POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW

 

Wnioski o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2018 roku Wnioski o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2018 roku

AKTUALNOŚCI

Stypendium doktoranckie

Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2018 roku

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej


Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego - I rok studiów

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego - II rok i kolejne lata studiów doktoranckich

 

ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

Wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na rok akademicki 2018/2019  wraz z załącznikami należy składać do dnia 15 października 2018 r.

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (I rok studiów)

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (II i kolejny rok studiów)

Instrukcja do wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na drugim i kolejnych latach studiów

 

STYPENDIA Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ

Wnioski o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2018 roku

WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI

Wysokość świadczeń pomocy materialnej 

 

 


 


 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Pomoc materialna 2016/1017