KIERUNEK: Makrokierunek
STOPIEŃ: Pierwszy
SEMESTR: Drugi
LP NAZWA PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KIEROWNIK KURSU

WWW

1 Computer Programming WYK+LAB

Fabian Piotr

URL
2 Calculus and differential equations WYK+ĆW

Łobos Ewa

URL

3 Discrete Mathematics WYK+ĆW Hetmaniok Edyta, Bier Agnieszka

URL

4 Algebra and Analyticla Geometry WYK+ĆW Nowak Iwona URL
5 Computer Programming 2 PROJ Fabian Piotr (realizacja:F. Binczyk)

 

6 Introduction to Electrical and Electronic Circuits WYK+ĆW+LAB Grzechca Damian URL
6 PHYSICS WYK+ĆW SZUBER Jacek URL
7 Theory of Logic Circuits LAB Cyran Krzysztof URL

KIERUNEK: Makrokierunek
STOPIEŃ: Pierwszy
SEMESTR: Czwarty
LP NAZWA PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KIEROWNIK KURSU

WWW

1

Digital Circuits

WYK+ĆW

Milik Adam

URL

2 Measurement systems WYK+LAB Wyżgolik Roman URL
3 Numerical Methods WYK+LAB Wyrwał Janusz URL
4 Electronic Devices and Circuits WYK+ĆW Filus Zdzisław

URL

5 Theory of Computer Science WYK+ĆW Brzeski Robert URL
6 Project Based Learning "A prototype of turbine drive with controlled thrust vector for long-range unmanned vertical take-off and landing aircraft" PROJ Roman Czyba URL

KIERUNEK: Makrokierunek
STOPIEŃ: Pierwszy
SEMESTR: Szósty
LP NAZWA PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KIEROWNIK KURSU

WWW

1 Introduction to Programming in Java WYK+LAB Jastrząb Tomasz

URL

2 Databases WYK+LAB Kasprowski Paweł URL
3 Algorithms and data structures WYK+LAB

Simiński Krzysztof

URL

4 Control Fundamentals LAB Simek Krzysztof URL
5 Robotics WYK Staszulonek Aleksander URL
6 Constraint Logic Porgramming WYK Ogonowski Szymon

URL

7 Industrial Measurements WYK Kozyra Andrzej

URL

8 Computer Graphics WYK+LAB Szczęsna Agnieszka URL
9 Embedded Systems LAB Paduch Jarosław URL
10 Embedded Systems WYK+LAB Tokarz Krzysztof

URL

11 Internet of things WYK Tokarz Krzysztof, Czekalski Piotr

URL

12 Internet of things WYK Tokarz Krzysztof, Czekalski Piotr

URL

13 Operating Systems WYK+LAB Skurowski Przemysław URL

KIERUNEK: Makrokierunek
STOPIEŃ: Drugi
SEMESTR: Pierwszy
LP NAZWA PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KIEROWNIK KURSU

WWW

1 Scientific Computing WYK+PROJ

Deorowicz Sebastian

URL
2 Formal languages WYK+LAB

Simiński Krzysztof

URL

3

Programmable Logic Devices

LAB

Kulisz Józef

URL

4 Computer Integrated Manufacturing WYK+LAB Primke Tomasz URL
5 Classifiers WYK+LAB Fujarewicz Krzysztof URL
6 Evolutionary Algorithms (DS.) WYK+LAB CZABAŃSKI Robert URL
7 Advanced Topics in Numerical Methods LAB JEŻEWSKI Michał URL
8 Advanced Topics in Numerical Methods WYK+PROJ STRASZECKA Ewa URL
9 Fuzzy Data Analysis (DS.) ĆW+PROJ STRASZECKA Ewa URL
10 Microelectronics WYK+LAB Kwoka Monika ---
11 Programming in R and Python WYK Gudyś Adam (realizacja: A. Papież)

URL

12 Advanced Control WYK+ĆW+LAB Simek Krzysztof URL
13 Control of Mobile Robots WYK+LAB Grzejszczak Tomasz URL
14 Advanced Optimization Methods WYK Gałuszka Adam URL
15 Expert Systems WYK+PROJ Figwer Jarosław URL
16 Optoelctronics WYK Wieczorek Grzegorz

URL

17 System Level Modeling and Design WYK Pułka Andrzej

URL

18 Analog-Mixed Signal IC Design WYK Pułka Andrzej

URL

19 Power Electronics WYK+LAB Rymarski Zbigniew URL
20 Electromagnetic Compatibility WYK+ĆW Noga Artur URL
21 Sensor Networks WYK+LAB Izydorczyk Weronika URL
22 System Identification Jerzy Kasprzyk URL

KIERUNEK: Makrokierunek
STOPIEŃ: Drugi
SEMESTR: Trzeci
LP NAZWA PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KIEROWNIK KURSU

WWW

1 Project Management WYK+PROJ

Spałek Seweryn

URL
2 Digital & Analog Telecommunication WYK+ĆW+LAB Krzanowski Roman URL
3

Master Thesis Seminar (EAT - E)

SEM

Kierat Wojciech

URL

4

Systems on Chip

WYK+LAB

Milik Adam

URL

5 Data Processing in Bioinformatics WYK+LAB Papież Anna

URL

6 Programming and Diagnostics of PLCs WYK+LAB Łaszczyk Piotr URL
7 Industrial Networks & Databases WYK Hajda Janusz

URL

8 Master Thesis Seminar SEM Sikora Marek URL
9 Markov Models WYK Zawiski Radosław URL
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
e_Makrokierunek_v2