17 maja 2020
CORNELIA - system zbierania ankiet dotyczących zaburzeń poznawczych powiązanych z COVID-19

Zespół Katedry Inżynierii i Analizy Eksploracyjnej Danych w składzie: Justyna Mika, Anna Papież, Marcin Pochrzęst, Joanna Tobiasz, Joanna Żyła oraz developerzy z firmy Boldare: Urszula Augustyniak, Krzysztof Miczkowski, Maciej Papież, Mateusz Rosiek, stworzył internetowy system zbierania ankiet dotyczących zaburzeń poznawczych u osób z podejrzeniem zarażenia wirusem SARS-Cov-2. Platforma CORNELIA (ang. CORonavirus NEuroLogical ImpAirment) umożliwia e-mailowe zaproszenie wybranych przez lekarzy osób do udziału w anonimowej ankiecie, w której zamieszczono pytania dotyczące ogólnego stanu zdrowia pacjentów i występowania u nich objawów neurologicznych. W części drugiej ankiety zaimplementowano natomiast serię testów psychometrycznych. Ankietyzacja ruszyła, pierwsze uzupełnione formularze są zapisywane w bazie danych systemu!
Dane pozyskane w trzech turach ankiet zostaną przeanalizowane przez zespół Katedry Inżynierii i Analizy Eksploracyjnej Danych. Celem projektu jest zweryfikowanie za pomocą metod statystycznych i uczenia maszynowego hipotezy o nasilonym występowaniu zaburzeń neurologicznych i poznawczych w trakcie trwania choroby COVID-19 oraz ocena skali powikłań neurologicznych po jej wyleczeniu.
System CORNELIA powstał z wykorzystaniem technologii C#, .NET Core, PHP, JavaScript, PostgreSQL. Poza wspomnianymi już funkcjonalnościami: e-ankietami oraz w pełni zautomatyzowanym procesem wysyłania zaproszeń, platforma umożliwia zdalny dostęp użytkowników z grupy lekarzy oraz analityków danych do repozytorium.
Projekt prowadzony jest przewodnictwem prof. dr hab. inż. Joanny Polańskiej (Dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki) we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym reprezentowanym przez prof. Jerzego Jaroszewicza, ordynatora Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu oraz prof. Monikę Adamczyk-Sowę, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Medycznego w Zabrzu.
Członkowie Katedry Inżynierii i Analizy Eksploracyjnej Danych ponownie, obok systemu CIRCA, czynnie i skutecznie wspierają badania nad koronawirusem.
Cornelia system

Wiadomość utworzona: 17 maja 2020 12:02, autor: Urszula Jadczak
Ostatnia modyfikacja: 17 maja 2020 14:30, wykonana przez: Urszula Jadczak
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki