Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki uzyskał dofinansowanie projektu „AIDA (Applied Integrative Data Analysis) - interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie przetwarzania i analizy danych"
 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

wartość projektu:  3 979 575,00 zł
wkład Funduszy Europejskich 3 353 985,81zł

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Joanna Polańska

Projekt obejmuje utworzenie na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej interdyscyplinarnych studiów doktoranckich Applied Integrative Data Analysis (AIDA) w języku angielskim o zasięgu międzynarodowym, z informatyką jako dyscypliną wiodąca. Oferta odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na ekspertów z  zakresu analizy dużych zbiorów danych. Planuje się prowadzenie trzech grup specjalizacyjnych: (1) Modelling and Simulation of Complex Dynamical Processes- z dyscyplinami dodatkowymi automatyka, elektroenergetyka czy górnictwo; (2) Big Data Analysis - powiązanej z bankowością, naukami społecznymi i humanistycznymi i astronomią; oraz (3) Bioinformatics - skupiającej się na zastosowaniu informatyki w biologii i medycynie.
Studia doktoranckie AIDA będą czteroletnie (38 ECTS, 268h zajęć: wykłady, warsztaty praktyczne, seminaria + 120h praktyki zawodowej). Weźmie w nich udział 30 doktorantów, których rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z opracowanym regulaminem. Wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich AIDA odbędą ten sam cykl szkolenia, a co najmniej 24 ukończy studia doktoratem w okresie do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

 

Wsparcie będzie obejmowało motywacyjne stypendium naukowe,  finansowanie staży przemysłowych w firmach partnerskich oraz staży naukowych w krajowych
i zagranicznych uczelniach.
Planowane działania obejmować będą również opracowanie i organizację wykładów, w tym wykładów prowadzonych przez zapraszanych wybitnych naukowców z zagranicznych uczelni partnerskich, warsztatów i seminariów oraz doktoranckich grup projektowych. Opiekę mentorską gwarantować będą promotor oraz powoływany dla każdego doktoranta Advisory Board.
Tematy projektów doktorskich zostały wyselekcjonowane i opracowane na etapie przygotowania wniosku na podstawie przedłożonych przez siedemdziesięciu partnerów listów intencyjnych (46 uczelni - w tym 19 polskich, 24 firmy). Każdy z planowanych projektów doktorskich powiązany jest z co najmniej jedną inną dyscypliną naukową, ma też powiązanego z tematem partnera przemysłowego i/lub partnerską uczelnię albo instytut badawczy.


Narzędzia zapewniające wsparcie dla doktorantów biorących udział w projekcie:
Motywacyjne stypendium naukowe (1400 PLN * 48 miesięcy),
Dofinansowanie:
staż zagraniczny: 1700,00PLN/msc (+ stypendium programu ERASMUS+), 65 osobomiesięcy;
staż krajowy: 2400 PLN/msc, 40 osobomiesięcy;
wyjazdy na zagraniczne konferencje naukowe: 40 x 3800 PLN;
udział w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez naukowe jednostki zagraniczne: 30 * 4200 PLN. 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
AIDA - applied integrative data analysis