22 lipca 2016
W dniu 9 lipca 2016r. zmarł dr inż. Marian Kazek

Dr inż. Marian Kazek urodził się dnia 16 lipca 1950 roku w Lublińcu. Ukończył Technikum Budowlane w Bytomiu, a następnie podjął studia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej. Zaraz po skończeniu studiów rozpoczął pracę na tym samym wydziale, gdzie w roku 1983 obronił pracę doktorską pt. Obliczanie stalowych hal przemysłowych na terenach górniczych z uwzględnieniem plastycznych rezerw konstrukcji. Przez wiele lat uczestniczył w pracach naukowo-badawczych z zakresu budownictwa przemysłowego na terenach górniczych, czego efektem była między innymi Instrukcja ITB nr 332 Projektowanie hal stalowych na terenach górniczych wraz z komentarzem i przykładami, wydana w 1994 roku. Za to opracowanie uzyskał jako członek zespołu autorskiego nagrodę Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za publikacje naukowe i techniczne. Rezultaty wspomnianych prac stały się również podstawą do publikacji w Inżynierii i Budownictwie, a także na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Dr inż. Marian Kazek był autorem licznych ekspertyz różnego typu konstrukcji stalowych, m.in. hal, zbiorników, kominów, estakad, wież oświetleniowych. Wiele z nich stało się podstawą publikacji na konferencji Awarie Budowlane oraz w czasopiśmie Inżynieria i Budownictwo.

Przez wiele lat mocno angażował się w pracę dydaktyczną, poświęcając studentom wiele czasu w trakcie wielogodzinnych konsultacji, prowadził jako promotor kilka nagrodzonych prac dyplomowych. Był jednym ze współautorów skryptu uczelnianego, a następnie podręcznika pt. "Obliczanie Konstrukcji Stalowych Według PN-90/B-03200", wydanego przez PWN. Jego działalność dydaktyczna została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej.

Oprócz pracy naukowo-dydaktycznej na Politechnice Śląskiej udzielał się jako wykładowca w trakcie licznych szkoleń organizowanych przez PZITB oraz autor wykładów podczas cyklicznie organizowanych Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji.

W ostatnich latach życia skupił się na rozwijaniu oprogramowania inżynierskiego w ramach własnej firmy. Programy, których rozwój nadzorował, znalazły szerokie uznanie w środowisku inżynierów budowlanych zajmujących się projektowaniem konstrukcji.

Żegnamy człowieka oddanego swojej pracy, życzliwego dla studentów i współpracowników.

Wiadomość utworzona: 12 lipca 2016 09:11, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 22 lipca 2016 13:46, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa