12 października 2015
Immatrykulacja 2015 (studia I stopnia)

Uroczysta Immatrykulacja studentów I roku studiów I stopnia odbędzie się dnia 16 października 2015 roku o godzinie 16:00 w auli A Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej, Gliwice, ul. Konarskiego 18B.

Wykład inauguracyjny, dr hab. inż. Marek Salamak, pt:

Technologie BIM i poszerzonej rzeczywistości w budownictwie

Program szczegółowy

 1. Na salę wchodzą Dziekani. Uroczystość prowadzi Dziekan Wydziału, prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek.
 2. Gaudeamus Igitur – Akademicki Zespół Muzyczny.
 3. Powitanie zaproszonych gości i pozostałych uczestników uroczystości.
 4. Słowo wstępne Dziekana Wydziału Budownictwa.
 5. Wystąpienia zaproszonych gości:
  • Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa w Katowicach – Tadeusz Wnuk, 
  • Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Budownictwa w Katowicach – Franciszek Buszka,
  • Przewodniczący Wydziałowego Samorządu Studenckiego – Filip Michalski.
  • Pełnomocnik Dziekana ds. LLP ERASMUS – dr inż. Marcin Górski
 6. Ślubowanie – prowadzi Prodziekan ds. Dydaktyki; studenci odpowiadają „ślubuję” po każdym akapicie.
 7. Gaude Mater Polonia – Akademicki Zespół Muzyczny.
 8. Wykład inauguracyjny pt. „Technologie BIM i poszerzonej rzeczywistości w budownictwie” – dr hab. inż. Marek Salamak.
 9. Wystąpienie Prodziekana ds. Dydaktyki dr hab. inż. Leszka Szojdy, prof. Pol. Śl. i wręczenie indeksów – studenci podpisują druk „Ślubowania”, podchodzą do katedry i oddają druk „Ślubowania”. Dziekan wręcza indeks i przyjmuje w poczet studentów.
 10. Zakończenie uroczystości.

UWAGA: Zbiorka studentów przed wejściem o 15:30.

Wiadomość utworzona: 7 października 2015 13:57, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 12 października 2015 14:04, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa