Teleinformatyka w transporcie lotniczym

Sieci i systemy komputerowe, bazy danych

Technologie internetowe i technologie mobilne w projektowaniu i realizacji systemów informatycznych

Metody eksploracji baz danych przedsiębiorstw

Komputerowe Systemy Sterowania i Zarządzania Produkcją
Celem studiów podyplomowych w zakresie Komputerowych Systemów Sterowania i Zarządzania Produkcja jest poszerzenie wiadomości słuchaczy potrzebnych do wykonywania zawodu wraz z ich aktualizacja w związku z rozwojem nauki i techniki. Stad tematyka studiów jest ukierunkowana przede wszystkim na nowe technologie w zakresie szeroko pojętego sterowania. Więcej informacji na stronie: http://www.zpss.aei.polsl.pl/podyplomowe

kurs dokształcający „Programowalne systemy i układy elektroniczne”
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach organizuje kurs dokształcający po tytułem „Programowalne systemy i układy elektroniczne”.
Głównymi adresatami kursu są nauczyciele przedmiotów z dziedziny elektroniki chcący zapoznać się z najnowszymi technologiami w zakresie systemów i układów elektronicznych. Więcej informacji na stronie: http://www.iele.polsl.pl/psue

Studia podyplomowe "Systemy Informacji Geograficznej, INSPIRE i SDI"
We współczesnym świecie szeroko pojęta informacja zyskała niespotykane dotąd znaczenie a jej przetwarzaniu podporządkowana jest praca setek tysięcy ludzi na potrzeby których zaadoptowano najbardziej zaawansowane technologie, z satelitarnymi włącznie. Wśród różnych typów informacji szczególna rolę pełni informacja przestrzenna (geograficzna, geoinformacja), której udział wśród ogółu informacji koniecznych do podejmowania prawidłowych decyzji jest bardzo znaczący.
Więcej informacji na stronie: http://studiapodyplomowe.ispik.pl/

Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo Przemysłowych Systemów Teleinformatycznych "

Celem studiów jest wykształcenie kadry mogącej znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach branży IT, administracji publicznej, zakładach przemysłowych, w których mogą potencjalnie wystąpić zagrożenia związane z atakami na systemy teleinformatyczne.
Program studiów został stworzony we współpracy z firmą Wasko, a część zajęć jest prowadzona przez pracowników firmy - specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
Więcej informacji w folderze informacyjnym.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dla kandydatów - studia podyplomowe