KIERUNEK: Informatyka
Informatyka to atrakcyjny kierunek studiów, dający możliwość zalezienia zatrudnienia w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych i firmach należących do sektora nowoczesnych technologii. Studenci kierunku, podczas zajęć prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, zdobywają szeroką wiedzę z wielu obszarów informatyki. Wiedza teoretyczna jest podparta ćwiczeniami wykonywanymi w dobrze wyposażonych, nowoczesnych laboratoriach. Dzięki wykonywanym w trakcie studiów projektom studenci zdobywają doświadczenie praktyczne, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole. Wiedza zdobywana na zajęciach obejmuje m.in. tworzenie algorytmów i oprogramowania, zagadnienia związane z architekturą współczesnych komputerów, projektowaniem sieci komputerowych, budową informatycznych systemów przemysłowych. Studia drugiego stopnia są ukierunkowane na wybrane zastosowania informatyki takie jak grafika komputerowa, systemy przemysłowe, bazy i hurtownie danych, sieci komputerowe, Internet, systemy operacyjne, systemy informatyki w lotnictwie.
Oferta Wydziału obejmuje:
> Studia I stopnia: Stacjonarne, Niestacjonarne tryb wieczorowy
> Studia II stopnia: Stacjonarne, Niestacjonarne tryb wieczorowy
> Studia III stopnia: przejdź
> algorytmy i struktury danych
> architektura komputerów
> bazy danych
> programowanie komputerów
> grafika komputerowa
> systemy mikroprocesorowe i wbudowane
> sieci komputerowe
> budowa komputerów
> platforma .NET
> wizja komputerowa i rozpoznawanie obrazów
> Java i programowanie w sieci Internet
> hurtownie danych i systemy eksploracji danych
> systemy operacyjne czasu rzeczywistego
> certyfikacja oprogramowania
> symulatory lotu
Studia stacjonarne I stopnia:
Specjalność na studiach stacjonarnych I stopnia wybierana jest na szósty semestr i przygotowuje studenta, zgodnie z jego zainteresowaniami, do wykonywanego na ostatnim, siódmym semestrze projektu dyplomowego.
> bazy danych, sieci i systemy komputerowe
> grafika komputerowa i oprogramowanie
> przemysłowe systemy informatyczne

Studia stacjonarne II stopnia:
Specjalność na studiach stacjonarnych II stopnia jest wybierana już na pierwszy semestr. Dzięki temu student ma możliwość wyboru interesujących go zagadnień, które będzie realizował przez cały okres trwania studiów.

> bazy danych i inżynieria systemów

Absolwenci tej specjalności posiadają gruntowną wiedzę w zakresie projektowania systemów informatycznych wykorzystujących bazy danych i hurtownie danych. Posiadają znajomość technologii internetowych i technologii mobilnych dla celów projektowania i realizacji systemów informatycznych. Mogą administrować systemami zarządzania bazami danych i hurtowniami danych. Absolwenci mają dobrą znajomość metod i narzędzi eksploracji danych i zaawansowanej analizy danych, posiadają wiedzę w zakresie budowy modeli i systemów wspomagających podejmowanie decyzji i zarządzanie.

> informatyczne systemy w lotnictwie (zajęcia prowadzone m.in. w laboratorium wirtualnego latania)

Lotnictwo jest obecnie bardzo dynamicznie rozwijającą się gałęzią gospodarki i jak każda nowoczesna dziedzina wymaga wsparcia ze strony różnorodnych systemów informatycznych. Specjalność została zaplanowana w taki sposób, aby absolwent posiadał wiedzę zarówno z podstaw funkcjonowania statków powietrznych, aerodynamiki, podstaw fizycznych zagadnień lotu, ale przede wszystkim wiedzę dotyczącą systemów związanych z lotnictwem, nawigacją satelitarną, informatycznymi systemami geoprzestrzennymi. Bardzo istotnym elementem programu specjalności są zajęcia prowadzone w Laboratorium Wirtualnego Latania na nowoczesnych symulatorach lotu, dzięki którym studenci poznają zasady tworzenia oprogramowania symulacyjnego oraz wykorzystującego grafikę trójwymiarową.

> Internet i technologie sieciowe

Specjalność kształtuje umiejętności tworzenia projektów systemów informatycznych gwarantujących zadany poziom jakości usług multimedialnych, wykonywanych w środowisku Internetu. Absolwent zna zasady pracy poszczególnych warstw protokołów komunikacyjnych, architektury sieciowe wykorzystywane przez Internet, struktury oprogramowania współpracującego z Internetem, posiada informacje o niebezpieczeństwach zagrażających jego użytkownikom i istniejących środkach ochrony. Student poznaje techniki strumieniowania informacji multimedialnej, architektury systemów z zadanym poziomem jakości usług, metody projektowania i oceny efektywności systemów multimedialnych. Absolwent zna zasady regulacji natężeń transmisji w Internecie, unikania przeciążeń, przeprowadzania pomiarów i ich interpretacji, modelowania i oceny efektywności pracy struktur Internetu, problemów wynikających z wykorzystania przez Internet sieci bezprzewodowych i sieci optycznych.

> oprogramowanie systemowe

Program zajęć uwzględnia różnorodne techniki i formy komunikacji z użytkownikiem, mechanizmy systemów operacyjnych, zaawansowane metody tworzenia aplikacji i narzędzi do tego służących, odwołuje się też do działów specjalnych algorytmiki. W trakcie zajęć rozpatrywane i wykorzystywane są współczesne środowiska i systemy operacyjne, takie jak MS Windows, Unix, XWindow, Symbian; sporo uwagi poświęca się Internetowi, jak również technologii .NET. Wśród technik programistycznych prezentowane są m.in. techniki obiektowe, programowania równoległego i techniki mające zastosowanie w konstrukcji kompilatorów. Wśród wykorzystywanych języków programowania można wymienić C++, C#, Java, Visual Basic, Occam.

> informatyczne systemy mobilne i przemysłowe

Specjalność Informatyczne Systemy Mobilne i Przemysłowe (ISMiP) jest rozszerzeniem prowadzonej od wielu lat specjalności Informatyczne Systemy Przemysłowe (ISP) o zagadnienia związane z dynamicznie rozwijającymi się technologiami mobilnymi. Wraz z rozpowszechnieniem się smartfonów i tabletów wzrasta zapotrzebowanie na aplikacje mobilne, umożliwiające mobilny dostęp do danych oraz wykorzystanie rozproszonych funkcjonalności mobilnych. Dotyczy to zarówno systemów powszechnego użytku klasy "home, office @ entertainment" jak i systemów informatyki przemysłowej. W związku z tym, jednym z celów specjalności ISMiP jest przygotowanie absolwentów do:
 • budowy nowych, mobilnych aplikacji na systemy Android i iOS,
 • dostosowania aplikacji użytkowanych w przedsiębiorstwie do mobilnych platform,
 • zapewnienie integracji wszystkich tych rozwiązań,
 • zapewnienie im bezpieczeństwa.
 • Drugim celem kształcenia na specjalności ISMiP jest przygotowanie do:
 • projektowania rozproszonych, przemysłowych systemów czasu rzeczywistego,
 • zaawansowanego programowania sterowników PLC,
 • programowania stacji wizualizacyjnych SCADA,
 • tworzenia przemysłowych, rozproszonych baz danych,
 • konfigurowania struktur sieciowych opartych na deterministycznych protokołach komunikacyjnych.
Specjalność ISMiP umożliwia nabycie umiejętności praktycznych w nowoczesnych laboratoriach wyposażonych w:
 • urządzenia mobilne,
 • aparaturę programowalną do zastosowań przemysłowych (komputery przemysłowe),
 • sterowniki PLC, przemienniki częstotliwości, zadajniki sygnałów i elementy wykonawcze,
 • instrumenty pomiarowo-kontrolne kompatybilne ze standardami IEEE-488.2 (GPIB) i SCPI,
 • sieci przemysłowe i technologie komunikacyjne (Profinet, Profibus, CAN, DeviceNet, Modbus TCP, EtherCAT, EGD, Genius, OPC, Industrial Ethernet),
 • specjalizowane oprogramowanie:
 • do tworzenia aplikacji mobilnych (środowiska Android Studio, Xcode),
 • do akwizycji i przetwarzania danych (Agilent Technologies VEE, National Instruments LabVIEW),
 • do programowania sterowników przemysłowych i projektowania systemów (Step7, CoDeSys, Proficy, Automation Studio, VisiLogic, TwinCAT, ISaGraf),
 • do wizualizacji procesów (Intouch, iFix, Indusoft)
Specjalność ISMiP zapoznaje studentów z aktualnym stanem wiedzy i technologii w zakresie informatycznych systemów mobilnych i przemysłowych, a przez to sprzyja kreatywnemu wykorzystaniu nowoczesnej wiedzy i zaawansowanych technologii informatycznych. Większość współczesnych systemów informatycznych ma charakter rozproszony, współdziała z innymi, a do działania i integracji wykorzystuje różnorodne technologie. Cenioną na rynku pracy umiejętnością jest swobodne i kreatywne poruszanie się pracownika w środowiskach heterogenicznych. Specjalność ISMiP jest zorientowana na kształcenie takiego właśnie profilu absolwenta.
Strona specjalności.

> interaktywna grafika trójwymiarowa

Tworzenie gier komputerowych jest obecnie bardzo złożonym procesem. Gra używająca trójwymiarowej grafiki na ogół wymaga poświęcenia na produkcję kilkunastu miesięcy i potrzebuje niemałego budżetu. Wymaga również ekspertów z wielu dziedzin: programistów, artystów czy muzyków, ale często również matematyków i fizyków. Specjalność IGT została zaplanowana tak, aby dać studentom szerokie podstawy tworzenia gier komputerowych ze szczególnym naciskiem na aspekty techniczne i programistyczne. Studenci mają okazję nauczyć się zaawansowanych metod programistycznych i stosować je w rozwiązywaniu problemów typowych dla gier komputerowych. Najwięcej czasu poświęca się zagadnieniom grafiki komputerowej czasu rzeczywistego, sztucznej inteligencji i algorytmice oraz fizyce i podstawom interakcji obiektów w złożonych scenach trójwymiarowych.
Sylwetka absolwenta
Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu współczesnych systemów informatyki i ich zastosowań oraz najważniejszych zagadnień informatycznych, takich jak aplikacje internetowe, inżynieria oprogramowania czy komputerowe systemy sterowania. Posiadają również wiedzę w zakresie budowy modeli i systemów wspomagających podejmowanie decyzji i zarządzanie. Potrafią projektować systemy komputerowe o różnej konfiguracji i tworzyć rozwiązania oparte na sieciach lokalnych, rozległych i przemysłowych, w tym sieciach bezprzewodowych. Są także przygotowywani do administrowania takimi systemami. Absolwenci kierunku informatyka znajdują zatrudnienie w firmach tworzących systemy informatyczne lub zajmujących się informatyzacją procesów przemysłowych, w biurach projektów oraz w sekcjach serwisowych. Posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy w zawodzie analityka, projektanta i programisty systemowego, a także administratora systemów operacyjnych. Sprawdzają się również jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych.

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kierunki AEI - Informatyka