REKRUTACJA DO WSPÓLNEJ SZKOŁY DOKTORÓW - ROK AKADEMICKI 2019/2020 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. W rekrutacji do Wspólnej Szkoły Doktorskiej przewidziano dla kandydatów 100 miejsc na Politechnice Śląskiej oraz 5 miejsc w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, współprowadzących szkołę doktorską. Dodatkowe miejsca w rekrutacji zostaną przewidziane stosownie do liczby określonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w decyzji o przyznaniu Politechnice Śląskiej środków finansowych na udział w III edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”.
  2. Rekrutacja do Wspólnej Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych Uchwałą Nr 39/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020.
  3. Rekrutacja jest prowadzona od 1 lipca 2019 r. zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalonym przez Rektora.
  4. Tematy prac doktorskich, filtrowane według dyscyplin we Wspólnej Szkole Doktorskiej, są dostępne na stronie https://rekrutacja.polsl.pl/tematy/ Kandydat może wybrać co najwyżej dwa tematy projektów doktorskich, do których chce aplikować.
  5. Po dokonaniu wyboru tematu rozprawy doktorskiej kandydat powinien skontaktować się mailowo z promotorem odpowiedzialnym za ten temat w celu omówienia współpracy oraz uzyskania oświadczenia promotora wymaganego w trakcie rekrutacji.
  6. W uzasadnionych przypadkach, gdy kandydat nie może stawić się osobiście na rozmowę kwalifikacyjną (w szczególności w przypadku kandydatów-cudzoziemców), kandydat może zawnioskować o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej i jej rejestrację.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj

W sprawach rekrutacji do Wspólnej Szkoły Doktorskiej: tel. 32 603 42 80 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMATY PROJEKTÓW DOKTORSKICH PROPONOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU AEI

Temat

Promotor

Dyscyplina

Opracowanie systemu automatycznej identyfikacji złośliwych zmian nowotworowych w tkance płuca obrazowanej techniką niskodawkowej tomografii komputerowej (nTK), z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego, a w szczególności technik klasyfikacji danych.

Prof. dr hab. inż. Joanna Polańska

Informatyka techniczna i telekomunikacja

Modelowanie i optymalizacja skojarzonej terapii nowotworowej w oparciu o dane kliniczne pacjentów z nowotworami głowy i szyi, jelita grubego i płuc oraz wykorzystaie metod inżynierii i biologii systemów

Prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak

Inżynieria biomedyczna

Stworzenie bezpiecznego algorytmu szyfrowania danych w sieciach IoT

Prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat

Informatyka techniczna i telekomunikacja

Wytworzenie i charakteryzacja nowych form  dwuwymiarowych nanowarstw dwutlenku cyny SnO2 w aspekcie ich potencjalnych zastosowań w nowych typach detektorów gazów toksycznych.

Dr hab. inż. Monika Kwoka, prof. PŚ

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Opracowanie metody obliczeniowej opartej o inżynierię systemów ułatwiającej projektowanie eksperymentów biologicznych w celu stworzenia wiarygodnych modeli matematycznych rozregulowanych szlaków sygnałowych w raku

Dr hab. inż. Krzysztof Puszyński, prof. PŚ

Inżynieria biomedyczna

Opracowanie nowych algorytmów głębokiego uczenia dla złożonych układów hybrydowych na potrzeby modelowania układów biomedycznych

Dr hab. inż. Krzysztof Fujarewicz, prof. PŚ

Inżynieria biomedyczna

Opracowanie nowych modeli ewolucji częstości allelicznych w rosnących populacjach i ich zastosowanie do danych sekwencjonowania DNA w komórkach nowotworowych

Prof. dr hab. inż. Andrzej Polański

Informatyka techniczna i telekomunikacja

Opracowanie oryginalnych metod automatycznej diagnostyki siły motorycznej mięśni w okolicach dłoni, stawu nadgarstkowego oraz łokciowego i weryfikacja ich przydatności w rehabilitacji w terapii zajęciowej

Dr hab. inż. Jarosław Śmieja, prof. PŚ

Inżynieria biomedyczna

Przeprowadzenie badań nad możliwością wykorzystania techniki Q-learning do syntezy adaptacyjnego regulatora mogącego znaleźć zastosowanie w automatyce procesowej

