Informacje Komisji Rekrutacji WAEI

UWAGA

  • Bardzo prosimy o uważne wprowadzanie danych osobowych. Muszą być zgodne z danymi w dowodzie osobistym (np. drugie imię).
  • Prosimy o przygotowanie zdjęcia w formie cyfrowej zgodnego z wymaganiami.
  • Jeżeli będziecie zakwalifikowani do przyjęcia, to do wypełnienia szczegółowego formularza będą potrzebne dane z książeczki wojskowej (o ile była wydana).
  • Przy rekrutacji przez pełnomocnika potrzebna jest m.in. poświadczona kopia dowodu osobistego kandydata.
  • Prosimy o sprawdzanie poczty elektronicznej i odbieranie telefonów zgłoszonych w systemie rekrutacji - w przypadku wykrycia błędów w dokumentach, Zespół będzie kontaktował się z Kandydatem.

 

Informacje dodatkowe

 

Osoby, które nie są w stanie dostarczyć dokumentów w terminie muszą się jak najszybciej skontaktować z odpowiednim zespołem rekrutacyjnym. Osoby, które nie złożą dokumentów w terminie dla danej listy są skreślane z listy osób do przyjęcia.

Miejsce składania dokumentów

Kierunki: Automatyka i Robotyka, Biotechnologia, Makrokierunek
ul. Akademicka 16, sala 423

Kierunki: Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformatyka
ul. Akademicka 16, sala 424

Kierunek: Informatyka
ul. Akademicka 16, sala 425

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować do właściwych Zespołów Rekrutacyjnych:

Kierunki: Automatyka i Robotyka, Biotechnologia, Makrokierunek (Automatic control and robotics, electronics and telecommunication, informatics)
e-mail: air_waei_rekrutacja@polsl.pl
tel.: 503 375 655

Kierunki: Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformatyka
e-mail: eit_waei_rekrutacja@polsl.pl
tel.: 513 944 251

Kierunek: Informatyka, Informatics
e-mail: inf_waei_rekrutacja@polsl.pl
tel.: 510 162 098 (w godzinach konsultacji)

Studia III stopnia (doktoranckie)
tel.: 32 237 15 20, 601 891 245
e-mail: air_waei_rekrutacja@polsl.pl

Nabór 1 listy rankingowe

Nabór 2 listy rankingowe

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Informacje Komisji Rekrutacji WAEI