27 lipca 2017
Profesor Jerzy Klamka laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów!

Bardzo miło nam poinformować, że pracownik naszego wydziału -         Prof. dr hab. inż. Jerzy KLAMKA został wyróżniony Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w roku 2017 za osiągnięcia naukowe.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi w imieniu całej  społeczności akademickiej Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, jednocześnie czujemy się  zaszczyceni możliwością współpracy  na wydziale z tak wybitnym naukowcem. Panu Profesorowi składamy  życzenia dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności.

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka  jest autorytetem w skali światowej w zakresie: sterowalności, obserwowalności oraz stabilności układów dynamicznych, teorii nieskończenie-wymiarowych układów dynamicznych; teorii sterowania optymalnego oraz układów dyskretnych o wielu zmiennych niezależnych. Jest twórcą: kryteriów badania sterowalności dla układów dynamicznych z opóźnieniami, warunków sterowalności dla układów dynamicznych o parametrach rozłożonych. Rozwinął teorię układów dyskretnych o wielu zmiennych niezależnych oraz podał rozwiązanie zagadnienia sterowania minimalno-energetycznego dla różnych klas układów dynamicznych. Monografia „Controllability of Dynamical Systems” stanowi jedną

z podstawowych światowych pozycji w obszarze sterowalności układów dynamicznych. W ostatnim okresie Profesor wniósł istotny wkład w wykorzystanie metod mechaniki kwantowej w informatyce.

 

Więcej: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html

 

Wiadomość utworzona: 27 lipca 2017 09:13, autor: Bogusława Kubosz
Ostatnia modyfikacja: 27 lipca 2017 09:18, wykonana przez: Bogusława Kubosz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki