17 czerwca 2016
Zmarł dr hab. Tadeusz ZAKRZEWSKI (1938-2016), Profesor Politechniki Śląskiej

27 maja w wieku 77 lat zmarł dr hab. Tadeusz Zakrzewski,
wieloletni nauczyciel akademicki Politechniki Śląskiej.

Profesor urodził się 09.08.1938 roku w Dąbrowie Górniczej. W roku 1962 rozpoczął pracę w Politechnice Śląskiej w Gliwicach na stanowisku asystenta w Katedrze Fizyki, a w roku 1969 został powołany na stanowisko adiunkta. We wrześniu 1991 roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Procesów Budowlanych na Wydziale Budownictwa. W roku 1997, po uzyskaniu stopnia dr hab., został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Śląskiej, gdzie pracował nieprzerwanie aż do przejścia na emeryturę w roku 2008. Był promotorem 5 prac doktorskich z zakresu promieniotwórczości, akustyki środowiskowej i budowlanej. Brał udział w organizacji kół naukowych studentów Wydziału Matematyczno-Fizycznego. Z inspiracji Dziekana Wydziału Górniczego był współorganizatorem Laboratorium Fizyki dla potrzeb górnictwa węglowego oraz zmodernizował i uruchomił Laboratorium Akustyki Budowlanej na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Był, między innymi, autorem jednej monografii, dwóch skryptów przeznaczonych dla studentów Wydziałów Górniczego i Budownictwa oraz dwóch podręczników z zakresu Fizyki Budowli oraz Akustyki Budowlano - Architektonicznej. Obok działalności naukowo - dydaktycznej na Wydziale Budownictwa prowadził działalność organizacyjną pełniąc szereg funkcji. Był członkiem wielu krajowych towarzystw naukowych (m.in. Komisji Górnictwa Katowickiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Sekcji Fizyki Budowli Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Polskiego Towarzystwa Akustycznego oraz Ligii Walki z Hałasem). Za swoją pracę zawodową, działalność naukową i organizacyjną był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi oraz medalami i nagrodami naukowymi (m. in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużony dla Politechniki Śląskiej). Profesor Tadeusz Zakrzewski był człowiekiem skromnym, życzliwym i oddanym działalności dydaktycznej w Politechnice Śląskiej. Zostanie pochowany na cmentarzu centralnym w Gliwicach. Pogrzeb odbędzie się 31 maja o godzinie 10-tej.

Wiadomość utworzona: 30 maja 2016 14:47, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 17 czerwca 2016 11:39, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa