POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW

 

Aktualności

Stypendium doktoranckie

Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2017 roku

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej


 Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego - I rok studiów

 

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego - II rok i kolejne lata studiów doktoranckich

 

 

Zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej

Wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na rok akademicki 2017/2018  wraz z załącznikami należy składać do dnia 15 października 2017 r.

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (I rok studiów)

Instrukcja do wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na drugim i kolejnych latach studiów

 

 

Stypendium socjalne

 UWAGA – nowe wzory druków załącznik nr 6 i załącznik nr 7

Stypendia i pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2016/2017

Regulamin Pomocy Materialnej dla doktorantów

PISMO WG ROZDZIELNIKA w sprawie ustalenia wysokości stypendium dla najlepszych doktorantów oraz procentu osób uprawnionych do tego świadczenia obowiązujące od I semestru roku akademickiego 2017/2018
 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Doktorant ubiegający się o stypendium dla osób niepełnosprawnych składa w dziekanacie:

- wniosek o przyznanie stypendium, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz ankietę

 

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Ankieta dot. potrzeb niepełnosprawnych studentów

PISMO WG ROZDZIELNIKA w sprawie ustalenia wysokości stypendium dla najlepszych doktorantów oraz procentu osób uprawnionych do tego świadczenia obowiązujące od I semestru roku akademickiego 2017/2018

 

Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów

Wnioski o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2017/2018  wraz z załącznikami należy składać do dnia 25 października 2017 r.

Regulamin Pomocy Materialnej

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów I rok

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów II i kolejne lata studiów

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018

 

Zapomoga

Wniosek o przyznanie zapomogi


 

Dom studencki
Dom studencki
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Pomoc materialna 2016/1017