29 czerwca 2018
Egzamin B2 z języka angielskiego

Studia niestacjonarne N1
Egzamin B2 z języka angielskiego 2 termin

sobota 30.06.2018r

wszystkie kierunki i studenci na warunku

 • godz. 8.00 część W01 sala 697/SJO
  godz. 8.45 część U01/02 sala 697/SJO

Wiadomość utworzona: 29 czerwca 2018 12:40, autor: Jacek Staszkiewicz
14 maja 2018
Terminy Egzaminów Dyplomowych (st. stacjonarne i niestacjonarne)
Zapisy na danych termin odbywają się w Dziekanacie w p. 102a. Na 7 dni przed egzaminem należy złożyć teczkę z kompletem dokumentów. Niedotrzymanie tego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją z przystąpienia do egzaminu w wybranym terminie.
 
Terminy - ( pobierz )

Wiadomość utworzona: 14 maja 2018 12:11, autor: Jacek Staszkiewicz
20 kwietnia 2018
Wybór kierującego pracą dyplomową (studenci sem. II st. II)
Dziekanat Wydziału Budownictwa informuje, że do 30 maja należy złożyć deklarację wyboru kierującego pracą dyplomową. Wszystkie informacje i wzór druku deklaracji znajdziecie tu: https://www.polsl.pl/Wydzialy/RB/Strony/ProjektPraca.aspx

Wiadomość utworzona: 20 kwietnia 2018 13:32, autor: Jacek Staszkiewicz
8 lutego 2018
Studia II stopnia, gr. KBI - Geotechnika, zajęcia Nowoczesne badania w geotechnice

Na pierwszych zajęciach laboratoryjnych z przedmiotu „Nowoczesne badania w geotechnice”, które odbędą się 24.02.2018 r., będą realizowane badania w edometrze i aparacie bezpośredniego ścinania. W związku z tym studenci zobowiązani są do PRZYPOMNIENIA sobie procedury każdego z badań oraz do przyjścia na zajęcia z obowiązującymi NORMAMI dotyczącymi wyżej wymienionych zagadnień. Zajęcia laboratoryjne są obowiązkowe i nie ma możliwości ich odrobienia.

Małgorzata Jastrzębska

Wiadomość utworzona: 8 lutego 2018 14:56, autor: Jacek Staszkiewicz
13 grudnia 2017
Zajęcia sportowe w semestrze letnim

Informujemy, iż pierwsze zajęcia sportowe oznaczone na planie jako "org" odbędą się w HALI SPORTOWEJ OŚRODKA SPORTU (OSIR) przy ulicy Akademickiej 26. Będą to zajęcia organizacyjne, na których zostanie przedstawiony sposób organizacji zajęć z wf, możliwe do wyboru dyscypliny sportowe, warunki zaliczeń itd. Obecność obowiązkowa, będzie sprawdzana obecność. Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć sportowych dla I i II stopnia studiów niestacjonarnych.

harmonogram - ( czytaj )

Wiadomość utworzona: 13 grudnia 2017 11:19, autor: Jacek Staszkiewicz
24 listopada 2017
Stypendium Rektora
Listy osób którym przyznano Stypendium Rektora (RA2017/2018):

Wiadomość utworzona: 24 listopada 2017 12:08, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 24 listopada 2017 12:08, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
9 listopada 2017
Dodatkowe szkolenie BHP
Inspektorat BHP informuje, że w dniu 29.11.2017r. o godz. 14.00 w sali 71 A (parter) na Wydziale Górnictwa i Geologii w Gliwicach odbędzie się dodatkowe szkolenie BHP dla studentów I roku. Natomiast w dniu 24.11.2017r. o godz. 16.00 w sali 223 (nad bufetem) na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w Katowicach.

Wiadomość utworzona: 9 listopada 2017 09:08, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 9 listopada 2017 09:09, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
20 października 2017
Badania profilaktyczne 2017
Badania profilaktyczne dla studentów Wydziału Budownictwa odbędą się w dniach 26 i 27 października 2017 r. (czwartek, piątek).

Wiadomość utworzona: 20 października 2017 09:38, autor: Jacek Staszkiewicz
10 października 2017
Informacja dla studentów ze znajomością języka niemieckiego

Nasza uczelnia partnerka – TU Bergakademie Freiberg – oferuje studentom z zagranicy bezpłatny kurs języka niemieckiego online, przygotowujący do funkcjonowania w niemieckojęzycznym środowisku akademickim. Dla studentów Politechniki Śląskiej specjalnie zarezerwowano miejsca na tym kursie. Osoby chętne legitymujące się znajomością języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1 proszone są o zgłoszenie się do 12.10.2017 r. włącznie do Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej (Zespół Germanistów + Sekretariat) lub na podany niżej adres e-mail: grazyna.kubarska@polsl.pl.

dr Małgorzata Rachwalska-Mitas
Kierownik Studium Języków Obcych

Wiadomość utworzona: 10 października 2017 11:53, autor: Jacek Staszkiewicz
5 października 2017
Organizacja roku akademickiego 2017/2018
Pismo okólne nr 76/16/17
Rektora Politechniki Śląskiej
z dnia 22 maja 2017 roku

w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 na Politechnice Śląskiej

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 16 ust. 4 Regulaminu studiów, zarządza się, co następuje:

§1

1. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się 2 października 2017 roku o godz. 10:00 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej, w Gliwicach, ul. Konarskiego 18B.
2. Rok akademicki trwa do 30 września 2018 roku i obejmuje:

a) semestr zimowy, w tym:
- zajęcia programowe - 01.10.2017 r. (tydzień nieparzysty) - 25.01.2018 r.
w dniu 23.01.2018 r. (wtorek, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za wtorek z tygodnia nieparzystego
w dniu 25.01.2018 r. (czwartek, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za poniedziałek z tygodnia nieparzystego
- wakacje zimowe - 23.12.2017 r. - 02.01.2018 r.
- sesja egzaminacyjna zimowa - 26.01.2018 r. - 04.02.2018 r.
- sesja egzaminacyjna zimowa - poprawkowa - 05.02.2018 r. - 11.02.2018 r.
b) przerwa międzysemestralna - 12.02.2018 r. - 18.02.2018 r.

Termin zaliczenia semestru 28.02.2018 r.

c) semestr letni, w tym:
- zajęcia programowe - 19.02.2018 r. (tydzień parzysty) - 20.06.2018 r.
w dniu 18.06.2018 r. (poniedziałek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za czwartek z tygodnia nieparzystego
w dniu 19.06.2018 r. (wtorek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za piątek z tygodnia nieparzystego

- wakacje wiosenne - 29.03.2017 r. - 04.04.2018 r.
- wakacje majowe - 30.04.2017 r. - 06.05.2018 r.
- sesja egzaminacyjna letnia - 21.06.2018 r. - 11.07.2018 r. i 01.09.2018 r. - 14.09.2018 r.
- sesja egzaminacyjna letnia - poprawkowa - 15.09.2017 r. - 30.09.2018 r.
- wakacje letnie wraz z praktykami - 12.07.2018 r. - 31.08.2018 r.
Termin zaliczenia semestru (roku) 30.09.2018 r.

3. Dni świąteczne wolne od zajęć dydaktycznych:
1 i 11 listopada 2018 r., 6 stycznia 2018 r., 20 i 31 maja 2018 r.
4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
9 maja 2018 r. - Dzień Sportu, 18 maja 2018 r. - Igry Studenckie.

§2

Traci moc Pismo Okólne nr 21/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 na Politechnice Śląskiej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2017 roku.

