7 października 2019
Uroczysta Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki - relacja.

3 października 2019r odbyła się  na naszym Wydziale Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 dla studentów I roku  studiów stacjonarnych na kierunkach: Automatyka i Robotyka,  Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformatyka, Informatyka, Informatics oraz Makrokierunek. Tym samym studia rozpoczęło ponad 1000 studentów na 6 kierunkach prowadzonych na naszym Wydziale.

Program uroczystości dla wszystkich kierunków rozpoczynał się od powitania nowoprzyjętych studentów przez kolegium dziekańskie, później wśród dźwięków „Gaudeamus igitur” następowało uroczyste ślubowanie, nie zabrakło także wspólnego odsłuchania „Gaude Mater Polonia”. Następnie studenci wysłuchali specjalnie przygotowanego dla każdego z kierunków wykładu inauguracyjnego wygłoszonego przez profesorów. Zapoznali się również z zasadami etyki studenckiej i elementami BHP. Na koniec w arkany studenckiego życia wprowadzili ich przedstawiciele Samorządu Studenckiego AEI.

Uroczystości otwierały  wystąpienia kolegium dziekańskiego - dla studentów Makrokierunku pani Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Moniki Kwoki, prof. PŚ. Wykład inauguracyjny pt. “On interdisciplinary applications of computer science” wygłosił dr hab. inż. Jerzy Respondek, prof. PŚ.

 
 

W trakcie uroczystości inauguracyjnej dla Makrokierunku miało miejsce również wręczenie Nagrody Dziekana dla Najlepszych Studentów Wydziału.

Dziekan postanowił przyznać w  roku 2019 cztery Nagrody Dziekana Wydziału w konkursie na najlepszego studenta studiów stacjonarnych.

Laureatem nagrody I stopnia został pan Szymon Piechaczek (student makrokierunku), nagrodę II stopnia z kolei odebrał z rąk  Pani dziekan prof. dr hab. inż. Joanny Polańskiej oraz dziekana prof. Adama Czornika pan Kamil Tulczyjew ( student kierunku informatyka).

W gronie laureatek nagrody III stopnia znalazły się Panie Agata Wilk i Agata Raczyńska (studentki biotechnologii).

Wszystkim Laureatkom i Laureatom serdecznie gratulujemy sukcesów naukowych i życzymy dalszego powodzenia w spełnianiu życiowych planów.

 

 

Otwarcie uroczystości inauguracyjnej  dla kierunku Automatyka i Robotyka przez Prodziekana ds. Ogólnych Wydziału AEiI dr inż. Krzysztofa Simka. Wykład inauguracyjny pt. „Jak widzą roboty? Wizja komputerowa jako element interfejsu człowiek- maszyna” podczas tej uroczystości wygłosił dr inż. Tomasz Grzejszczak.

Otwarcie uroczystości inauguracyjnych dla kierunków Elektronika i Telekomunikacja oraz Teleinformatyka przez panią Prodziekan ds. Studenckich dr inż. Katarzynę Mościńską. Wykład inauguracyjny pt. „Tak łatwo Cię oszukać! Rzecz o wyświetlaniu” wygłosił dr hab. inż. Robert Czerwiński, prof. PŚ.

Uroczystości inauguracyjne dla kierunku Informatyka otwarło wystąpienie dr hab. inż. Dariusza Mrozka, prof. PŚ. Wykład inauguracyjny pt. „Programowalny potok renderowania grafiki komputerowej” wygłosiła dr hab. inż. Agnieszka Szczęsna, prof. PŚ.

Otwarcie uroczystości dla kierunku Informatics przez  Prodziekana ds. Organizacji i Rozwoju dr inż. Krzysztofa Tokarza. Wykład inauguracyjny pt. ” Ontology Based Machine to Machine Communication” wygłosił dr hab. inż. Rafał CUPEK, prof. PŚ.

Rozbrzmiewające dzisiaj na Uczelni „Gaudeamus Igitur” oznajmiło nam uroczyste rozpoczęcie kolejnego roku akademickiego. Wszystkim naszym Studentom, Doktorantom i Pracownikom, życzymy udanego roku akademickiego, satysfakcji ze studiowania i  pracy na naszym Wydziale.

Wiadomość utworzona: 4 października 2019 14:59, autor: Bogusława Słowak
Ostatnia modyfikacja: 7 października 2019 09:50, wykonana przez: Bogusława Słowak
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki