17 października 2018
Na naszym Wydziale powstaje laboratorium z dziedziny Automatyki Budynkowej

 

 

 

Proces kształcenia akademickiego potrzebuje udziału biznesu i nowych technologii.

 

Na Wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki powstaje laboratorium z dziedziny Automatyki Budynkowej.

Zakres tematyczny przedmiotu (obecnie na specjalnościach Automatyka oraz Systemy Pomiarowe i Informacyjne kierunku Automatyka i Robotyka) obejmuje problematykę zintegrowanych systemów automatyzacji, pomiarów, sterowania, zarządzania i bezpieczeństwa współczesnych budynków w celu polepszenia ich efektywności energetycznej oraz kontroli. Studenci zapoznają się z instalacjami technologicznymi budynków, które są przedmiotem automatyzacji. Słuchacze otrzymują wiedzę z zakresu dostępnych na rynku systemów i poznają właściwości systemów firmowych a także systemów otwartych. Zapoznają się z normami dotyczącymi systemów automatyzacji i bezpieczeństwa budynków oraz normami dotyczącymi wpływu automatyzacji na efektywność energetyczną budynków. Studenci zapoznają się z metodyką projektowania i eksploatacji zintegrowanych systemów automatyzacji, sterowania, zarządzania i bezpieczeństwa budynków.

 

Od kilku lat firma Honeywell Trend Control Systems wspiera nasze laboratorium nowoczesnym sprzętem oraz prowadzi szkolenia.

 

Opiekun lab.: dr inż. Tomasz Grychowski

 

 

Wiadomość utworzona: 17 października 2018 12:34, autor: Bogusława Kubosz
Ostatnia modyfikacja: 17 października 2018 12:37, wykonana przez: Bogusława Kubosz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki