2 października 2018
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki odbyła się 1 października 2018 w Hali Arena w Gliwicach - relacja.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki odbyła się 1 października 2018 w Hali Arena w Gliwicach.

Program uroczystości rozpoczęły uroczyste dźwięki „Gaudeamus igitur” w wykonaniu Akademickiego Zespołu Muzycznego, po czym nastąpiło powitanie nowoprzyjętych studentów przez  Dziekana Wydziału prof. dr hab. inż. Adama Czornika oraz wystąpienie Prorektora ds. Nauki i Rozwoju prof. dr hab. inż. Marka Pawełczyka.

Następnie Prezentacji Wydziału dokonał Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju dr inż. Krzysztof Tokarz.

W programie uroczystości pojawiło się również wręczenie przez Dziekana oraz Prorektora listów gratulacyjnych wyróżnionym Kandydatom oraz dyplomów - Nagroda Dziekana 2018 dla studentów studiów stacjonarnych.

W trakcie Uroczystości miał miejsce krótki koncert Akademickiego Zespołu Muzycznego.

Cześć oficjalną zakończył wykład inauguracyjny pt. "Co się stało w marcu 2016 roku i czy powinniśmy się bać?" wygłoszony przez prof. dr hab. inż. Sebastiana Deorowicza.

W drugiej części wydarzenia, już zaprzysiężeni studenci I roku, mieli możliwość wysłuchania cyklu szkoleń. W programie znalazło się szkolenie BHP i P.POŻ, wystąpienie dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości p. dr inż. Ireneusza Jóźwiaka, szkolenie z etyki prowadzone przez p. Prodziekan dr inż. Katarzynę Mościńską oraz szkolenie z praw i obowiązków studenta przygotowane przez Samorząd Studencki.

Wiadomość utworzona: 2 października 2018 15:25, autor: Bogusława Kubosz
Ostatnia modyfikacja: 2 października 2018 15:40, wykonana przez: Bogusława Kubosz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki