26 marca 2015
Zmarł Edmund Czopowski

dr inż. Edmund CZOPOWSKI, 1949-2015

Dr inż. Edmund Czopowski urodził się 15 lutego 1949 roku w Zawierciu jako syn Jana i Anieli. W 1968 roku uzyskał maturę w Państwowym Liceum Technik Plastycznych w Katowicach.

Dyplom magistra inżyniera uzyskał na Wydziale Budownictwa i Architektury w roku 1974. Bezpośrednio po zakończeniu studiów podjął pracę jako pracownik inżynieryjno-techniczny w ówczesnym Instytucie Technologii i Organizacji Budownictwa Politechniki Śląskiej, początkowo na stanowisku konstruktora, a następnie technologa i specjalisty.

Pracę na Uczelni z powodzeniem łączył z praktyką zawodową - w latach 1978 ÷ 1983 pracował w Dziale Budowlanym KWK KNURÓW uzyskując w 1983 roku uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno -budowlanej. W latach 1983 ÷ 1987 był oddelegowany do pracy w PBE „PIECOEXPORT” przy wznoszeniu komina o wysokości 325 metrów” w Srednogorie w Bułgarii, w tym czasie najwyższym kominem przemysłowym w Europie. Pracował tam przez cały okres budowy obiektu, od wytyczenia go w terenie do przekazania go inwestorowi, początkowo na stanowisku kierownika laboratorium, następnie kierownika zespołu technicznego, a w końcu kierownika technicznego obiektu.

Po powrocie z kontraktu kontynuował pracę w Instytucie Technologii i Organizacji Budownictwa, a następnie w Katedrze Procesów Budowlanych na stanowiskach: specjalisty, od 1995 roku asystenta, a następnie wykładowcy. W roku 2005 na podstawie przedstawienia i obrony pracy pt. „Kształtowanie samozagęszczalności mieszanek betonowych” uzyskuje stopień doktora nauk technicznych. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Procesów Budowlanych.

Bogata działalność naukowo-techniczna dr. inż. Edmunda Czopowskiego związana była głównie z problematyką technologii betonu, w tym betonów zwykłych, lekkich, natryskowych i nowej generacji betonów samozagęszczalnych. Szeroka była też jego działalność ekspercka i doradcza w zakresie technologii robót budowlanych, oceny właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny stanu technicznego obiektów budowlanych. Był autorem lub współautorem ponad 250 prac naukowo-badawczych oraz ponad 100 opinii, ekspertyz i ocen. W ich opracowaniu pełnił zwykle kluczową rolę. Po uzyskaniu uprawnień do projektowania konstrukcji budowlanych bez ograniczeń, był również autorem ponad 100 projektów technicznych konstrukcji budowlanych zarówno nowych obiektów, jak i remontów i adaptacji.

Zajęcia dydaktyczne prowadził głównie z przedmiotów: Materiały budowlane z technologią betonu oraz z Budownictwa ogólnego na Wydziale Budownictwa, Architektury oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki. Był promotorem licznych prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.

Odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Odznaką „Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej” oraz Nagrodami Rektora. Nagrodzony Nagrodą Ministra Budownictwa (realizacja Komina H-325 w Srednogorie).

Zmarł 24 marca 2015 roku, pozostanie w serdecznej pamięci wszystkich tych, którzy się z Nim zetknęli.

Wiadomość utworzona: 26 marca 2015 08:27, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 26 marca 2015 10:53, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa