Edmund Romer Prof. Edmund Romer urodził się 18 lutego 1904 r. we Lwowie. Był synem prof. Eugeniusza Romera, najwybitniejszego polskiego geografa i kartografa, uczonego o światowym autorytecie. Ojciec był gorącym patriotą zaangażowanym w działalność niepodległościową ...więcej
Tadeusz Zagajewski Prof. Tadeusz Zagajewski urodził się 16 XII 1912 r. we Lwowie, w rodzinie nauczyciela gimnazjalnego. W 1930 r. ukończył X Gimnazjum im. H. Sienkiewicza we Lwowie i w tymże roku rozpoczął studia na Oddziale Elektrotechnicznym Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej ...więcej
Jerzy Siwiński Prof. Jerzy Siwiński urodził się 21 listopada 1908 roku w Słodkowie, powiat Turek, województwo Poznańskie w rodzinie inteligenckiej. W roku 1918 rozpoczął naukę w gimnazjum w Łęczycy, gdzie w 1927 roku uzyskał maturę ...więcej
Zdzisław Trybalski Prof. Zdzisław Trybalski urodził się 13 lipca 1922r. w Jarosławiu w rodzinie urzędnika państwowego. W czerwcu roku 1939 ukończył liceum matematyczno-fizyczne im. A. Witkowskiego w Jarosławiu ...więcej
Stefan Węgrzyn Prof. zw. dr inż. Stefan Węgrzyn urodził się 20 maja 1925 roku w Krakowie. Szkołę powszechną i gimnazjum ukończył w Borysławiu, tu zaczął też uczęszczać do szkoły średniej, natomiast maturę zdał w r. 1943 w ramach tajnego nauczania z zakresu liceum matematyczno-fizycznego ...więcej
Henryk Kowalowski Prof. Henryk Kowalowski urodził się 24 sierpnia 1925 roku w Krakowie w rodzinie uczestnika powstań śląskich, oficera WP w służbie czynnej. Tu po ukończeniu szkoły podstawowej, rozpoczyna naukę w III Gimnazjum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego ...więcej
Adam Macura Prof. Adam Macura urodził się w Katowicach 31 marca 1925 r. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończył w Katowicach, a następnie studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, uzyskując w 1951 r. tytuł magistra inżyniera elektryka o specjalności radiotechnika ...więcej
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Sylwetki zalozycieli