7 stycznia 2015
Ankieta

Uprzejmie dziękuję wszystkim studentom Wydziału Budownictwa, którzy wzięli udział w ankiecie dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim r. akad. 2013/14, oceny pracy dziekanatu w r. akad. 2013/2014 oraz oceny jakości studiów.

Sprawozdanie z ankietyzacji wraz jej wynikami i wszystkimi uwagami studentów zawartymi w ankietach zostało przekazane Dziekanowi Wydziału.

Podsumowanie ankietyzacji jest dostępne na stronie Wydziału Budownictwa (menu Studia, Ankietyzacja). Kolejna ankietyzacja (dotycząca semestru zimowego 2014/2015) odbędzie się w marcu 2015.r.

Doc. dr inż. Barbara Kliszczewicz
Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji

Wiadomość utworzona: 7 stycznia 2015 14:21, autor: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa