Dział IT Wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki informuje o zmianach w sposobie logowania do systemu Microsoft Imagine.

Obecnie logowanie zintegrowane jest z domena polsl.pl. Dotychczasowo istniejące konta zachowały ważność.

Logowanie do systemu Microsoft Imagine

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, uczestnicząc w programie Microsoft Imagine (dawniej DreamSpark Premium) , ma możliwość instalowania oprogramowania na komputerach będących na wyposażeniu Wydziału. Istnieje również możliwość udostępniania oprogramowania studentom i pracownikom Wydziału do zainstalowania na ich komputerach osobistych poza Uczelnią. Program dotyczy tylko i wyłącznie pracowników oraz studentów studiów prowadzonych przez Wydział,

Chcąc skorzystać z takiej możliwości używania oprogramowania osoba zainteresowana zobowiązuje się stosować do określonych w niniejszym dokumencie zasad oraz do zasad Licencji Microsoft Imagine Subscription Agreement Direct Subscriptions jak również do wszelkich uregulowań wynikających z udziału w programie Microsoft Imagine.

We wszystkich sprawach związanych z programem Microsoft Imagine proszę kontaktować się z Działem IT, pod adresem: dreamspark_aei@polsl.pl

INFORMACJE DODATKOWE DLA STUDENTÓW:

 1. Zgodnie z informacjami powyżej, zarówno przyznawanie dostępu, jak i samo logowanie do systemu jest zintegrowane z domeną. Oznacza to, iż nie ma konieczności rejestracji, a logowanie odbywa się (podobnie jak do sieci EduRoam) za pomocą poświadczeń do konta studenckiego (z jawną deklaracją domeny).

  Ogólnie:
  https://dreamspark.aei.polsl.pl

  ImieNaz###@student.polsl.pl
  AktualneHasłoDoPocztyStudenckiej

 2. Oprogramowanie pobierane w ramach programu Microsoft Imagine (dawniej DreamSpark) może być wykorzystanie jedynie w celach niekomercyjnych, ściśle związanych z nauką w ramach studiów. Licencje są wieczyste, przypisane do konkretnego użytkownika i wymagają aktywacji. Zgodnie z wymogami licencyjnymi w przypadku instalacji systemów operacyjnych na komputerze na którym dokonuje się instalacji systemu operacyjnego pobranego w ramach programu Microsoft Imagine powinien widnieć Certyfikat Autentyczności Systemu Operacyjnego firmy Microsoft (dowolnego). W programie nie są dostępne programy: Outlook, Word, Excel, PowerPoint sprzedawane przez Microsoft w ramach pakietu dla studenta/gospodarstw domowych. Proszę pamiętać o przechowywaniu potwierdzeń licencji pobranego oprogramowania, gdyż z chwilą zakończenia studiów nie będzie już dostępu do witryny. Proszę również odpowiednio zabezpieczać pobrane oprogramowanie, gdyż jest ono dostępne tylko przez określony czas (podany przy pobieraniu) oraz posiada limitowaną liczbę pobrań z serwisu.
 3. Komputer z którego się loguje do witryny nie ma znaczenia dla samego systemu (oczywiście w przypadku korzystania z komputerów ogólnie dostępnych bądź użyczonych należy pamiętać o usunięciu z nich poświadczeń logowania oraz samych plików ściąganych z witryny w celu uniknięcia możliwości ich nieautoryzowanego wykorzystania - w przypadku wątpliwym należy dokonać z bezpiecznego i zaufanego komputera zmiany hasła do poczty studenckiej).
 4. System powiązany jest ze statusem studenta w systemie SOTS/EKOS, dlatego w momentach wprowadzania do systemu w Dziekanacie (przełomy semestru/początki roku dla lat pierwszych) można jeszcze nie mieć dostępu - z chwilą zaktualizowania danych przez odpowiednie Dziekanaty automatycznie uzyska się dostęp. W innym przypadku należy sprawdzić w odpowiednim Dziekanacie swój status studenta. System dopuszcza tylko i wyłącznie studentów "aktywnych" czyli przypisanych do grupy semestralnej - proszę zwracać na to uwagę w przypadku urlopu dziekańskiego i jednoczesnego zaliczania przedmiotów tzw. awansem. Student któremu udzielono urlopu dziekańskiego nie ma statusu aktywnego i w przypadku awansu powinien być przez odpowiedni Dziekanat dopisany do odpowiedniej dla semestru grupy dziekańskiej (być "aktywny").
 5. Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej: "Do końca lutego automatyczne grupy studenckie w AD generowane są ciągle dla semestru zimowego. Od 1 marca w AD pojawią się grupy z sem. letniego i wtedy student będzie w odpowiedniej grupie."
 6. Aby uzyskać właściwy kod weryfikacyjny dla potrzeb pisania aplikacji w Windows Store należy ze sklepu (korzystając ze strony https://dreamspark.aei.polsl.pl) pobrać dla swojego konta z sekcji Others produkt DreamSpark.com code to get free access to Microsoft Windows Store and Windows Phone Dev Center - DreamSpark - Verification code i postępować dalej według przesłanych pocztą, bądź znajdujących się pod zamówieniem instrukcji.
 7. Wersja oprogramowania Visual Studio COMMUNITY nie wymaga numeru seryjnego, wymaga za to aktywacji za pomocą osobistego konta Microsoft.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
MicrosoftImagine