Dr hab. inż. Jacek Czeczot, prof. PŚ, promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof Stebel

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Konstrukcja inteligentnych i energooszczędnych okularów monitorujących przytomność osoby, która je nosi, a także wykrywająca upadki

Dr hab. inż. Dariusz Mrozek, prof. PŚ

Informatyka techniczna i telekomunikacja

Stworzenie systemu opartego na wideookulografii wspomagającego diagnostykę lekarską

Dr hab. inż. Artur Babiarz, prof. PŚ

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Opracowanie systemu automatycznej identyfikacji subpopulacji komórkowych w danych z sekwencjonowania RNA i cytometrii masowej pojedynczej komórki z wykorzystaniem algorytmów grupowania i klasyfikacji danych o wysokiej wymiarowości

Prof. dr hab. inż. Joanna Polańska

Informatyka techniczna i telekomunikacja

Zastosowanie tanich czujników wykonanych w technologii MEMS do ciągłego monitoringu oraz predykcji możliwości wystąpienia awarii pojazdów samochodowych, przy użyciu metod sztucznej inteligencji

Dr hab. inż. Dariusz Bismor, prof. PŚ

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Opracowanie metod kształtowania własności dynamicznych układów sterowania opisanych dyskretnymi równaniami liniowymi ze zmiennymi współczynnikami poprzez sprzężenie zwrotne

Prof. dr hab. inż. Adam Czornik

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Opracowanie metodyki prognozowania zapotrzebowania na produkty przy uwzględnieniu danych historycznych, wiedzy dziedzinowej oraz uwarunkowań operacyjnych

Dr hab. Marek Sikora, prof. PŚ

Informatyka techniczna i telekomunikacja

Opracowanie efektywnego algorytmu kompresji bezstratnej obrazów typu RAW wykorzystującego metodę odwracalnych kroków odszumiania i liftingu (RDLS)

Dr hab. inż. Roman Starosolski, prof. PŚ

Informatyka techniczna i telekomunikacja

Opracowanie metod detekcji i segmentacji obszarów występowania ludzkiej skóry w cyfrowych obrazach barwnych z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych

Dr hab. inż. Michał Kawulok, prof. PŚ

Informatyka techniczna i telekomunikacja

Opracowanie metod komputerowo wspomaganej analizy kinematycznych danych ruchu

Dr hab. inż. Adam Świtoński, prof. PŚ

Informatyka techniczna i telekomunikacja

Opracowanie metodologii oceny jakości rozpoznawania obiektów ruchomych zarejestrowanych podczas jazdy testowej autonomicznym pojazdem samochodowym

Dr hab. inż. Jacek Izydorczyk

Informatyka techniczna i telekomunikacja

Zastosowanie metod odpornych w celu zwiększenia precyzji detekcji charakterystycznych zdarzeń w sygnałach biomedycznych

Dr hab. inż. Tomasz Pander, prof. PŚ

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Zbadanie możliwości i przydatności systemów sterowania opartych na podejściu agentowym do sterowania procesami biotechnologicznymi

Dr hab. inż. Witold Nocoń, prof. PŚ

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Optymalizacja parametrów systemu neuronowo-rozmytego typu drugiego

Dr hab. inż. Krzysztof Simiński

Informatyka techniczna i telekomunikacja

Określenie wpływu parametrów lokalnej sieci bezprzewodowej na wydajność transmisji

Dr hab. inż. Bartłomiej Zieliński

Informatyka techniczna i telekomunikacja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram rekrutacji na studia III stopnia w roku akademickim 2019/2020 na Politechnice Śląskiej


Elektroniczna rejestracja na studia

STUDIA III STOPNIA

NABÓR I

01.07.2019 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
02.09.2019 Ostateczny termin rejestracji.
02.09.2019 Ostateczny termin dostarczenia dokumentów.
09.09.2019 – 18.09.2019 Rozmowy kwalifikacyjne.
20.09.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie list przyjętych do Szkoły Doktorskiej.

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rekrutacja - dla doktorantów