12 września 2017
Wniosek z naszego wydziału oceniony pozytywnie w konkursie POWR Narodowego Centrum Badań i Rozwoju!

Miło nam poinformować, że wniosek zgłoszony z naszego wydziału w konkursie POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 został oceniony pozytywnie i otrzyma dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w kwocie 1 389 157, 80 złotych.

Projekt wniosku o tytule : Wspieranie konkurencyjności absolwentów kierunku Biotechnologia na rynku pracy poprzez wysokiej jakości staże zawodowe – BIOSTART został opracowany przez międzywydziałowy zespół w składzie:

Dr inż. Katarzyna Mościńska

Dr hab. inż. Danuta Gillner

Dr inż. Magdalena Skonieczna

Dr inż.  Sebastian Student

Dr inż. Sebastian Żabczyński

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom współpracującym przy tworzeniu wniosku!

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest  Instytucją Pośredniczącą dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W dniu 7 września 2017 r. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Komisja rozpatrzyła i oceniła 217 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego 196 wniosków uzyskało ocenę pozytywną.

 

Wiadomość utworzona: 12 września 2017 14:54, autor: Bogusława Kubosz
Ostatnia modyfikacja: 12 września 2017 14:57, wykonana przez: Bogusława Kubosz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki