POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

 

Aktualności

Stypendium socjalne - rok akademicki 2016/2017

Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego na nowy rok akademicki 2016/2017 składa w dziekanacie wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (Zał. Nr 1 do regulaminu Pomocy Materialnej), do którego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia (spis w WYKAZIE DOKUMENTÓW) stwierdzające wysokość dochodu rodziny:

Regulamin Pomocy Materialnej

WYKAZ DOKUMENTÓW

a w przypadku utraty lub uzyskania dochodu, dodatkowo składa w dziekanacie:

Oświadczenie o uzyskaniu dochodu  (wypełnia student)

Oświadczenie o utracie dochodu (wypełnia student) 

 Komunikat w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego w 2015r.

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2016/2017 

 

UWAGA !!!

W nowym roku akademickim 2016/2017 dla  studentów dostępny będzie kalkulator dochodu rodziny.

Student ubiegający się o stypendium socjalne, wraz z wnioskiem i odpowiednimi dokumentami składa również obliczenia wynikające z kalkulatora.

KALKULATOR DOCHODU - jest to arkusz kalkulacyjny, który pomaga obliczyć miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny oraz kwotę stypendium socjalnego

KALKULATOR DOCHODU !!!!

 

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne

Regulamin pomocy materialnej

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Student ubiegający się o stypendium dla osób niepełnosprawnych składa w dziekanacie:

- wniosek o przyznanie stypendium, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz ankietę

 

Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Ankieta dot. potrzeb niepełnosprawnych studentów

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów student składa w dziekanacie do dnia 20.10.2016r.

Wniosek przyznanie stypendium Rektora

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na kolejny semestr tego samego roku studiów

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na kolejny semestr tego samego roku studiów

 

Zasady przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Zasady przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wnioski o przyznanie stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018 należy składać do dnia 11.09.2017r.

Informacja na temat stypendiów MNiSW za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

 

Wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku dla studenta

 

Wniosek o przyznanie stypendium ministra dla studentów

 

Nagroda Dziekana Wydziału AEI

 

Nagroda Dziekana Regulamin

 

Zapomoga
Wniosek o przyznanie zapomogi
Dom studencki
Dom studencki
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Pomoc materialna dla studentów