15 czerwca 2020
Egzamin dyplomowy - studia II stopnia - terminy

Szanowni Państwo,

W związku z dużym zainteresowaniem obronami Prac dyplomowych decyzją Kolegium Dziekańskiego poniżej umieszczamy listę zapisanych osób na poszczególne terminy.

Szczegóły dotyczące dokładnej godziny zostaną podane w terminie późniejszym.

Dodatkowo prosimy o poinformowanie prowadzących Pracę dyplomową o terminie obrony do przygotowania wymaganych dokumentów.

Lista osób ze wskazaniem terminu obrony - ( czytaj )

Wiadomość utworzona: 15 czerwca 2020 14:16, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 15 czerwca 2020 14:16, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
5 czerwca 2020
Egzamin dyplomowy - studia I stopnia - terminy

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją Kolegium Dziekańskiego, na podstawie Państwa preferencji i możliwości technicznych do przeprowadzenia obron, a także mając na uwadze Państwa zdrowie i bezpieczeństwo poniżej umieszczamy listę osób zapisanych na poszczególne terminy.

Szczegóły dotyczące dokładnej godziny zostaną podane w terminie późniejszym.

Dodatkowo prosimy o poinformowanie prowadzących Projekty inżynierskie o terminie obrony do przygotowania wymaganych dokumentów.

Lista osób ze wskazaniem terminu obrony - ( czytaj )

Wiadomość utworzona: 5 czerwca 2020 10:41, autor: Jacek Staszkiewicz
1 czerwca 2020
Egzamin dyplomowy - studia II stopnia

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją Kolegium Dziekańskiego Egzamin dyplomowy na studiach niestacjonarnych II stopnia odbywać się będzie w formie zdalnej. Od dnia 1 czerwca u uruchomione zostają mailowe zapisy na poszczególne terminy obron – magdalena.szczepka@polsl.pl.

UWAGA ! Na każdy dzień ustalony jest limit 10 osób dlatego proszę o ich przemyślany wybór.

Warunkiem przystąpienia do obrony w wybranym terminie jest:

 1. Uzyskanie wszystkich wpisów w systemie EKOS.
 2. Złożenie elektronicznej teczki do dnia 16 czerwca do godziny 15:00 (wtorek).

Link wraz z hasłem do wgrania teczki otrzymają Państwo po zapisaniu się na konkretny termin. Zawartość teczki jest dostępna na stronie https://www.polsl.pl/Wydzialy/RB/Strony/DyplomyInformacja.aspx

Dokumenty takie jak: załącznik 5, załącznik 6, załącznik 3A- promotorzy i recenzenci składają bezpośrednio w Biurze Obsługi Studentów.

Nie musza Państwo skanować zdjęć – bardzo proszę o przesłanie ich Pocztą Polską na adres: Wydział Budownictwa – Biuro Obsługi Studentów – 5
ul. Akademicka 5,
44-100 Gliwice
z dopiskiem Magdalena Szczepka pokój 105

Wiadomość utworzona: 1 czerwca 2020 10:01, autor: Jacek Staszkiewicz
1 czerwca 2020
Egzamin dyplomowy - studia I stopnia

Zgodnie z decyzją Kolegium Dziekańskiego Egzamin dyplomowy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia odbywać się będzie w formie zdalnej.

Student w wyznaczonym dniu stawia się najpóźniej na 30 minut przed swoim egzaminem przed wejściem głównym na Wydział Budownictwa po czym zostaje skierowany do wyizolowanego pomieszczenia w budynku Laboratorium Wydziału Budownictwa wyposażonego w środki do zdalnej transmisji obrazu i głosu oraz środki do dezynfekcji. Po egzaminie Student opuszcza Wydział wyjściem z Laboratorium. W trakcie egzaminu w sali egzaminacyjnej Studentowi towarzyszy pracownik z BOS-5.

Od dnia 1 czerwca u uruchomione zostają mailowe zapisy na poszczególne terminy obron – agnieszka.kamaj@polsl.pl. UWAGA! Na każdy dzień ustalony jest limit 10 osób dlatego proszę o ich przemyślany wybór.

Warunkiem przystąpienia do obrony w wybranym terminie jest :

 1. Uzyskanie wszystkich wpisów w systemie EKOS.
 2. Złożenie elektronicznej teczki:
  • do dnia 22 czerwca do godziny 15:00 (poniedziałek) dla obron od 29 czerwca do 3 lipca,
  • do dnia 29 czerwca do godziny 15:00 (poniedziałek) dla obron od 6 do 10 lipca,
  • do dnia 6 lipca do godziny 15:00 (poniedziałek) dla obron od 13 do 17 lipca

Link wraz z hasłem do wgrania teczki otrzymają Państwo po zapisaniu się na konkretny termin. Zawartość teczki jest dostępna na stronie https://www.polsl.pl/Wydzialy/RB/Strony/DyplomyInformacja.aspx

Nie muszą Państwo skanować zdjęć natomiast dokumenty takie jak: załącznik 5, załącznik 6, załącznik 3A- promotorzy i recenzenci składają bezpośrednio w Biurze Obsługi Studentów.

Kompletną teczkę wraz ze zdjęciami w wersji tradycyjnej składają Państwo w dniu Egzaminu dyplomowego przed wejściem na salę egzaminacyjną.

Wiadomość utworzona: 1 czerwca 2020 09:58, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 1 czerwca 2020 11:07, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
19 maja 2020
Biuro Obsługi Studentów - informacje

Szanowni Studenci, Szanowni Doktoranci,

Ze względu na podjęte działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej i kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce informujemy, że do niezbędnego minimum zostają ograniczone bezpośrednie kontakty pomiędzy pracownikami Uczelni oraz kontakty pracowników ze studentami i doktorantami. Podstawową formą kontaktu jest korespondencja e-mailowa oraz kontakt telefoniczny. Składanie lub odbieranie dokumentów osobiście będzie możliwe tylko w uzasadnionych, pilnych przypadkach – po dokonaniu wcześniejszych ustaleń telefonicznie bądź e-mailowo. Miejsce i czas złożenia lub odbioru dokumentów wskażą pracownicy Biura Obsługi Studentów. Wszystkie sprawy będą rozpatrywane indywidualnie.

Aktualnie trwają działania legislacyjne mające na celu wyeliminowanie konieczności potwierdzania ważności legitymacji studenckich. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przewiduje przedłużenie ich ważności do 31 maja z mocy prawa poprzez szybką nowelizację przepisów. Podobne rozwiązanie będzie dotyczyć legitymacji doktoranckich.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, prosimy stosować się do poleceń i wytycznych pracowników Politechniki Śląskiej.

Jednocześnie apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny. Prosimy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 800-190-590. Aktualne informacje dla społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej są publikowane na stronie internetowej Uczelni pod adresem: www.polsl.pl

Główny Inspektorat Sanitarny
Koronawirus: informacje i zalecenia
Serwis Politechniki Śląskiej

Wiadomość utworzona: 19 maja 2020 12:02, autor: Jacek Staszkiewicz
19 maja 2020
Biuro Obsługi Studentów - obsługa osobista

Obsługa osobista w Uczelni zostaje ograniczona do minimum. Podstawową formą kontaktu jest korespondencja e-mailowa oraz kontakt telefoniczny:

Biuro Obsługi Studentów 5 Gliwice

e-mail: BOSG5@polsl.pl

dla studentów odbywających zajęcia
na Wydziale Budownictwa

tel. 32 237 12 70; 32 237 13 17

Wiadomość utworzona: 19 maja 2020 12:01, autor: Jacek Staszkiewicz
14 maja 2020
Terminy Egzaminu Dyplomowego
Terminy Egzaminu Dyplomowego na studiach niestacjonarnych I stopnia w RA 2019/2020 (kierunek Budownictwo oraz kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji) - ( pobierz ).
 
Terminy Egzaminu Dyplomowego na studiach niestacjonarnych II stopnia w RA 2019/2020 (kierunek Budownictwo) - ( pobierz ).

Wiadomość utworzona: 14 maja 2020 14:14, autor: Jacek Staszkiewicz
27 kwietnia 2020
Informacje dotyczące egzaminu B2 z języków obcych (nie angielskiego) w sesji letniej roku akademickiego 2019/2020

Egzamin B2 z języków obcych (nie angielskiego) zostanie przeprowadzony online na Platformie Zdalnej Edukacji Studium Języków Obcych oraz na platformie do wideo-konferencji BigBlueButton, lub innych narzędzi do wideo - komunikacji online.

 • Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
  Część pisemna obejmuje rozumienie tekstu czytanego, część gramatyczno-leksykalną oraz wypowiedź pisemną na wybrany temat.
  Egzamin pisemny przeprowadzany będzie na Platformie Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej w następujących terminach:
  • I termin, 02.06.2020, godz. 15.00
  • II termin, 16.06.2020, godz. 15.00
  • III termin, 08.09.2020, godz. 15.00
  W części ustnej student przedstawia prezentację na temat związany z jego kierunkiem studiów.
  Student zobowiązany jest dostarczyć egzaminatorowi temat swojej wypowiedzi, plan oraz prezentację w formacie PDF najpóźniej 3 dni przed przystąpieniem do egzaminu.
  Termin egzaminu ustnego student ustala indywidualnie z egzaminatorem.
  Egzamin ustny odbędzie się przy pomocy platformy do wideo-konferencji BigBlueButton, znajdującej się na Platformie Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej, lub innych narzędzi do wideo - komunikacji online, wskazanych przez egzaminatora.
 • Student zobowiązany jest do zapewnienia sobie warunków umożliwiających udział w egzaminie (komputer z dostępem do internetu, mikrofon i kamera).
  W przypadku wznowienia zajęć na uczelni egzamin w wyżej opisanej formie będzie mógł odbyć się w siedzibie SJO.
 • Student jest zobowiązany do zapisania się na egzamin u egzaminatorów z poszczególnych języków, najpóźniej do dnia 29.05.2020, dostarczając wypełnioną deklarację o przystąpieniu do egzaminu B2 z języka obcego.
 • Student zostanie poinformowany o szczegółach i wynikach egzaminu drogą mailową.
  Egzaminatorzy/osoby odpowiedzialne za egzamin z poszczególnych języków:

Wiadomość utworzona: 27 kwietnia 2020 08:58, autor: Jacek Staszkiewicz
22 kwietnia 2020
Informacje dotyczące egzaminu kończącego lektorat z języka angielskiego w sesji letniej w roku akademickim 2019/2020
 1. Ocena z egzaminu kończącego lektorat będzie średnią następujących składowych:
  • średniej ocen zaliczeniowych z 4 semestrów lektoratu,
  • wyniku egzaminu ustnego, który będzie sprawdzał wszystkie efekty kształcenia.
 2. Egzamin ustny zostanie przeprowadzony z każdym studentem indywidualnie online za pomocą komunikatorów internetowych wskazanych przez prowadzącego/egzaminatora.
 3. Datę egzaminu ustala lektor z grupami/poszczególnymi studentami w terminach:
  • I. termin - do dnia 10.06.2020
  • II. termin - do dnia 05.07.2020
  • III. termin – do dnia 20.09.2020
 4. Student jest zobowiązany do zapewnienia sobie warunków umożliwiających przeprowadzenie egzaminu ustnego (komputer z dostępem do Internetu, mikrofonem i kamerą).
 5. W przypadku wznowienia zajęć na uczelni egzamin w wyżej opisanej formie będzie mógł odbyć się w siedzibie SJO.

Wiadomość utworzona: 22 kwietnia 2020 09:16, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 22 kwietnia 2020 09:19, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
22 kwietnia 2020
Egzamin dla studentów na warunku
 1. Egzamin zostanie przeprowadzony online na Platformie Zdalnej Edukacji Studium Języków Obcych w następujących terminach:
  • I termin 2.06.2020,
  • II termin 16.06.2020,
  • III termin 08.09.2020
 2. Student jest zobowiązany do zapisania się na egzamin u mgr Małgorzaty Żywioł (malgorzata.zywiol@polsl.pl) - najpóźniej do dnia 29.05.2020, podając:
  • wydział i kierunek,
  • informację odnośnie części egzaminu, które jest zobowiązany zdać,
  • nazwę podręcznika,
  • poziom zaawansowania języka (B2 lub C1),
  • nazwisko lektora, który prowadził jego grupę w ostatnim semestrze.
 3. Student zostanie poinformowany o szczegółach egzaminu drogą mailową

Wiadomość utworzona: 22 kwietnia 2020 09:15, autor: Jacek Staszkiewicz
19 marca 2020
Apel Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.
Przekazujemy apel Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. skierowany do studentów Politechniki Śląskiej.
 
Dokument - ( pobierz )

Wiadomość utworzona: 19 marca 2020 10:58, autor: Jacek Staszkiewicz
16 marca 2020
Zajęcia z języków obcych

Uprzejmie informujemy, że Studium Języków Obcych prowadzi zajęcia ze wszystkich języków obcych w trybie zdalnym.

Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie internetowej Studium Języków Obcych.

Wiadomość utworzona: 16 marca 2020 11:03, autor: Jacek Staszkiewicz
2 marca 2020
Stypendium Rektora

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z § 22 ust. 4 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej: Wniosek o przyznanie stypendium rektora student składa w terminach do dnia 20 października w semestrze zimowym i do dnia 5 marca w semestrze letnim. Uprzejmie informujemy , że zgodnie z powyższym zapisem regulaminu, w tym tygodniu (w czwartek) upływa termin składnia wniosków o przyznanie stypendium rektora (w tym przedłużeń na kolejny semestr).

Wnioski należy składać w Biurze Sekcji Spraw Stypendialnych, ul. Akademicka 2A, pokój 307 od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 - 14.00.

Wiadomość utworzona: 2 marca 2020 12:59, autor: Jacek Staszkiewicz
25 lutego 2020
Zmiana godzin pracy (26.02 - 28.02)
Informujemy, iż Biuro Obsługi Studentów studiów niestacjonarnych w dniach 26.02-28.02.2020 będzie czynne w godzinach urzędowania Biura Obsługi Studentów studiów stacjonarnych p. 102

Wiadomość utworzona: 25 lutego 2020 09:16, autor: Jacek Staszkiewicz
17 lutego 2020
Studia niestacjonarne II stopnia, gr. KBI - Geotechnika, zajęcia Nowoczesne badania w geotechnice

Na pierwszych zajęciach laboratoryjnych z przedmiotu „Nowoczesne badania w geotechnice”, które odbędą się 29 lutego 2020 r., grupa będzie SAMODZIELNIE realizowała badania w edometrze i aparacie bezpośredniego ścinania. W związku z tym studenci zobowiązani są do PRZYPOMNIENIA sobie procedury każdego z badań oraz do przyjścia na zajęcia z obowiązującymi NORMAMI dotyczącymi wyżej wymienionych zagadnień. Zajęcia laboratoryjne są obowiązkowe i nie ma możliwości ich odrobienia, zwłaszcza że w tym semestrze nie ma grupy dziennej o tym samym profilu. Jednocześnie zwracam uwagę na konieczność sprawnego MAKROSKOPOWEGO określania rodzaju i stanu gruntów oraz ich KLASYFIKACJI wg Polskiej Normy i Eurocodu 7.

Dr hab. inż. Małgorzata Jastrzębska, prof. PŚ

Wiadomość utworzona: 17 lutego 2020 07:46, autor: Jacek Staszkiewicz
4 lutego 2020
Składy grup dla N2 sem. II
Składy grup profili dyplomowania dla studiów niestacjonarnych II stopnia, sem. II - ( pobierz )

Wiadomość utworzona: 4 lutego 2020 13:27, autor: Jacek Staszkiewicz
4 lutego 2020
Szkolenie BHP
W związku z licznymi pytaniami studentów odnośnie szkolenia bhp, Inspektorat BHP informuje o ponownej możliwości odbycia szkolenia na Platformie Zdalnej Edukacji do dnia 9 lutego 2020r. Jest to termin ostateczny.

Dodatkowe informacje - ( czytaj )

Wiadomość utworzona: 4 lutego 2020 10:57, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 4 lutego 2020 11:00, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
27 stycznia 2020
Zmiana daty zamknięcia systemu EKOS

Zgodnie z otrzymana informacją od Kierownik Centrum Obsługi studiów oraz z ogłoszoną organizacją roku akademickiego 2019/2020 i przy zachowaniu zasad wynikających z Regulaminu studiów, student zobowiązany jest zaliczyć semestr zimowy do dnia 16 lutego 2020 roku (ostatni dzień sesji poprawkowej), a prowadzący przedmiot powinien wpisać ocenę końcową nie później niż 19 lutego 2020 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę zostaje zmieniana data zamknięcia systemu EKOS na 20 lutego 2020 roku.

Wiadomość utworzona: 27 stycznia 2020 08:35, autor: Jacek Staszkiewicz
29 listopada 2019
Przyznano stypendium Rektora
Listy studentów, którym przyznano stypendium rektora, znajdują się w gablocie na Wydziale Budownictwa (piętro I) oraz w gablocie w Centrum Obsługi Studiów.

Wiadomość utworzona: 29 listopada 2019 12:42, autor: Jacek Staszkiewicz
20 listopada 2019
Szkolenie BHP
Obowiązkowe szkolenie BHP:
Inspektorat BHP przedłużył możliwość logowania się do Platformy Zdalnej Edukacji do 30 listopada 2019 r.

Przypominamy jednocześnie obowiązku ukończenia szkolenia, informacja znajdzie się w karcie okresowych osiągnięć studenta.

Wiadomość utworzona: 20 listopada 2019 12:54, autor: Jacek Staszkiewicz
1 października 2019
Składy grup dla I roku studiów

Składy grup dla I roku studiów niestacjonarnych:

Wiadomość utworzona: 1 października 2019 10:49, autor: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Dziekanatu Wydziału Budownictwa