27 maja 2020
Nagroda Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki

Informacja o monografii
Dariusz Mrozek, Scalable Big Data Analytics for Protein Bioinformatics - Efficient Computational Solutions for Protein Structures, Springer, Cham, 2018,
Wydana przez Prof. Dariusz Mrozka i nagrodzona przez Komitet Informatyki PAN książka koncentruje się na molekułach życia, czyli białkach, które pełnią kluczową rolę we wszystkich procesach komórkowych w organizmach żywych. W szczególności dotyczy ona wykorzystania skalowalnych obliczeń do analizy struktur przestrzennych białek. W monografii zaprezentowano w szczególności, oparte o obliczenia rozproszone i równoległe, najnowsze techniki przetwarzania danych, wykorzystujące narzędzia klasy Big Data, takie jak Hadoop i Spark, wysokowydajne obliczenia z wykorzystaniem procesorów graficznych (GPU), wielowątkowe przetwarzanie na procesorach SMP, czy przetwarzanie asynchroniczne w chmurze obliczeniowej. Wyniki badań przedstawione w wydanej monografii pokazują wyraźnie, iż techniki te potrafią wielokrotnie przyspieszyć prowadzenie obliczeń na danych biologicznych, w szczególności na danych makromolekularnych białek i ich sekwencjach aminokwasowych. Co istotniejsze, pokazują one możliwość skalowania tych obliczeń w zależności od bieżących potrzeb związanych z konkretnym procesem przetwarzania danych, dając z jednej strony szerokiemu spektrum biologów, bioinformatyków, lekarzy i analityków danych biologicznych i biomedycznych informatyczny oręż w walce z nieustającym  napływem danych w różnych formatach, a z drugiej strony, solidne podstawy wychodzące naprzeciw prowadzeniu spersonalizowanych terapii przeciwko współczesnym chorobom cywilizacyjnym. Warto nadmienić, iż słowo wstępne do tej monografii napisał sam Prof. Jack Dongarra z University of Tennessee w USA, który ma niezwykle znaczące dokonania w powstanie takich technologii, jak Parallel Virtual Machine (PVM) czy Message Passing Interface (MPI).
Nota biograficzna
Prof. Dariusz Mrozek jest kierownikiem Zakładu Informatyki Stosowanej na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jego zainteresowania badawcze obejmują technologie Big Data, chmurę obliczeniową, zastosowania sztucznej inteligencji (AI), Internet rzeczy (IoT), bazy danych i bioinformatykę. Obecnie koncentruje się na zastosowaniu technologii IoT i metod sztucznej inteligencji w różnych obszarach, od procesów produkcyjnych po komórkowe. Jest autorem ponad 100 artykułów opublikowanych w materiałach konferencyjnych i czasopismach międzynarodowych, autorem dwóch książek na temat korzystania z analityki Big Data i wysokowydajnych obliczeń w bioinformatyce białkowej wydanej przez wydawnictwo Springer, współredaktorem piętnastu innych książek poświęconych bazom danych oraz redaktorem trzech specjalnych numerów w renomowanych czasopismach naukowych. Jest członkiem towarzystw IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society (SMCS) oraz IEEE Cloud Computing Community. Uczestnicząc w różnych projektach badawczych, współpracował z renomowanymi instytucjami, takimi jak Imperial College of London w Wielkiej Brytanii, Microsoft Research w USA czy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. W ciągu ostatnich pięciu lat prof. Dariusz Mrożek był kierownikiem w trzech międzynarodowych projektach związanych z Data Science, chmurą obliczeniową i Internetem rzeczy, a obecnie jest zaangażowany m.in. w projekt Horyzont 2020.
Fot. ki.pan.pl

Wiadomość utworzona: 27 maja 2020 07:26, autor: Urszula Jadczak
Ostatnia modyfikacja: 27 maja 2020 16:13, wykonana przez: Urszula Jadczak
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki