25 lipca 2019
Ogłoszono konkurs projektów służących rozwojowi młodych naukowców Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki - termin złożenia kompletu dokumentów upływa w dniu 08.08.2019

W dniu dzisiejszym  (23 lipca 2019r.) został ogłoszony konkurs projektów służących rozwojowi młodych naukowców  Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki.

 

W konkursie może uczestniczyć wyłącznie osoba, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim Wydziału AEI i nie posiada stopnia doktora lub posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat w dniu składania wniosku.

 

W ramach konkursu można uzyskać finansowanie min. na  materiały, książki, programy i aparaturę, a także na staże, publikacje i konferencję.

 

Komisja, w skład której wchodzą: Dziekan, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, kierownik studiów doktoranckich oraz zastępcy dyrektorów ds. nauki, oceniając wnioski tworzą trzy oddzielne listy rankingowe w następujących kategoriach:

 

·  uczestnik studiów doktoranckich I roku do 5 tys. zł;

·  uczestnik studiów doktoranckich II - IV do 10 tys. zł;

·  nauczyciel akademicki Wydziału AEI który nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat w dniu składania wniosku do 15 tys. zł.

 

 

Termin złożenia kompletu dokumentów upływa w dniu 08.08.2019 r. Elektroniczną wersję należy przesłać na adres monika.kwoka@polsl.pl, natomiast podpisaną wersję papierową należy złożyć w tym samym terminie w Biurze Dziekana, pokój nr 129, na I piętrze.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 sierpnia 2019r.

 

Wszystkie informację na temat konkursu, formularz wniosku wraz z załącznikami  i regulamin są dostępne na stronie https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAu/Strony/BKM.aspx

 

Zapraszamy do składania wniosków wraz z załącznikami w terminie do 8 sierpnia 2019.

 

Wiadomość utworzona: 23 lipca 2019 14:45, autor: Bogusława Słowak
Ostatnia modyfikacja: 25 lipca 2019 12:53, wykonana przez: Bogusława Słowak
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki