16 lutego 2018
TRWA NABÓR WNIOSKÓW DO XXXV EDYCJI ŚLĄSKIEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO!

Zgodnie z regulaminem ŚFS o pomoc ze środków Fundacji mogą ubiegać się studenci studiów wyższych, którzy:

Ø  osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze średnią ocen minimum 4,5;

Ø  udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną (dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 870 zł brutto);

Ø  są zameldowani w województwie śląskim;

Ø  nie ukończyli 24 roku życia.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków wszystkich zainteresowanych studentów, którzy mają już zakończoną zimową sesję egzaminacyjną i spełniają wymogi określone w Regulaminie ŚFS.

Nabór trwa od 15 lutego do 15 kwietnia 2018 roku.

Wniosek należy pobrać ze strony internetowej Funduszu i dostarczyć go osobiście lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny (ul. Cicha 20, 40-116 Katowice) wraz z niezbędnymi załącznikami.

Zapraszamy do wzięcia udziału!

http://www.sfs.katowice.pl/

Plakat

Wiadomość utworzona: 16 lutego 2018 14:23, autor: Bogusława Kubosz
Ostatnia modyfikacja: 16 lutego 2018 14:30, wykonana przez: Bogusława Kubosz
8 lutego 2018
Ważna funkcja dr hab. inż. Jerzego Respondka w Komisji Europejskiej

Dr hab. inż. Jerzy Respondek został powołany przez Komisję Europejską jako ekspert programu ERA Chairs organizowanego w ramach Horyzontu 2020.

 

Program  ERA Chairs ma na celu pełne finansowe wsparcie europejskich uniwersytetów oraz instytucji badawczych w zatrudnieniu wybitnych naukowców na okres nawet pięciu lat. Drugim, nierozerwalnie powiązanym celem programu, jest wdrożeniu zmian strukturalnych, które zapewnią trwałość osiągniętej w wyniku realizacji przyznanego grantu poprawy w jakości badań naukowych danej jednostki.

 

Wybór najlepszych propozycji grantowych odbywa się w ramach dwuetapowej procedury. Po zdalnej ocenie indywidualnej następuje etap tygodniowych obrad w siedzibie unijnej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (ang. Research Executive Agency) w Brukseli. W skład zespołu oceniającego wchodzą nie tylko wybitni przedstawiciele wszystkich dziedzin nauki, ale także reprezentanci biznesu oraz dziennikarze specjalizujący się w popularyzacji badań. Komisja Europejska rekrutuje ekspertów nie tylko z krajów UE, ale także z państw kandydujących.

 

Dr hab. inż. Jerzy Respondek stopień doktora habilitowanego uzyskał w jednostce zwyczajowo uznawanej za siedzibę Komitetu Informatyki PAN, tj. na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej. Wykładał w licznych zachodnich uczelniach, w tym w Pizie, Norymberdze oraz w macierzystym departamencie Alana Turinga na uniwersytecie w Manchester.

Wiadomość utworzona: 7 lutego 2018 14:19, autor: Bogusława Kubosz
Ostatnia modyfikacja: 8 lutego 2018 12:02, wykonana przez: Bogusława Kubosz
7 lutego 2018
Zostań Ambasadorem Kariery w UE – zgłoszenia jeszcze do 12 lutego

Instytucje UE oferują studentom i absolwentom, którzy niedawno ukończyli studia, wiele możliwości w zakresie zdobywania doświadczenia zawodowego. W zależności od tego, jaki etap kształcenia wyższego masz już za sobą, możesz zostać „ambasadorem” UE, zgłosić się na staż lub ubiegać się o stanowisko urzędnika zatrudnionego na stałe.

 

Studenci „ambasadorami” UE

Jeśli jesteś studentem i chciałbyś na swojej uczelni promować możliwości pracy w instytucjach UE, weź udział w programie dla studentów-ambasadorów „EU Careers”. W ramach tego programu będziesz miał okazję:

- uzyskać szczegółowe informacje na temat pracy w instytucjach UE i rozpowszechniać je wśród studentów

- nawiązać współpracę z osobami z całej Europy

- zdobyć doświadczenie zawodowe jeszcze podczas studiów

- zdobyć doświadczenie w dziedzinie wystąpień publicznych, marketingu i HR-u

- wziąć udział w szkoleniach przygotowawczych i przez cały czas trwania programu korzystać z pomocy trenera

- zdobyć kompetencje, dzięki którym Twoje CV będzie atrakcyjniejsze dla potencjalnych pracodawców.

 

Dla kogo przeznaczony jest ten program?
Poszukujemy otwartych i łatwo nawiązujących kontakty osób, które z zapałem będą promować możliwości współpracy z instytucjami UE na swoich uczelniach wyższych.
Jako pracodawca zatrudniający wielu spośród najlepszych europejskich absolwentów poszukujemy ambasadorów, którzy będą promować naszą „markę” na najlepszych uniwersytetach w Europie. Celem programu, który jest częścią pomyślnie realizowanej od dłuższego czasu inicjatywy, jest odkrywanie innowacyjnych sposobów promowania zatrudnienia w instytucjach europejskich. Niektóre metody promocji to:

- udział w targach pracy lub organizowanie prezentacji dla innych studentów

- budowanie sieci współpracy między uczelniami i udzielanie informacji

- aktywna obecność w Internecie i mediach społecznościowych

- udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące pracy w strukturach unijnych.

 

Jakie korzyści przyniesie Ci udział w programie?

Po pierwsze nasi ambasadorzy zostaną gruntownie przeszkoleni, tak aby byli w pełni przygotowani do pełnienia powierzonej im roli. Na szkoleniach zdobędziesz umiejętności potrzebne do wykonywania zadań ambasadora. Zapewnimy Ci wszelką potrzebną pomoc i podpowiemy, od czego zacząć.

Po drugie na rynku pracy, na którym panuje ogromna konkurencja, tego rodzaju odpowiedzialne zadanie może sprawić, że Twoje CV będzie rzeczywiście wyjątkowe. Nie tylko nauczysz się metod komunikacji i prezentacji, lecz międzynarodowy wymiar pełnionej przez Ciebie funkcji może pozytywnie wpłynąć na ocenę Twojego CV z punktu widzenia przyszłego pracodawcy.

 

Informacje praktyczne

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) odpowiada za nabór pracowników do wszystkich instytucji i agencji UE, w tym Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Więcej informacji na temat naszej działalności znajdziesz na stronie: http://epso.europa.eu/about-epso_pl

 

SZCZEGÓŁY REKRUTACJI: https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates_pl#tab-0-0

 

 

Osoby aplikujące proszone są o poinformowanie – najlepiej drogą mailową– o tym fakcie Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej: kariera@polsl.pl Zgłoszenia proszę przesyłać do 12 lutego (poniedziałek) 2018 r.

Wiadomość utworzona: 7 lutego 2018 14:03, autor: Bogusława Kubosz
5 lutego 2018
SPECTRE beneficjentem programu AZURE!

Jest nam niezmiernie miło poinformować o kolejnym sukcesie zespołu SPECTRE! Firma Microsoft przyznała grupie roczny grant obliczeniowy w ramach programu Azure. Platforma Azure to kompleksowy zestaw usług w chmurze, przy użyciu których deweloperzy i informatycy mogą kompilować i wdrażać aplikacje oraz zarządzać nimi w globalnej sieci centrów danych.
Chmura Microsoft Azure wykorzystana zostanie do uruchomienia ogólnodostępnej platformy przetwarzania danych obrazowania molekularnego MALDI MSI. Użycie platformy Azure pozwoli na wykorzystanie w tworzonym przez grupę SPECTRE systemie popularnych rozwiązań organizujących stosy kontenerów, takich jak Kubernetes czy Docker-Compose. Pozwoli również na sprawne testowanie multiplatformowych rozwiązań i znacznie przyspieszy zaimplementowany tryb ciągłego wdrażania (CD) aktualizacji w połączeniu z aktualnie wykorzystywanymi serwerami ciągłej integracji (CI).
Takie rozwiązania istotnie usprawnią prace zespołu i poprawią dostępność platformy obliczeniowej dla użytkowników z całego świata.

Serdecznie gratulujemy!

 

Wiadomość utworzona: 5 lutego 2018 12:30, autor: Bogusława Kubosz
5 lutego 2018
Nasz student ambasadorem Intela!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że student kierunku Biotechnologia, specjalność: Bioinformatyka, współpracownik Zakładu Analizy Eksploracyjnej Danych Instytutu Automatyki, pan inż. Szymon Kocot został studenckim ambasadorem firmy Intel w zakresie technik sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia – deep learning. W ramach swojej pracy jako ambasador, pan Szymon będzie publikować ciekawe popularnonaukowe opracowania oraz podejmie się organizacji cyklu wykładów dla studentów i pracowników naszego wydziału.

Panu Szymonowi serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalszego rozwoju swoich pasji i umiejętności.

Wiadomość utworzona: 5 lutego 2018 12:28, autor: Bogusława Kubosz
2 lutego 2018
Ruszyły zapisy do V edycji Programu Corporate Readiness Certificate (CRC).

Biuro Karier Studenckich wspólnie z firmami Accenture Delivery Center Poland, IBM oraz ING Services Polska zapraszają do udziału wszystkich studentów ostatnich semestrów studiów.

Korzyści z uczestnictwa w programie:

•             Uzyskanie prestiżowego certyfikatu, rozpoznawalnego w środowisku biznesowym (CRC),

•             Zdobycie przedmiotowej wiedzy praktycznej, która nie jest dostępna na rynku,    

•             Wykształcenie umiejętności funkcjonowania w złożonym, nowoczesnym środowisku biznesowym,

•             Płatne staże i praktyki dla najlepszych,

•             Udział w bezpłatnych zajęciach, wykładach i laboratoriach organizowanych w macierzystych uczelniach, a także w siedzibach partnerów Programu.

 

Więcej informacji o programie: http://www.kariera.polsl.pl/rozne/CRC_2018_kursy_material_informacyjny.pdf

 

Wiadomość utworzona: 2 lutego 2018 14:43, autor: Bogusława Kubosz
2 lutego 2018
Konkurs dla uczniów szkół średnich p.t. "Elektronika by żyło się łatwiej"

Zbliża się ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w Konkursie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych p.t. "Elektronika by żyło się łatwiej". W związku z tym prosimy zainteresowane osoby o rejestrację zgodnie z opisem podanym na stronie konkursu http://konkurs.iele.polsl.pl. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z końcem lutego 2018. Zachęcamy do przekazania tej informacji uczniom i nauczycielom szkół średnich.


PLAKAT

 

Wiadomość utworzona: 2 lutego 2018 14:34, autor: Bogusława Kubosz
23 stycznia 2018
Trwa rejestracja na 10. edycję międzynarodowego maratonu programistycznego Deadline24

W dniach 7-8 kwietnia 2018 roku odbędzie się finał 10. jubileuszowej edycji międzynarodowego maratonu programistycznego Deadline24. Już teraz entuzjaści algorytmiki z całego świata mogą rejestrować się na eliminacje online, których wyniki zdecydują o tym, kto weźmie udział w wielkim finale.

Rejestracja 3-osobowych drużyn, które w ramach 10. edycji wydarzenia chcą zmierzyć się na wirtualnej arenie z przeciwnikami z różnych zakątków globu, potrwa do 22 lutego 2018 roku. Zapisy odbywają się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej konkursu: www.deadline24.pl. Same eliminacje będą miały miejsce w niedzielę 25 lutego 2018 roku.

Maraton podzielony jest na 2 etapy. Pierwszym z nich są eliminacje, w czasie których przez 5 godzin zarejestrowane drużyny będą zmagać się z rozwiązywaniem zadań, których poprawność ocenia serwer sprawdzający. Ten etap konkursu przebiega zdalnie. Do finału trwającego nieprzerwanie przez 24 godziny zaproszone zostaną zespoły, które najlepiej poradziły sobie z zadaniami w czasie eliminacji.

Po raz pierwszy Deadline24 miał miejsce w 2009 roku. Początkowo wydarzenie miało charakter lokalny, jednak z upływem czasu, za sprawą rosnącego zainteresowania uczestników, zyskało międzynarodowy charakter. W 2017 roku do pierwszego etapu konkursu zgłosiła się rekordowa liczba zawodników – 1950. W eliminacjach udział wzięli reprezentanci m.in. z Polski, Niemiec, Czech, Rosji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Republiki Południowej Afryki, Białorusi, Chin, Szwajcarii, Indii i Brazylii.

Od samego początku za organizację maratonu odpowiada gliwicka firma Future Processing (FP), zajmująca się wytwarzaniem najwyższej jakości oprogramowania.

FP od lat rozwija kompetencje w zakresie Machine Learning, stosując z powodzeniem swoją wiedzę w przestrzeni obrazowania medycznego, nadzorowania jakości produkcji, współtworzeniu inteligentnych miast czy na potrzeby handlu. Jednym z projektów firmy jest Cardio4D, czyli platforma obliczeniowa, której celem jest zwiększenie wydajności obrazowania medycznego u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

FP jest jedną z 3 śląskich firm tworzących konsorcjum FP Space. Jego celem jest m.in. budowa satelity Intuiton-1 z najbardziej wydajnym na świecie komputerem pokładowym i zaawansowanymi przyrządami do obserwacji Ziemi oraz wsparcie budowy 4. polskiego satelity PW-Sat2.

Firma jest także organizatorem ogólnopolskiej konferencji dotyczącej jakości oprogramowania Quality Excites, konferencji programistycznej Future Dev Day oraz cyklu wykładów i warsztatów Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania.

Wiadomość utworzona: 23 stycznia 2018 14:46, autor: Bogusława Kubosz
Ostatnia modyfikacja: 23 stycznia 2018 14:49, wykonana przez: Bogusława Kubosz
23 stycznia 2018
Studencie, zostań ambasadorem kariery w UE! Zgłoszenia można przesyłać do piątku, 26 stycznia.

Jeśli jesteś studentem i chciałbyś na Politechnice Śląskiej promować możliwości pracy w instytucjach UE, weź udział w programie dla studentów-ambasadorów „EU Careers”! W ramach tego programu będziesz miał okazję: uzyskać szczegółowe informacje na temat pracy w instytucjach UE i rozpowszechniać je wśród studentów, nawiązać współpracę z osobami z całej Europy, a także zdobyć doświadczenie zawodowe jeszcze podczas studiów – szczególnie w dziedzinie wystąpień publicznych, marketingu i HR-u.

 

Program jest skierowany do osób łatwo nawiązujących kontakty, które z zapałem będą promować możliwości współpracy z instytucjami UE na swoich uczelniach. Jego celem jest odkrywanie innowacyjnych sposobów promowania zatrudnienia w instytucjach europejskich. Niektóre metody promocji to: udział w targach pracy lub organizowanie prezentacji dla innych studentów;  budowanie sieci współpracy między uczelniami i udzielanie informacji; aktywna obecność w Internecie i mediach społecznościowych oraz udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące pracy w strukturach unijnych.

 

Szczegółowe informacje są dostępne tutaj.

 

Osoby aplikujące proszone są o poinformowanie Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej, wysyłając e-mail na adres: kariera@polsl.pl. Zgłoszenia można przesyłać do piątku, 26 stycznia.

 

 

Zostań Ambasadorem Kariery w UE

 

Instytucje UE oferują studentom i absolwentom, którzy niedawno ukończyli studia, wiele możliwości w zakresie zdobywania doświadczenia zawodowego. W zależności od tego, jaki etap kształcenia wyższego masz już za sobą, możesz zostać „ambasadorem” UE, zgłosić się na staż lub ubiegać się o stanowisko urzędnika zatrudnionego na stałe.

 

Studenci „ambasadorami” UE

Jeśli jesteś studentem i chciałbyś na swojej uczelni promować możliwości pracy w instytucjach UE, weź udział w programie dla studentów-ambasadorów „EU Careers”. W ramach tego programu będziesz miał okazję:

- uzyskać szczegółowe informacje na temat pracy w instytucjach UE i rozpowszechniać je wśród studentów

- nawiązać współpracę z osobami z całej Europy

- zdobyć doświadczenie zawodowe jeszcze podczas studiów

- zdobyć doświadczenie w dziedzinie wystąpień publicznych, marketingu i HR-u

- wziąć udział w szkoleniach przygotowawczych i przez cały czas trwania programu korzystać z pomocy trenera

- zdobyć kompetencje, dzięki którym Twoje CV będzie atrakcyjniejsze dla potencjalnych pracodawców.

