6 września 2017
Dr hab. inż. Artur Babiarz i dr inż. Tomasz Grzejszczak laureatami konkursu Miniatura 1 Narodowego Centrum Nauki !

Miło nam poinformować, że dwóch pracowników Instytutu Automatyki naszego Wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej; Dr hab. inż. Artur Babiarz oraz  dr inż. Tomasz Grzejszczak zostało laureatami konkursu Miniatura 1 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

Projektem dr hab. inż. Artura Babiarza zakwalifikowanym do finansowania w ramach konkursu jest staż naukowy w tematyce własności dyskretnych układów ułamkowego rzędu.

Z kolei dr inż. Tomasz Grzejszczak odbędzie w ramach projektu wyjazd stażowy w celu prowadzenia badań i poszerzania wiedzy z zakresu wykrywania gestów.

Pracownicy naszej jednostki w ramach grantów wyjadą na staże naukowe do jednostek naukowych w Niemczech.

Serdecznie gratulujemy Laureatom życząc dalszych sukcesów naukowych!

Więcej o wynikach konkursu: http://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-08-03-miniatura1

 

 

 

Dr hab. inż. Artur Babiarz jest absolwentem Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, na którym w 2002 roku kończy studia magisterskie. W tym samym roku rozpoczyna studia doktoranckie. W 2006 roku uzyskuje tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2016 roku.

Zainteresowania naukowe dr hab. inż. Artura Babiarza dotyczą, między innymi, sterowalności i obserwowalności układów dynamicznych, charakterystyk liczbowych, planowania ruchów robotów, modelowania matematycznego układów dynamicznych oraz sterowalności i stabilności układów dynamicznych ułamkowego rzędu.

 

 

 Dr inż. Tomasz Grzejszczak w roku 2010 ukończył studia magisterskie na wydziale Automatyki i Robotyki Politechniki Śląskiej na kierunku makrokierunek ze specjalnością automatyka. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie. W lutym 2014 r. otwarto przewód doktorski pt. „Wykrywanie i lokalizacja punktów charakterystycznych dłoni w obrazach cyfrowych” – promotorzy: dr hab. inż. Adam Gałuszka, dr inż. Michał Kawulok. W 2015 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej i uchwałą rady wydziału, Tomaszowi Grzejszczakowi nadano tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie: automatyka i robotyka i specjalności: wizja komputerowa i przetwarzanie obrazów.

W swoich badaniach interesuje się wykorzystaniem metod przetwarzania obrazu oraz metod sztucznej inteligencji w celu identyfikacji ułożenia dłoni na potrzeby stworzenia interfejsu człowiek – komputer, oraz tworzeniem i optymalizacją algorytmów planowania i wnioskowania.

 

Wiadomość utworzona: 4 września 2017 14:00, autor: Bogusława Kubosz
Ostatnia modyfikacja: 6 września 2017 16:02, wykonana przez: Bogusława Kubosz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki