13 lutego 2020
Nabór na studia II-go stopnia kierunek Informatyka

Po podsumowaniu deklaracji wyboru specjalności składanych w Ankiecie wraz z dokumentami podczas pierwszego terminu naboru na studia II-go stopnia, informujemy, że na kierunku Informatyka zostaną uruchomione wszystkie specjalności.

Wiadomość utworzona: 13 lutego 2020 13:54, autor: Wojciech Wojtowicz
Ostatnia modyfikacja: 13 lutego 2020 14:58, wykonana przez: Wojciech Wojtowicz
5 lutego 2020
Egzaminy dyplomowe na Wydziale AEI

W dniach 21.01 - 4.02.2020 odbywała się pierwsza tura egzaminów dyplomowych inżynierskich dla studentów ostatniego semestru wszystkich kierunków studiów I stopnia prowadzonych na naszym Wydziale. Pełna liczba studentek i studentów biorących udział w egzaminach wyniosła 252:
 1. Automatyka i Robotyka - 91
 2. Biotechnologia - 14
 3. Elektronika i Telekomunikacja - 18
 4. Informatyka - 73
 5. Informatyka (studia niestacjonarne) - 1
 6. Makrokierunek - 26
 7. Teleinformatyka - 29
Po zaliczeniu tego najważniejszego i jednocześnie ostatniego w toku studiów egzaminu 249 studentów uzyskało tytuł zawodowy inżyniera i dołączyło do znamienitego grona absolwentów naszego Wydziału.

Wszystkim szczęśliwym absolwentom naszego Wydziału serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszym studiowaniu lub pracy zawodowej.

Niestety trzech studentów nie wykazało się wystarczającą wiedzą i umiejętnościami wymaganymi do pozytywnego zdania egzaminu. Czeka ich w najbliższym czasie powtórny egzamin. Trzymamy kciuki.

Wiadomość utworzona: 5 lutego 2020 14:28, autor: Wojciech Wojtowicz
31 stycznia 2020
Pracownicy Wydziału w Komitetach Naukowych PAN

Polska Akademia Nauk ogłosiła wyniki Wyborów Członków Komitetów Naukowych PAN na kadencję 2020-2023 r. Wśród krajowych przedstawicieli poszczególnych dyscyplin nauki i dyscyplin pokrewnych są pracownicy Politechniki Śląskiej.
 
Naszą Uczelnię reprezentuje aż 53 profesorów w 18 dyscyplinach. Wśród Członków Komitetów Naukowych PAN na najbliższą kadencję są pracownicy naszego Wydziału:
 
 
 
Komitet Automatyki i Robotyki PAN
prof. dr hab. inż. Adam Czornik
prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
prof. dr hab. inż. Krzysztof Fujarewicz
prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak

Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN
prof. dr hab. inż. Dariusz Kania

Komitet Informatyki PAN
prof. dr hab. inż. Stanisław Kozielski

Wiadomość utworzona: 31 stycznia 2020 13:45, autor: Wojciech Wojtowicz
Ostatnia modyfikacja: 31 stycznia 2020 14:06, wykonana przez: Wojciech Wojtowicz
28 stycznia 2020
Międzynarodowy projekt telekolaboracyjy

W piątek studenci II roku Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, kierunku Automatyka Robotyka, pod opieką mgr Iwony Sety- Dąbrowskiej ze Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej, zaprezentowali rezultaty międzynarodowego projektu telekolaboracyjnego - krótkie filmy video, stworzone przy współpracy ze studentami z Otaru University of Commerce w Japonii. Efekt takiej współpracy umożliwia ciekawe spojrzenie w międzykulturowość przestrzeni akademickiej.
 

Wiadomość utworzona: 28 stycznia 2020 13:13, autor: Wojciech Wojtowicz
28 stycznia 2020
INTERSTUDENT 2020

Mgr inż. Godlove Suila Kuaban z Kmerunu – student III roku studiów doktoranckich  na naszym Wydziale i jednocześnie asystent w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN - został laureatem konkursu INTERSTUDENT 2020 w kategorii doktoranci.

 

Konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce INTERSTUDENT 2020 organizowany jest od dziesięciu lat przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Fundację Edukacyjną Perspektywy. Głównym celem konkursu jest promowanie najlepszych studentów obcokrajowców w polskich uczelniach wyższych. W tym roku laureatów w trzech głównych kategoriach: studia licencjackie, studia inżynierskie oraz studia doktoranckie wyłoniono spośród 72 zgłoszonych kandydatów z ponad 30 uczelni wyższych. Laureaci odebrali nagrody  na uroczystej gali zorganizowanej w ramach konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2020” na Politechnice Łódzkiej.

 

Mgr inż. Godlove Suila Kuaban z Kmerunu

 

Laureatowi składamy serdeczne gratulacje i życzymy wielu sukcesów w pracy naukowej.

Wiadomość utworzona: 28 stycznia 2020 13:00, autor: Wojciech Wojtowicz
Ostatnia modyfikacja: 28 stycznia 2020 13:01, wykonana przez: Wojciech Wojtowicz
26 stycznia 2020
Laureaci konkursów projakościowych Politechniki Śląskiej.

Rozstrzygnięte zostały kolejne konkursy projakościowe na stypendia wypłacane ze środków własnego funduszu stypendialnego w 2019 roku. Stypendia zostały przyznane zostały 8 naukowcom naszego Wydziału:
 1. stypendium na dofinansowanie udziału w stażu w wiodącym zagranicznym ośrodku naukowym:
  • dr hab. inż. Arkadiusz Biernacki, prof. PŚ,
  • dr inż. Adam Gudyś.
 2. stypendium będące wsparciem dla rozpoczęcia działalności naukowej w nowej tematyce w ramach priorytetowych obszarów badawczych Politechniki Śląskiej:
  • mgr inż. Goodlove Suila Kuaban,
  • mgr inż. Jakub Szyguła,
  • mgr inż. Ireneusz Smołka,
  • mgr inż. Krzysztof Paszek.
 3. stypendium na dofinansowanie badań o charakterze przełomowym:
  • dr hab. inż. Aleksandra Gruca, prof. PŚ.
 4. stypendium za publikacje we współpracy z wiodącymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi:
  • dr inż. Michał Staniszewski.
Laureatom bardzo serdecznie gratulujemy oraz życzymy osiągnięcia założonych celów badawczych i uzyskania cennych wyników naukowych.

Wiadomość utworzona: 26 stycznia 2020 22:37, autor: Wojciech Wojtowicz
19 stycznia 2020
Współpraca Politechniki Śląskiej z firmą Fiat Auto Poland

W dniu 15 stycznia 2020r. odbyło się spotkanie podsumowujące ubiegły rok współpracy Politechniki Śląskiej z firmą Fiat Auto Poland w Tychach, podczas którego JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk przedłużył umowę na kontynuację wszelkich działań badawczo - rozwojowych oraz dydaktycznych  na najbliższy rok. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firmy Fiat, władze Rektorskie oraz przedstawiciele Wydziałów, które ściśle współpracują z firmą od wielu lat. Nasz wydział reprezentowała Pani dr hab. Monika Kwoka, prodziekan ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Firma Fiat Auto Poland proponuje wiele ciekawych i bardzo ambitnych tematów do zrealizowania w ramach prac inżynierskich i magisterskich i zachęca do wszelkich form kontaktu oraz dalszej współpracy. 

Wiadomość utworzona: 19 stycznia 2020 16:41, autor: Wojciech Wojtowicz
14 stycznia 2020
Nowy Przewodniczący Zarządu Polskiego Oddziału IEEE Control Systems Society

Miło nam poinformować, że pracownik Katedry Automatyki i Robotyki dr hab. inż. Artur Babiarz, prof. PŚ został wybrany Przewodniczącym Zarządu Polskiego Oddziału IEEE Control Systems Society na kadencję 2020/21.

Gratulujemy!

 

Strona Polskiego Oddziału IEEE Control Systems Society

Wiadomość utworzona: 14 stycznia 2020 11:19, autor: Wojciech Wojtowicz
14 stycznia 2020
Granty Rektorskie

Uprzejmie informujemy, że rektorskie granty za wysoko punktowane publikacje lub udzielone patenty w konkursie w 2019 roku otrzymały następujące osoby:
Granty I stopnia:
 • prof. dr hab. inż. Marek Kimmel
 • prof. dr hab. inż. Joanna Polańska
 • prof. dr hab. inż. Sebastian Deorowicz
 • dr inż. Agnieszka Danek
 • dr inż. Jakub Nalepa
 • dr hab. inż. Michał Kawulok, prof. PŚ
 • dr inż. Adam Gudyś
 • dr hab. inż. Agnieszka Szczęsna, prof. PŚ
 • dr hab. inż. Aleksandra Gruca, prof. PŚ
 • dr hab. inż. Adam Popowicz, prof. PŚ
Granty II stopnia:
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Metzger
 • dr hab. inż. Roman Starosolski, prof. PŚ
 • dr hab. inż. Katarzyna Harężlak, prof. PŚ
 • dr inż. Paweł Kasprowski

Wiadomość utworzona: 14 stycznia 2020 10:48, autor: Wojciech Wojtowicz
Ostatnia modyfikacja: 14 stycznia 2020 10:48, wykonana przez: Wojciech Wojtowicz
14 stycznia 2020
Nominacje - Osobowość Roku 2019

Czworo pracowników naszego Wydziału:
 1. prof.dr hab. inż. Monika Kwoka,
 2. dr inż. Aleksandra Werner,
 3. dr inż. Błażej Adamczyk,
 4. dr inż. Małgorzata Bach.
zostało nominowanych do tytułu OSOBOWOŚĆ ROKU 2019 w kategorii: Nauka.
W ogólnopolskim plebiscycie OSOBOWOŚĆ ROKU 2019, który w województwie śląskim prowadzi "Dziennik Zachodni", zaszczytne tytuły zostaną przyznane głosami mieszkańców naszego regionu. Głosowanie będzie prowadzone w pięciu kategoriach: Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Biznes oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna oraz Nauka.
W kategorii Nauka głosowanie będzie prowadzone w jednym etapie w skali całego województwa. Laureaci z województwa śląskiego będą mieli szansę na zdobycie wyróżnień w skali całej Polski. W tym roku plebiscyt jest prowadzony jednocześnie we wszystkich województwach w kraju. Zwycięzcy z każdego regionu wezmą udział w ogólnopolskim finale, w którym powalczą o tytuły Osobowość Roku Polski 2019 w każdej kategorii. Awansując do finału laureaci zachowają głosy zdobyte od początku plebiscytu.
Głosowanie trwa od wtorku, 7 stycznia do środy, 26 lutego do godz. 22:30. Dwa dni później, w piątek, 28 lutego rozpocznie się ogólnopolski finał. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w środę, 11 marca.

Nominowanym serdecznie gratulujemy i życzymy jak najlepszych wyników w plebiscycie. Jednocześnie apelujemy do wszystkich członków społeczności akademickiej Wydziału AEI o wzięcie udziału w głosowaniu i poparcie naszych kandydatów.

Wiadomość utworzona: 14 stycznia 2020 09:16, autor: Wojciech Wojtowicz
Ostatnia modyfikacja: 14 stycznia 2020 10:07, wykonana przez: Wojciech Wojtowicz
24 grudnia 2019
Życzenia Bożonarodzeniowe

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składam wszystkim Pracownikom, Doktorantom i Studentom Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki życzenia pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym 2020 Roku.
 
Dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Prof. dr hab. inż. Joanna Polańska

Wiadomość utworzona: 24 grudnia 2019 10:44, autor: Wojciech Wojtowicz
10 grudnia 2019
Płatne staże krajowe i zagraniczne

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym”. W ramach III modułu projektu oferowane są płatne staże skierowane do studentów ostatnich 4 semestrów studiów I oraz II stopnia studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych kierunków:
 • Mechanika i Budowa Maszyn (IŚiE)
 • Inżynieria Bezpieczeństwa (IŚiE)
 • Biotechnologia (IŚiE)
 • Energetyka (IŚiE)
 • Inżynieria środowiska (IŚiE)
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (WOiZ, IM)
 • Socjologia (WOiZ)
 • Elektronika i telekomunikacja (AEI)
 • Teleinformatyka (AEI)
 • Automatyka i robotyka (AEI)
 • Górnictwo i geologia (GIBiAP)
 • Inżynieria Biomedyczna (IB)
 • Inżynieria Produkcji (IM)
 • Inżynieria Materiałowa (IM)
 • oraz Transport (TiIL)
Projekt zakłada realizację staży krajowych w wymiarze 320h do zrealizowania w 12 tygodni lub 120h do zrealizowania w 6 tygodni w terminie wspólnie uzgodnionym pomiędzy stażystą i Pracodawcą oraz staże zagraniczne w wymiarze 120h do zrealizowania w 6 tygodni w okresie wakacyjnym.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej. Biuro ma swoją siedzibę w Gliwicach (ul Konarskiego 20B, p.105), Zabrzu (ul. Roosevelta 40, pokój 007) oraz Katowicach (ul. Krasińskiego 8, p. 053).

Wiadomość utworzona: 10 grudnia 2019 14:43, autor: Wojciech Wojtowicz
10 grudnia 2019
Kolejna lista rankingowa konkursu MINIATURA 3.

Kolejna lista rankingowa konkursu MINIATURA 3.

Nasi pracownicy: Dr inż. Marcin Michalak oraz dr inż. Michał Maćkowski wśród laureatów.

W dniu 4.12.2019 Narodowe Centrum Nauki przedstawiło kolejne listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 3, ogłoszonego przez NCN w dniu 17 czerwca 2019 r. Grono laureatów konkursu MINIATURA 3 - finansującego realizację pojedynczych działań naukowych, takich jak: badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne - powiększyło się o kolejną grupę młodych naukowców. Wśród z nich zalazło się 17 pracowników Politechniki Śląskiej, w tym dwóch pracowników WAEI.

Naszymi laureatami zostali:

1)      dr inż. Marcin Michalak.

Tytuł wniosku: Wnioskowanie boolowskie w biklasteryzacji.

Finansowanie obejmie wyjazd badawczy.

2)      dr inż. Michał Maćkowski,

Tytuł wniosku: Badanie percepcji informacji graficznej prezentowanej w formie dostosowanej grafiki dotykowo-dźwiękowej przez osoby niewidome.

Finansowanie obejmie badania wstępne/pilotażowe.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Konkurs MINIATURA 3 skierowany był do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r., nie kierowały realizacją projektu badawczego finansowanego przez NCN lub w ramach innych konkursów krajowych/międzynarodowych, jak również nie były laureatami konkursów NCN na stypendia doktorskie lub staże podoktorskie. Kandydat nie mógł być również wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki. Musiał posiadać w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę. Warunkiem udziału w konkursie było również zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej będącej wnioskodawcą.

W konkursie MINIATURA 3 na realizację działań można było otrzymać od 5 do 50 tys. zł, a czas ich realizacji nie powinien przekroczyć 12 miesięcy. Nabór wniosków prowadzony był od 17 czerwca do 30 września 2019 r., a cykl oceny skrócono do maksymalnie czterech miesięcy. Budżet konkursu MINIATURA 3 to aż 20 mln zł.

Pierwszy konkurs MINIATURA ogłoszony i zakończony w 2017 r. cieszył się rekordowym zainteresowaniem naukowców. Dzięki MINIATURZE 1 wsparcie otrzymało 828 naukowców, a łączna kwota finansowania wyniosła prawie 30 mln zł. W drugiej edycji działania naukowe zrealizuje 716 naukowców, którzy otrzymali na ten cel ponad 25 mln zł.

Pełna lista rankingowa konkursu MINIATURA 3

Wiadomość utworzona: 10 grudnia 2019 13:04, autor: Wojciech Wojtowicz
10 grudnia 2019
Sprzedaż bluz i czapek wydziałowych do 13.12!

Sprzedaż bluz i czapek wydziałowych do 13.12!

Już ostatni tydzień, w którym można kupić pierwsze od bardzo długiego czasu bluzy wydziałowe.

 

Zainteresowanych odsyłamy na fanpage:

www.facebook.com/pg/sswaei

albo bezpośrednio na stronę sklepu:

www.camicetta.pl/sklep/szkola/aei-politechnika-slaska

 

Jest też możliwość przymierzenia bluzy przed zakupem w biurze samorządu (parter, pok. 5)

 

 

 

Wiadomość utworzona: 10 grudnia 2019 11:57, autor: Wojciech Wojtowicz
9 grudnia 2019
II nabór wniosków o Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Od 1 grudnia do 20 grudnia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Wniosek o przyznanie stypendium wypełnia się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF). Wydruk wniosku z podpisem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej oraz wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Badań Naukowych. Ponadto wygenerowany z systemu OSF wniosek w formacie pdf należy przesłać na adres: RN2-BBN@polsl.pl. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Badań Naukowych pod numerami tel. 32 237 2205, 32 400 30 13.

Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy). Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 5390 zł miesięcznie. Wysokość stypendium oraz okres otrzymywania zostaną ustalone w decyzji w sprawie przyznania stypendium – w zależności od wysokości środków przewidzianych na ten cel w budżecie ministra.

Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/nauka/stypendia-dla-mlodych-naukowcow

Wiadomość utworzona: 9 grudnia 2019 10:39, autor: Wojciech Wojtowicz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki