zakończenie tego pożegnania odczytam króciutki - myślę stosowny dziś fragment wiersza autorstwa inżyniera poety, kresowiaka, phm. ZHP- Krzysztofa Witkowskiego, kolegi Kazika ze studiów, napisany z okazji Jego urodzin, w dniu 4 marca 2005 roku

[...] Niech Ostrobramska Paniuka
Wspomoże Ciebie, Kaziuka!
Niech się w Niebie zrobi luka:
Łaska po tęczowych łukach
Spływa na Ciebie, nieboże,
Miłością [...]

Czuwaj!
Szczęść Boże ! Spoczywaj w pokoju drogi Przyjacielu

S.M.

Wiadomość utworzona: 16 lipca 2016 17:51, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 22 lipca 2016 13:46, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa