Informacja!

Dnia 22 .1.2017 w sali 314 o godzinie 14:15 będzie spotkanie informacyjne dla wszystkich zapisanych uczestników kursów. Do tego momentu proszę nie wypełniać deklaracji uczestnictwa.
( prezentacja do pobrania )

Szanowni Państwo, ADIUNKCI, OSOBY POSIADAJĄCE TYTUŁ DOKTORA I DOKTORANCI WYDZIAŁU BUDOWNICTWA

Pragniemy Państwa zaprosić do uczestnictwa w projekcie „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w zakresie innowacyjnych metod nauczania”, jaki Wydział Budownictwa będzie realizować w ramach programu PO WER. W ramach proponowanego przez nas projektu spróbujemy wspólnie połączyć intensywny rozwój naukowy z działaniami o charakterze stricte dydaktycznym. Naszym zadaniem będzie wyposażenie Państwa w zasoby kompetencji, których potencjał pozwoli Wam na stworzenie własnej wizji swoich działań dydaktycznych, a także stworzy szansę na wdrożenie jej do praktyki prowadzonych ze studentami zajęć edukacyjnych.

Co zagwarantuje ten efekt?

Po pierwsze

Cykl szkoleń dostosowany do czasu pracy i trwający przez 3 semestry dających wiedzę i umiejętności dotyczące:

  • stosowania innowacyjnych metod nauczania na poziomie szkoły wyższej,
  • zastosowania w dydaktyce technologii informatycznych, w tym BIM, na potrzeby autentycznego indywidualizowania ścieżki rozwoju Waszych studentów,
  • efektywnego wykorzystywania w procesie nauczania profesjonalnych baz danych i zarządzania pozyskanymi informacjami,
  • opracowywania autorskich środków dydaktycznych i narzędzi ewaluacji wiedzy,
  • rozumienia psychologicznych i pedagogicznych mechanizmów nauczania i uczenia się osób dorosłych,
  • monitorowania i kierowania własnym rozwojem.

Po drugie

Wysoko wykwalifikowana kadra wykładowców zaproszona do realizacji planowanych szkoleń.

Po trzecie

Niezwykle istotna możliwość wdrożenia nabytych umiejętności w ramach realizowanej przez siebie dydaktyki pod opieką prowadzących szkolenia wykładowców i osobistych tutorów.

ZAPRASZAMY!

W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji w biurze projektu pod adresem:
Wydział Budownictwa, Gliwice, ul. Akademicka 5, pok. 304.
Kontakt e-mail: artur.nowoswiat@polsl.pl

W sprawie rekrutacji prosimy o kontakt z mgr Ewą Grzybowską,
tel.: 32 237 15 67 (pon.-pt. godz. 9.00-14.00)
e-mail: ewa.grzybowska@polsl.pl

NIE CZEKAJ!
ZAPISZ SIĘ JUŻ DZISIAJ!
LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Uwaga!

W związku z planowaną realizacją zajęć dotyczących innowacji dydaktycznych, w tym innowacyjne metody dydaktyczne oraz metodyka nauczania prosimy o składanie ofert dotyczących możliwości prowadzenia takich zajęć dla asystentów i adiunktów Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej.
Proszę w odpowiedzi na te zapytanie krótko scharakteryzować własne kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć i określić stawkę za jednostkę lekcyjną zajęć.

Ofertę proszę przesyłać na adres e-mail artur.nowoswiat@polsl.pl

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Informacja