27 kwietnia 2020
Informacje dotyczące egzaminu B2 z języków obcych (nie angielskiego) w sesji letniej roku akademickiego 2019/2020

Egzamin B2 z języków obcych (nie angielskiego) zostanie przeprowadzony online na Platformie Zdalnej Edukacji Studium Języków Obcych oraz na platformie do wideo-konferencji BigBlueButton, lub innych narzędzi do wideo - komunikacji online.

 • Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
  Część pisemna obejmuje rozumienie tekstu czytanego, część gramatyczno-leksykalną oraz wypowiedź pisemną na wybrany temat.
  Egzamin pisemny przeprowadzany będzie na Platformie Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej w następujących terminach:
  • I termin, 02.06.2020, godz. 15.00
  • II termin, 16.06.2020, godz. 15.00
  • III termin, 08.09.2020, godz. 15.00
  W części ustnej student przedstawia prezentację na temat związany z jego kierunkiem studiów.
  Student zobowiązany jest dostarczyć egzaminatorowi temat swojej wypowiedzi, plan oraz prezentację w formacie PDF najpóźniej 3 dni przed przystąpieniem do egzaminu.
  Termin egzaminu ustnego student ustala indywidualnie z egzaminatorem.
  Egzamin ustny odbędzie się przy pomocy platformy do wideo-konferencji BigBlueButton, znajdującej się na Platformie Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej, lub innych narzędzi do wideo - komunikacji online, wskazanych przez egzaminatora.
 • Student zobowiązany jest do zapewnienia sobie warunków umożliwiających udział w egzaminie (komputer z dostępem do internetu, mikrofon i kamera).
  W przypadku wznowienia zajęć na uczelni egzamin w wyżej opisanej formie będzie mógł odbyć się w siedzibie SJO.
 • Student jest zobowiązany do zapisania się na egzamin u egzaminatorów z poszczególnych języków, najpóźniej do dnia 29.05.2020, dostarczając wypełnioną deklarację o przystąpieniu do egzaminu B2 z języka obcego.
 • Student zostanie poinformowany o szczegółach i wynikach egzaminu drogą mailową.
  Egzaminatorzy/osoby odpowiedzialne za egzamin z poszczególnych języków:

Wiadomość utworzona: 27 kwietnia 2020 08:58, autor: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Dziekanatu Wydziału Budownictwa