26 maja 2020
Prof. Marek Pawełczyk w Komitecie Polityki Naukowej MNiSW

25 maja prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju został powołany w skład Komitetu Polityki Naukowej, organu pomocniczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rolę i zadania Komitetu Polityki Naukowej określa art. 340 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Zgodnie z zapisami ustawy Komitet Polityki Naukowej (KPN) jest organem pomocniczym ministra w zakresie polityki naukowej państwa. KPN przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez ministra. Wyniki ewaluacji są przekazywane Radzie Ministrów za pośrednictwem ministra. W skład KPN wchodzi 12 członków. Profesor Marek Pawełczyk rozpocznie pełnienie obowiązków w KPN z nową kadencją, czyli od 1 czerwca br. Kadencja potrwa 2 lata. Funkcję członka KPN można pełnić przez dwie kadencje. Serdecznie gratulujemy!!!

Wiadomość utworzona: 26 maja 2020 07:55, autor: Urszula Jadczak
Ostatnia modyfikacja: 26 maja 2020 08:38, wykonana przez: Urszula Jadczak
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki