17 kwietnia 2018
Nasz Kierunek Biotechnologia na III miejscu w rankingu studiów inżynierskich Perspektywy 2018!

Znamy wyniki rankingu studiów inżynierskich Perspektywy 2018! Biotechnologia realizowana na  naszym Wydziale zajęła trzecie miejsce  w rankingu studiów inżynierskich Perspektywy 2018! Oznacza to trzeci wynik w Polsce i obecność w ścisłej czołówce rankingu w swojej kategorii.

Miło nam również poinformować, że większość kierunków realizowanych na naszym Wydziale znalazła się w pierwszej dziesiątce zestawienia. Szósta lokata przypadła w udziale zarówno automatyce i robotyce jaki i elektronice i telekomunikacji, na 11. miejscu natomiast została sklasyfikowana informatyka. Należy uznać również za sukces to, że wszystkie  prowadzone  na naszym wydziale kierunki są najwyżej sklasyfikowane w swojej kategorii w zestawieniu tych kierunków z Politechniki Śląskiej.

 

Nasza uczelnia znalazła się w pierwszej czwórce najlepszych uczelni technicznych, a biorąc pod uwagę pierwsze pozycje w rankingach poszczególnych kierunków – na trzecim miejscu w Polsce. – W tegorocznej edycji najwięcej wydziałów w pierwszej trójce każdej z 21 rankingowanych dyscyplin studiów technicznych miały cztery uczelnie: Politechnika Warszawska (10 wydziałów na miejscu I, 7 - na II, 4 - na III), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (odpowiednio: 8-7-2), Politechnika Śląska (2-1-2) i Politechnika Wrocławska (1-4-5) – czytamy na stronie Perspektyw.

W Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018  oceniono 21 dyscyplin studiów technicznych. Do ich oceny zostało zastosowanych 12 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Pierwszym kryterium był prestiż, na który złożyło się badanie opinii kadry akademickiej. Drugie kryterium to absolwenci na rynku pracy na podstawie badania Ekonomicznych Losów Absolwentów, realizowanego przez MNiSW. Trzecim był potencjał akademicki liczony na podstawie oceny parametrycznej MNiSW, uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz nadanych stopni. Czwarte kryterium to efektywność naukowa, w skład której wchodzą: publikacje, cytowania i Field-Weighted Citation Impact.  Przy kolejnym kryterium – potencjale dydaktycznym – liczyły się: jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysoko kwalifikowanych dla studentów oraz akredytacje. Ostatnim kryterium była innowacyjność, na którą złożyły się patenty i prawa ochronne oraz ewentualne wdrożenia.

 

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018 to pierwszy w rankingowej historii Perspektyw wyspecjalizowany ranking, adresowany do precyzyjnie wybranej grupy odbiorców, którymi są ambitni kandydaci na studia techniczne, zainteresowani uzyskaniem tytułu inżyniera i magistra inżyniera na najbardziej renomowanych wydziałach polskich uczelni technicznych.

Więcej : http://engineering.perspektywy.pl/2018/

 

 

Wiadomość utworzona: 17 kwietnia 2018 15:25, autor: Bogusława Kubosz
Ostatnia modyfikacja: 17 kwietnia 2018 15:36, wykonana przez: Bogusława Kubosz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki