KANDYDACI przyjęci na I rok studiów mogą ubiegać się o miejsce w Domu Studenckim. Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim są do pobrania ze strony wydziału:

WNIOSEK - DOM STUDENCKI

Wniosek należy złożyć do 17.08.2019 r. w Dziekanacie pokój 133 lub przesłać pocztą na adres: POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki ul. Akademicka 16 pokój 133 44-101 Gliwice

BARDZO WAŻNE ! 

Student, któremu zostanie przyznane miejsce w domu studenckim na nowy rok akademicki jest zobowiązany do uregulowania opłaty za miesiąc październik w terminie do 07.09.2019r.(decyduje data wpływu na konto akademika) – w tytule należy zaznaczyć, że jest to wpłata za miesiąc październik.


Brak wpłaty oznacza rezygnację i automatyczne skreślenie z listy osób, którym przyznano miejsce w domu studenckim.

Informacje dotyczące przyznania miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2018/2019 można uzyskać pod adresem Bernadeta.Bonio@polsl.pl lub numerem telefonu 032- 237 2498

Decyzje administracyjne dotyczące przyznania miejsca w domu studenckim należy odebrać osobiście.

BARDZO WAŻNE: Decyzję o przyznaniu miejsca w domu studenckim należy pokazać przy zakwaterowaniu.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dom Studencki