Rektor
Politechniki Śląskiej
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYK

Pismo Okólne - ( czytaj )

Wiadomość utworzona: 5 października 2017 10:46, autor: Jacek Staszkiewicz
29 sierpnia 2017
Terminy zjazdów dla studentów II, III, IV roku na studiach niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 (Budownictwo oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)

SEMESTR ZIMOWY

 1. 06, 07, 08 października 2017 – tydzień parzysty
 2. 13, 14, 15 października 2017 – tydzień nieparzysty
 3. 20, 21, 22 października 2017 – tydzień parzysty
 4. 27, 28, 29 października 2017– tydzień nieparzysty
 5. 03, 04, 05 listopada 2017 – tydzień parzysty
 6. 17, 18, 19 listopada 2017 – tydzień nieparzysty
 7. 24, 25, 26 listopada 2017 – tydzień parzysty
 8. 01, 02, 03 grudnia 2017 – tydzień nieparzysty
 9. 08, 09, 10 grudnia 2017 – tydzień parzysty
 10. 15, 16, 17 grudnia 2017 – tydzień nieparzysty
 11. 12, 13, 14 stycznia 2018 – tydzień parzysty
 12. 19, 20, 21 stycznia 2018 – tydzień nieparzysty

SEMESTR LETNI

 1. 23, 24, 25 lutego 2018– tydzień parzysty
 2. 02, 03, 04 marca 2018 – tydzień nieparzysty
 3. 09, 10, 11 marca 2018 – tydzień parzysty
 4. 16, 17, 18 marca 2018 – tydzień nieparzysty
 5. 23, 24, 25 marca 2018 – tydzień parzysty
 6. 06, 07, 08 kwietnia 2018 – tydzień nieparzysty
 7. 13, 14, 15 kwietnia 2018 – tydzień parzysty
 8. 20, 21, 22 kwietnia 2018 – tydzień nieparzysty
 9. 11, 12, 13 maja 2018 – tydzień parzysty
 10. 25, 26, 27 maja 2018 – tydzień nieparzysty
 11. 08, 09, 10 czerwca 2018 – tydzień nieparzysty
 12. 15, 16, 17 czerwca 2018 – tydzień parzysty

Zajęcia w tygodniach parzystych i nieparzystych odbywają się wg podanego powyżej harmonogramu. Nie obowiązuje podział na tygodnie parzyste i nieparzyste zgodnie z kalendarzem.

Wiadomość utworzona: 29 sierpnia 2017 10:08, autor: Jacek Staszkiewicz
29 sierpnia 2017
Terminy zjazdów dla studentów I roku na studiach niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 (Budownictwo)

SEMESTR ZIMOWY

 1. 07, 08 października 2017 – tydzień parzysty
 2. 14, 15 października 2017 – tydzień nieparzysty
 3. 21, 22 października 2017 – tydzień parzysty
 4. 28, 29 października 2017– tydzień nieparzysty
 5. 04, 05 listopada 2017 – tydzień parzysty
 6. 18, 19 listopada 2017 – tydzień nieparzysty
 7. 25,26 listopada 2017 – tydzień parzysty
 8. 02,03 grudnia 2017 – tydzień nieparzysty
 9. 09, 10 grudnia 2017 – tydzień parzysty
 10. 16, 17 grudnia 2017 – tydzień nieparzysty
 11. 13, 14 stycznia 2018 – tydzień parzysty
 12. 20, 21 stycznia 2018 – tydzień nieparzysty

SEMESTR LETNI

 1. 24, 25 lutego 2018– tydzień parzysty
 2. 03, 04 marca 2018 – tydzień nieparzysty
 3. 10, 11 marca 2018 – tydzień parzysty
 4. 17, 18 marca 2018 – tydzień nieparzysty
 5. 24, 25 marca 2018 – tydzień parzysty
 6. 07, 08 kwietnia 2018 – tydzień nieparzysty
 7. 14, 15 kwietnia 2018 – tydzień parzysty
 8. 21, 22 kwietnia 2018 – tydzień nieparzysty
 9. 12, 13 maja 2018 – tydzień parzysty
 10. 26, 27 maja 2018 – tydzień nieparzysty
 11. 02, 03 czerwca 2018 – tydzień parzysty
 12. 09, 10 czerwca 2018 – tydzień nieparzysty
 13. 16, 17 czerwca 2018 – tydzień parzysty

Zajęcia w tygodniach parzystych i nieparzystych odbywają się wg podanego powyżej harmonogramu. Nie obowiązuje podział na tygodnie parzyste i nieparzyste zgodnie z kalendarzem.

Wiadomość utworzona: 29 sierpnia 2017 10:05, autor: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Dziekanatu Wydziału Budownictwa