2 października 2020
Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień Honorowym Profesorem Politechniki Śląskiej

Podczas Uroczystej Inauguracji  Roku Akademickiego  2020/2021 JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, na mocy ustawy Senatu Politechniki Śląskiej (Uchwała NR 68/2020 z dniu 13 lipca 2020), przyznał prof. dr. hab. inż. BOLESŁAWOWI POCHOPIENIOWI tytuł HONOROWEGO PROFESORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ.
Godność została przyznana Profesorowi za wybitne osiągnięcia w rozwoju nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka, całokształt działalności dydaktycznej i organizacyjnej zmierzającej do ugruntowania prestiżu Politechniki Śląskiej w kraju i poza granicami Polski oraz nienaganną postawę etyczną podczas długoletniej pracy.
Ciesząc się z przyznania godności tytułu honorowego profesora dla wybitnej osobistości naszego wydziału życzymy Panu Profesorowi dużo zdrowia i dalszej owocnej pracy dla dobra Politechniki i Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki.

Wiadomość utworzona: 2 października 2020 18:25, autor: Urszula Jadczak
Ostatnia modyfikacja: 2 października 2020 18:31, wykonana przez: Urszula Jadczak
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki