13 lutego 2015
Rozstrzygnięcie konkursu: Projekt koncepcyjny układu komunikacyjnego centrum Mikołowa ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Placu 750-lecia

W dniu 10 lutego 2015 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie w obecności władz miasta, przedstawicieli Rady Miejskiej oraz pracowników Urzędu Miasta Mikołów, wykładowców Politechniki Śląskiej w Gliwicach i reprezentanta Śląskiej Izby Inżynierów miało miejsce rozstrzygnięcie Konkursu studenckiego pn. „Projekt koncepcyjny układu komunikacyjnego centrum Mikołowa ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Placu 750-lecia”. Jurorzy jednoznacznie postanowili przyznać dwie równorzędne Nagrody Główne Burmistrza Mikołowa, które przypadły następującym zespołom:

inż. Marlenie Lewandowskiej i inż. Bartoszowi Myśliwcowi za pracę:


kliknij w obraz aby powiększyć

oraz inż. Marii Rzepisko i inż. Sandrze Parys za pracę:


kliknij w obraz aby powiększyć

Oba zespoły przedstawiając swoje koncepcje, zaprezentowały wysoki i wyrównany poziom. Uzasadnienie zastosowanych rozwiązań komunikacyjnych zostało przekazane w sposób klarowny i niebudzący wątpliwości dla odbiorców.


kliknij w obraz aby powiększyć

Prace prezentowane w trakcie seminarium poprzedzającym obrady jury, stały się przedmiotem dyskusji podczas spotkania z Władzami Miasta Mikołów i jego mieszkańcami. W przyszłości zaproponowane koncepcje będą podstawą do realizacji konkretnych inwestycji przewidzianych przez Władze Mikołowa, przyczyniając się do dalszego rozwoju Miasta. Konkurs ten był efektem współpracy Katedry Geotechniki i Dróg Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej z Gminą Mikołów. Prace konkursowe były przygotowywane pod kierunkiem dr inż. Anny Olmy w ramach magisterskich prac dyplomowych. Nad całością Konkursu ze strony Politechniki Śląskiej czuwała dr hab. inż. Małgorzata Jastrzębska.

Wiadomość utworzona: 12 lutego 2015 14:23, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 13 lutego 2015 15:14, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa