PROGRAM STYPENDIALNY „NAUKOWCY PRZYSZŁOŚCI” 2017

Dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki ogłasza piątą edycję Programu Stypendialnego „Naukowcy Przyszłości” Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Szczegółowy regulamin konkursu w załączeniu.

Stypendia przyznawane są na okres 12 miesięcy roku akademickiego 2017/2018 począwszy od dnia 01.10.2017 r. Planuje się przyznanie maksymalnie 4 stypendiów, po jednym w każdej z dyscyplin.

Dokumenty niezbędne do załączenia do wniosku o stypendium precyzuje Regulamin Programu Stypendialnego oraz Zarządzenie nr 52/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 maja 2012 roku. Są to:
  1. wniosek stypendialny (zgodnie z Zarządzeniem nr 52);
  2. potwierdzenie uczestnictwa w studiach doktoranckich;
  3. zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego lub oświadczenie doktoranta o planowym terminie wszczęcia przewodu doktorskiego;
  4. wykaz publikacji naukowych wraz z przypisaną im punktacją ministerialną;
  5. kopie publikacji stanowiących podstawę wystąpienia o stypendium;
  6. opinia opiekuna naukowego/promotora.
Osoby zainteresowane proszone są o składanie kompletu dokumentów do dnia 28 kwietnia 2017 roku, do godz.15:00, u Pani Izabeli Kulczyny (Dziekanat WAEiI).

 

Regulamin Naukowcy Przyszłości 2017

Dokumenty

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Stypendium Naukowcy Przyszłości