 

Dla kogo przeznaczony jest ten program?
Poszukujemy otwartych i łatwo nawiązujących kontakty osób, które z zapałem będą promować możliwości współpracy z instytucjami UE na swoich uczelniach wyższych.
Jako pracodawca zatrudniający wielu spośród najlepszych europejskich absolwentów poszukujemy ambasadorów, którzy będą promować naszą „markę” na najlepszych uniwersytetach w Europie. Celem programu, który jest częścią pomyślnie realizowanej od dłuższego czasu inicjatywy, jest odkrywanie innowacyjnych sposobów promowania zatrudnienia w instytucjach europejskich. Niektóre metody promocji to:

- udział w targach pracy lub organizowanie prezentacji dla innych studentów

- budowanie sieci współpracy między uczelniami i udzielanie informacji

- aktywna obecność w Internecie i mediach społecznościowych

- udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące pracy w strukturach unijnych.

 

Jakie korzyści przyniesie Ci udział w programie?

Po pierwsze nasi ambasadorzy zostaną gruntownie przeszkoleni, tak aby byli w pełni przygotowani do pełnienia powierzonej im roli. Na szkoleniach zdobędziesz umiejętności potrzebne do wykonywania zadań ambasadora. Zapewnimy Ci wszelką potrzebną pomoc i podpowiemy, od czego zacząć.

Po drugie na rynku pracy, na którym panuje ogromna konkurencja, tego rodzaju odpowiedzialne zadanie może sprawić, że Twoje CV będzie rzeczywiście wyjątkowe. Nie tylko nauczysz się metod komunikacji i prezentacji, lecz międzynarodowy wymiar pełnionej przez Ciebie funkcji może pozytywnie wpłynąć na ocenę Twojego CV z punktu widzenia przyszłego pracodawcy.

 

Informacje praktyczne

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) odpowiada za nabór pracowników do wszystkich instytucji i agencji UE, w tym Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Więcej informacji na temat naszej działalności znajdziesz na stronie: http://epso.europa.eu/about-epso_pl

 

SZCZEGÓŁY REKRUTACJI: https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates_pl#tab-0-0

 

 

Osoby aplikujące proszone są o poinformowanie – najlepiej drogą mailową– o tym fakcie Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej: kariera@polsl.pl

 

Wiadomość utworzona: 23 stycznia 2018 11:52, autor: Bogusława Kubosz
22 stycznia 2018
Patronat Honorowy Dziekana Wydziału nad konkursem na najlepszą pracę magisterską z zakresu data science: “Data Science Masters.

Miło nam poinformować, że Dziekan Wydziału Prof. dr hab. inż. Adam Czornik  objął Patronatem Honorowym konkurs “Data Science Masters” na najlepszą pracę magisterską z zakresu Machine Learning i Data Science.

 “Data Science Masters” to I edycja, organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu data science. Tematyka konkursu obejmuje: analizę danych, uczenie maszynowe, inżynierię danych, statystykę oraz sztuczną inteligencję. Konkurs ma charakter otwarty i mogą wziąć w nim udział absolwenci dowolnej polskiej uczelni.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu data science oraz wyłanianie najciekawszych prac magisterskich, które powstały w tym obszarze w Polsce. Inicjatywa ma zachęcić studentów do prowadzenia badań i tworzenia ambitnych rozwiązań analitycznych.

Więcej informacjo o konkursie: https://www.datasciencemasters.edu.pl/#about

 

Wiadomość utworzona: 22 stycznia 2018 14:35, autor: Bogusława Kubosz
19 stycznia 2018
Godziny Dziekańskie na Wydziale AEI w dniu 19 stycznia 2018 roku (piątek) od godz. 14.00

Na prośbę Samorządu Studenckiego Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 

Dziekan Wydziału

ogłasza godziny dziekańskie

 

w piątek 19 stycznia 2018 roku

od godz. 14.00

 

dla studentów wszystkich rodzajów i kierunków studiów realizowanych na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki w Gliwicach oraz  CKI w Rybniku

 

Ogłoszenie

Wiadomość utworzona: 19 stycznia 2018 09:38, autor: Bogusława Kubosz
Ostatnia modyfikacja: 19 stycznia 2018 09:50, wykonana przez: Bogusława Kubosz
29 grudnia 2017
Przekazanie przez firmę InPro electric robota KUKA wraz z otoczeniem i sterownika przemysłowego Siemens!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 21 grudnia 2017 roku w Instytucie Automatyki na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej firma InPro electric przekazała w użytkowanie zrobotyzowaną celę z robotem KUKA oraz sterownikiem przemysłowym Siemens.

 

 

 Firmę InPro electric reprezentował Pan Udo Niebergall, pełniący funkcję CTO oraz kierownik oddziału znajdującego się w Katowicach, Pan Rafał Respondek.

 

 

 

 

 

Zrobotyzowana cela pozwoli studentom na zdobywanie wiedzy z zakresu programowania robotów przemysłowych oraz sterowników PLC. Jednym z celów współpracy Instytutu Automatyki z firmą InPro electric jest kształcenie wykwalifikowanej kadry z zakresy robotyzacji oraz rozwój i rozbudowa przekazanej celi zrobotyzowanej w ramach prowadzonych prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.

 

Wiadomość utworzona: 29 grudnia 2017 11:57, autor: Bogusława Kubosz
Ostatnia modyfikacja: 29 grudnia 2017 12:03, wykonana przez: Bogusława Kubosz
23 grudnia 2017
Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składam wszystkim Pracownikom oraz Studentom Wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki życzenia pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym 2018 Roku.

Dziekan prof. dr hab. inż. Adam Czornik

 

Dziekan życzenia świąteczne2017

Wiadomość utworzona: 23 grudnia 2017 23:04, autor: Wojciech Wojtowicz
Ostatnia modyfikacja: 23 grudnia 2017 23:27, wykonana przez: Wojciech Wojtowicz
15 grudnia 2017
Nasi studenci pomagają!

Jesteśmy dumni z naszych studentów I roku Makrokierunku za zaangażowanie w zorganizowanie zbiórki świątecznej, przygotowanie i przekazanie prezentów dla wychowanków OŚRODKA WSPARCIA RODZINY w Chorzowie.

Dziękujemy za Wasze serce i zaangażowanie w ważne sprawy!

Szczególnie podziękowanie należą się  p. Agacie Juretko za zorganizowanie całego

                                                                        wydarzenia.

 

Poniżej publikujemy podziękowania od Dyrekcji Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Chorzowie.
 
 

Wiadomość utworzona: 15 grudnia 2017 11:46, autor: Bogusława Kubosz
Ostatnia modyfikacja: 15 grudnia 2017 11:50, wykonana przez: Bogusława Kubosz
15 grudnia 2017
Nasz student p. Bartosz Staszulonek otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018!

Miło nam poinformować, że student  naszego Wydziału, p.  Bartosz Staszulonek został nagrodzony Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2017/2018.

 

Pan Bartosz jest  obecnie studentem 2 roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka.

W roku 2017 udało mu się już zdobyć II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Świata do lat 20 w szermierce, oraz III miejsce w Drużynowych Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w szermierce w Mińsku. Organizatorami zawodów były: Światowa i Europejska Federacja Szermiercza.

 

Serdecznie Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

Na rok akademicki 2017/2018 Rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki

i Szkolnictwa Wyższego 1.861 wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1.275 wniosków studentów i 586 wniosków doktorantów.

 

Do oceny wniosków został powołany Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w którego skład wchodzi 24 ekspertów reprezentujących siedem obszarów nauki i sztukę.

 

Na podstawie indywidualnych protokołów oceny zostały sporządzone listy rankingowe wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na ich podstawie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 645 stypendiów studentom i 78 stypendiów doktorantom.

 

Więcej o wynikach konkursu

 

 

Wiadomość utworzona: 15 grudnia 2017 10:27, autor: Bogusława Kubosz
Ostatnia modyfikacja: 15 grudnia 2017 10:43, wykonana przez: Bogusława Kubosz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki