30 lipca 2015
Wspomnienie o doc. dr inż. Mieczysławie Leśko

Ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej w 1961 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego w specjalności Budowa Dróg, Ulic i Autostrad.

W czasie długoletniej pracy zawodowej pełnił wiele funkcji: m.in. kierownika robót w Rejonie Eksploatacji Dróg Publicznych w Krakowie (1961-1962).

W latach 1962-1964 pracował na stanowisku starszego projektanta w Miejskim Biurze Studiów i Projektów Budownictwa w Krakowie. W tym czasie opracował ok. 40 projektów dla Krakowa, Nowej Huty, Jaworzna i Boryni k/Rybnika.

W latach 1964-1968 pełnił funkcję kierownika w Rejonie Eksploatacji Dróg Publicznych w Wadowicach, a w latach 1968-1972 pracował w Wojewódzkim Zarządzie Dróg Publicznych w Katowicach na stanowisku Dyrektora Rejonu Dróg Publicznych w Mikołowie, a następnie Naczelnika Wydziału Dokumentacji i Wydziału Techniki.

Doc. dr inż. Mieczysław Leśko w 1972 roku rozpoczął pracę na Wydziale Budownictwa i Architektury (od 1977 roku na Wydziale Budownictwa), Politechniki Śląskiej w Instytucie Dróg i Mostów na stanowisku wykładowcy. W następnych latach pracował na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Budowy Dróg oraz docenta kontraktowego w Zakładzie Dróg i Kolei. Pracę doktorską pt.: „Kryteria techniczno-ekonomiczne rozmieszczenia i wielkości mas bitumicznych” pod kierunkiem Prof. Czesława Lewinowskiego obronił w listopadzie 1979 roku.

W latach 1979-1981 oraz 1987-1988 pełnił obowiązki Prodziekana ds. Nauczania i Wychowania studiów dziennych Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej.

Doc. dr inż. Mieczysław Leśko jest Autorem i Współautorem wielu prac naukowych, naukowo-badawczych oraz publikacji, m.in.:

  • „Porty lotnicze. Pola wzlotów i urządzenia nawigacyjne”,
  • „Porty lotnicze: wybrane zagadnienia inżynierii ekologicznej”,
  • „Porty lotnicze: podstawy projektowania lotnisk śmigłowcowych”,
  • „Sterowanie ruchem drogowym: sygnalizacja świetlna i detektory ruchu pojazdów”

Doc. dr inż. Mieczysław Leśko był Promotorem ponad 130 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Utrzymywał aktywny kontakt z przedstawicielami przedsiębiorstw gospodarczych, głównie regionu śląskiego. Opracował wiele ekspertyz. Prowadził doradztwo techniczne i szkolenia personelu technicznego branżowych przedsiębiorstw.

Doc. dr inż. Mieczysław Leśko otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in.: Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego, nagrody Rektora Politechniki Śląskiej i nagrody branżowe.

W 1999 roku Docent Mieczysław Leśko odszedł na emeryturę.

Doc. dr inż. Mieczysław Leśko zmarł 29 lipca 2015 roku. Odszedł od nas ceniony Nauczyciel i Wychowawca akademicki, Naukowiec i Życzliwy Człowiek.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 1 sierpnia 2015 roku o godz. 10:00 w Kościele p.w. Chrystusa Króla w Gliwicach. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się bezpośrednio po Mszy Św. na Cmentarzu przy ul. Lipowej w Gliwicach.

Wiadomość utworzona: 30 lipca 2015 14:15, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 30 lipca 2015 14:17, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa