14 października 2020
Prof. dr hab. inż. Jacek Izydorczyk profesorem nauk technicznych

Miło nam poinformować, że w dniu 21 lipca 2020 roku Prezydent RP Andrzej Duda nadał prof. dr. hab. inż. Jackowi Izydorczykowi tytuł profesora nauk technicznych.
Prof. Jacek Izydorczyk rozpoczął swoją pracę naukową pod kierunkiem prof. Jana Chojcana w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów Instytutu Elektroniki Politechniki Śląskiej. Początkowo przedmiotem Jego zainteresowania była teoria wrażliwości obwodów elektronicznych. W wyniku prowadzonych prac podane zostały i opublikowane niezmienniki wrażliwości pierwszego rzędu i wrażliwości wyższych rzędów obowiązujące dla obwodów liniowych oraz obwodów nieliniowych. W związku z teorią obwodów elektrycznych pozostają też prace Profesora dotyczące reflektometrii mikrofalowej. Opracował schemat postępowania pozwalający na rekonstrukcję profilu impedancyjnego linii transmisyjnej na podstawie profilu czasowego fali odbitej od wejścia. W kręgu zainteresowań naukowych Profesora jest też problematyka symulacji obwodów elektronicznych. W tym zakresie interesował się szczególnie modelowaniem materiałów magnetycznych na potrzeby symulacji obwodów. Jest współautorem modelu J-A-C będącego uogólnieniem znanego modelu Jilesa-Athertona oraz modelu histerezy autorstwa L.O.Chua.
Od wczesnych lat 90. XX wieku Profesor interesuje się problematyką telekomunikacji. Pod Jego kierunkiem powstał w Instytucie Elektroniki jeden z pierwszych modeli telefonu sieciowego. Naukowe zainteresowania problemami telekomunikacji zaowocowały serią publikacji na temat związków teorii informacji, prawa Moora i przyszłości obliczeń niekwantowych. Pan Profesor Jacek Izydorczyk brał również udział w pracach dotyczących praktycznych aspektów zastosowań cyfrowego przetwarzania sygnałów, zastosowań procesorów sygnałowych i cyfrowego przetwarzania sygnału mowy. Obecnie współpracuje z doktorantami zaangażowanymi w firmie Aptiv w program rozwoju pojazdów autonomicznych.
Profesor Jacek Izydorczyk jest współautorem pięciu podręczników akademickich, z których zdecydowanie najbardziej znanym jest „Teoria sygnałów” wydana w gliwickim wydawnictwie „Helion”. Od 1994 jest członkiem IEEE, obecnie w randze senior member. Dwukrotnie przewodniczył PS IEEE Computer Society., a obecnie jest vice przewodniczącym PS IEEE VTS.
Ciesząc się z przyznania tytułu profesora dla pracownika naszego wydziału życzymy Panu Profesorowi dużo zdrowia i wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym

Wiadomość utworzona: 14 października 2020 10:14, autor: Urszula Jadczak
Ostatnia modyfikacja: 14 października 2020 10:15, wykonana przez: Urszula Jadczak
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki