27 czerwca 2018
PRODZIEKANI - godziny urzędowania w czasie wakacji
Wiadomość utworzona: 27 czerwca 2018 14:00, autor: Karolina Widerak
23 maja 2018
Wybór specjalności - Makrokierunek semestr 4
Wiadomość utworzona: 23 maja 2018 09:14, autor: Karolina Widerak
Ostatnia modyfikacja: 23 maja 2018 09:26, wykonana przez: Karolina Widerak
24 stycznia 2018
D Z I E K A N A T - godziny urzędowania
Wiadomość utworzona: 3 września 2012 12:32, autor: Ewa Charczyszyn
Ostatnia modyfikacja: 24 stycznia 2018 12:56, wykonana przez: Ewa Charczyszyn
24 stycznia 2018
Dyżury Dziekanatu studiów niestacjonarnych w semestrze letnim 2017/2018 (w soboty)
Wiadomość utworzona: 24 stycznia 2018 12:53, autor: Karolina Widerak
Ostatnia modyfikacja: 24 stycznia 2018 12:56, wykonana przez: Ewa Charczyszyn
22 lutego 2018
PRODZIEKANI - godziny urzędowania
Wiadomość utworzona: 4 września 2012 11:56, autor: Ewa Charczyszyn
Ostatnia modyfikacja: 22 lutego 2018 08:34, wykonana przez: Karolina Widerak
19 października 2017
NOWY REGULAMIN STUDIÓW (z wersją w języku angielskim) - obowiązuje od 1.10.2017
Wiadomość utworzona: 8 maja 2017 07:35, autor: Ewa Charczyszyn
Ostatnia modyfikacja: 19 października 2017 10:18, wykonana przez: Ewa Charczyszyn
3 października 2017
Biblioteka wydziałowa
Wiadomość utworzona: 3 października 2017 14:33, autor: Ewa Charczyszyn
Ostatnia modyfikacja: 3 października 2017 14:41, wykonana przez: Ewa Charczyszyn
16 lipca 2018
OPŁATY ZA POWTARZANIE PRZEDMIOTU/ÓW oraz opłaty za studia niestacjonarne w roku akademickim 2017/18 i 2018/19
Student, który musi wykonać opłatę za powtarzanie przedmiotu/ów powinien zalogować się na swoje konto do SOTS, gdzie system generuje dla każdego indywidualny numer konta.
 
Opłaty można dokonać wykonując przelew z własnego konta bankowego, w tytule opłaty wpisując nazwę powtarzanego przedmiotu, nr semestru, którego dotyczy lub z systemu SOTS wydrukować blankiet przelewu.
 
 
W przypadku rezygnacji ze studiów lub błędnie dokonanej opłaty proszę złożyć wniosek podania o zwrot (dodany w załączniku) - dane dotyczące imienia, nazwiska i numeru konta wypełnić elektronicznie.

Komunikat zawiera załącznikiOplaty 2017-18.pdf, oplaty 2018-19.pdf, wzor podania o zwrot wplaty.doc

Wiadomość utworzona: 25 stycznia 2012 08:30, autor: Ewa Charczyszyn
Ostatnia modyfikacja: 16 lipca 2018 10:46, wykonana przez: Karolina Widerak
7 lutego 2018
WZORY PODAŃ DLA STUDENTÓW
Tabelaryczne zestawienie przedmiotów obowiązujących
oraz zrealizowanych
 
należy złożyć wraz z podaniem
o wznowienie studiów
lub przeniesienie
(wg załączonego wzoru)
 
Do podania o Indywidualną Organizację Studiów należy dołączyć "Kartę IOS" 

Komunikat zawiera załącznikiAwans.docx, Egzamin komisyjny.docx, Karta IOS.docx, podanie_o_zmiane_tematu_pracy_dypl.pdf, Przesuniecie terminu zlozenia pracy dyplomowej.docx, Rejestracja na semestr po urlopie.docx, Rozpatrywanie podań do Dziekana.docx, Tryb postepowania przy przeniesieniu.pdf, Uniwersalny.docx, Urlop na uzupelnienie zaleglosci.docx, Urlop zdrowotny.docx, Wznowienie studiow 7-02-2018.docx, wzor podania o zwrot wplaty.doc, Zestawienie tabelaryczne.docx

Wiadomość utworzona: 10 stycznia 2014 13:12, autor: Ewa Charczyszyn
Ostatnia modyfikacja: 7 lutego 2018 11:02, wykonana przez: Ewa Charczyszyn
24 maja 2017
Organizacja roku akademickiego 2017/18
Wiadomość utworzona: 10 marca 2017 08:06, autor: Ewa Charczyszyn
Ostatnia modyfikacja: 24 maja 2017 11:55, wykonana przez: Ewa Charczyszyn
13 czerwca 2018
Egzamin dyplomowy magisterski

Warunkiem złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej wraz z całą dokumentacją jest posiadanie WSZYSTKICH ocen wpisanych do EKOS.

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu dyplomowego magisterskiego należy złożyć w Dziekanacie (zgodnie z kierunkiem studiów):

·       2 egzemplarze pracy dyplomowej, zgodnie z kierunkiem studiów (drukowanej dwustronnie i termobindowanej – miękkiej), płyta CD lub DVD z edytowalną wersją pliku, opisana jak strona tytułowa pracy dyplomowej - ma być przyklejona na każdym  egzemplarzu pracy dyplomowej, na ostatniej stronie,

·       oświadczenie o wyrażeniu lub nie zgody na udostępnienie pracy dyplomowej (załącznik 2) – zbindowane do każdego egzemplarza pracy dyplomowej, po stronie tytułowej, przed spisem treści,

·       wniosek dyplomanta o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (załącznik 1),

·       oświadczenie o prawach autorskich (załącznik 3),

·       ewentualny wniosek o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku angielskim (załącznik 4 i 5)

·       4 zdjęcia w stroju wizytowym (rozmiar 4,5 x 6,5cm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, wraz z potwierdzeniem dowodu opłaty za dyplom – opłata za dyplom w języku polskim wynosi 60 zł

 

W systemie PD (przed złożeniem pracy dyplomowej w dziekanacie) należy wgrać abstrakt, prezentację  oraz wersję elektroniczną pracy:

Opis wgrywania pracy dyplomowej:

 

1.       Logowanie do systemu Prace Dyplomowe (https://pd.aei.polsl.pl/) z wykorzystaniem swojej nazwy użytkownika oraz hasła (identyczne jak w  Systemie Obsługi Toku Studiów -SOTS).

 

2.       Przejście na stronę Obrona pracy. Wybranie zakładki Składanie pracy.

 

3.       Wypełnienie pola Abstrakt i wskazanie pliku w formacie PDF  zawierającego kompletny i jednolity tekst pracy dyplomowej (ten sam, który jest zapisany na płycie dołączanej do drukowanego egzemplarza pracy).  Zapisanie pracy na serwerze za pomocą przycisku Wyślij.

 

Warunkiem koniecznym do wgrania pracy dyplomowej w systemie PD jest posiadanie zdefiniowanego w nim tematu pracy oraz promotora (podgląd przyporządkowanego tematu i promotora możliwy jest na stronie Temat pracy dostępnej po zalogowaniu).

 

Na pisemny wniosek Absolwenta (załącznik 4 i 5) Uczelnia wydaje dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden z wymienionych języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski oraz 1 egzemplarz suplementu do dyplomu w tłumaczeniu WYŁĄCZNIE na język angielski. Wniosek należy złożyć wraz z dokumentami do obrony lub w terminie 30 dni od daty złożenia egzaminu dyplomowego. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dodatkowego odpisu w wysokości 40 zł oraz 1 fotografię w stroju wizytowym (rozmiar 4,5 x 6,5cm, zgodną z fotografią umieszczoną na oryginale dyplomu).

Po obronie z Modułu Studenta w SOTS należy wydrukować kartę obiegową oraz deklarację udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów. Wydruk ten  jest możliwy TYLKO w przypadku wyrażenia zgody na udział w badaniu. Oba dokumenty należy złożyć dopiero przy odbiorze dyplomu, w Dziekanacie pok. 9

 

Absolwenci, którzy nie chcą wyrazić zgody na udział w badaniu powinni po złożeniu egzaminu dyplomowego zgłosić się po kartę obiegową do Dziekanatu (zgodnie z kierunkiem studiów).

 

 

 

 

 

Komunikat zawiera załącznikiStrona tytułowa proj. inz. i pracy dypl. mgr_.pdf, Title_page_of_final_project_and_master_thesis.pdf, zalacznik 2. Oswiadczenie o wyrazeniu zgody.pdf, zalacznik 3. Oswiadczenie_o_autorstwie.pdf, załącznik nr 1 wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.pdf, zalacznik nr 4 wydanie dyplomu.pdf, zalacznik nr 5 wydanie suplementu.pdf

Wiadomość utworzona: 4 grudnia 2014 13:07, autor: Ewa Charczyszyn
Ostatnia modyfikacja: 13 czerwca 2018 08:37, wykonana przez: Ewa Charczyszyn
13 czerwca 2018
Egzamin dyplomowy inżynierski

Warunkiem złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej wraz z całą dokumentacją jest posiadanie WSZYSTKICH ocen wpisanych do EKOS.

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu dyplomowego inżynierskiego należy złożyć w Dziekanacie (zgodnie z kierunkiem studiów):

·       2 egzemplarze projektu inżynierskiego (z opinią promotora - dotyczy tylko studentów kierunku Informatyka), zgodnie z kierunkiem studiów (drukowanego dwustronnie i termobindowanego – miękkiego), płyta CD, opisana jak strona tytułowa projektu inżynierskiego - ma być przyklejona na każdym egzemplarzu projektu, na wewnętrznej  stronie okładki,

·       wniosek dyplomanta o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (załącznik 1)

·       oświadczenie o prawach autorskich (załącznik 2)

·       oświadczenie o wyrażeniu lub nie zgody na udostępnienie pracy dyplomowej  – zbindowane do każdego egzemplarza pracy dyplomowej, po stronie tytułowej, przed spisem treści, (załącznik nr 3)

·       ewentualny wniosek o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku angielskim (załącznik 4 i 5)

·       4 aktualne zdjęcia w stroju wizytowym (rozmiar 4,5 x 6,5cm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, wraz z potwierdzeniem dowodu opłaty za dyplom - opłata za dyplom w języku polskim wynosi 60 zł

 

W systemie PD (przed złożeniem pracy dyplomowej w dziekanacie) należy wgrać abstrakt, prezentację  oraz wersję elektroniczną pracy: 

Opis wgrywania pracy dyplomowej:

 

1.        Logowanie do systemu Prace Dyplomowe (https://pd.aei.polsl.pl/) z wykorzystaniem swojej nazwy użytkownika oraz hasła (identyczne jak w  Systemie Obsługi Toku Studiów -SOTS).

 

2.         Przejście na stronę Obrona pracy. Wybranie zakładki Składanie pracy.

 

3.        Wypełnienie pola Abstrakt i wskazanie pliku w formacie PDF  zawierającego kompletny i jednolity tekst pracy dyplomowej (ten sam, który jest zapisany na płycie dołączanej do drukowanego egzemplarza pracy).  Zapisanie pracy na serwerze za pomocą przycisku Wyślij.

 

Warunkiem koniecznym do wgrania pracy dyplomowej w systemie PD jest posiadanie zdefiniowanego w nim tematu pracy oraz promotora (podgląd przyporządkowanego tematu i promotora możliwy jest na stronie Temat pracy dostępnej po zalogowaniu).

 

Na pisemny wniosek Absolwenta (załącznik 4 i 5) Uczelnia wydaje dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden z wymienionych języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski oraz  egzemplarz suplementu do dyplomu w tłumaczeniu WYŁĄCZNIE na język angielski. Wniosek należy złożyć wraz z dokumentami do obrony lub w terminie 30 dni od daty złożenia egzaminu dyplomowego. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dodatkowego odpisu w wysokości 40 zł oraz 1 aktualną fotografię (zgodną z fotografią umieszczoną na oryginale dyplomu, rozmiar 4,5 x 6,5cm).

Po obronie z Modułu Studenta w SOTS należy wydrukować kartę obiegową oraz deklarację udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów. Wydruk ten  jest możliwy  TYLKO w przypadku wyrażenia zgody na udział w badaniu. Oba dokumenty należy złożyć dopiero przy odbiorze dyplomu, w Dziekanacie, pok. 9.

 

Absolwenci, którzy nie chcą wyrazić zgody na udział w badaniu powinni po złożeniu egzaminu dyplomowego zgłosić się po kartę obiegową do Dziekanatu (zgodnie z kierunkiem studiów).

 

Komunikat zawiera załącznikiRamowe zasady.pdf, Strona tytułowa proj. inz. i pracy dypl. mgr_.pdf, Title_page_of_final_project_and_master_thesis.pdf, zalacznik 2. Oswiadczenie_o_autorstwie.pdf, zalacznik 3. Oswiadczenie o wyrazeniu zgody.pdf, załącznik nr 1 wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.pdf, zalacznik nr 4 wydanie dyplomu.pdf, zalacznik nr 5 wydanie suplementu.pdf

Wiadomość utworzona: 2 grudnia 2014 14:31, autor: Ewa Charczyszyn
Ostatnia modyfikacja: 13 czerwca 2018 08:39, wykonana przez: Ewa Charczyszyn
30 kwietnia 2015
System "Plagiat"
Dziekanat Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki informuje studentów wszystkich kierunków studiów o objęciu systemem antyplagiatowym prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich),
co wymusza pewne opóźnienie
w możliwości dopuszczenia
do egzaminu dyplomowego,
więc szczególnie istotne jest terminowe złożenie pracy dyplomowej w Dziekanacie.

Wiadomość utworzona: 24 marca 2014 12:56, autor: Ewa Charczyszyn
Ostatnia modyfikacja: 30 kwietnia 2015 10:39, wykonana przez: Ewa Charczyszyn
27 stycznia 2015
PISMO OKÓLNE Nr 45/13/14 w sprawie nowych umów edukacyjnych dla studentów studiów I, II i III stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Wiadomość utworzona: 9 października 2014 16:19, autor: Ewa Charczyszyn
Ostatnia modyfikacja: 27 stycznia 2015 07:54, wykonana przez: Ewa Charczyszyn
7 listopada 2017
KREDYTY STUDENCKIE
Wiadomość utworzona: 6 września 2016 11:28, autor: Ewa Charczyszyn
Ostatnia modyfikacja: 7 listopada 2017 15:42, wykonana przez: Ewa Charczyszyn
30 kwietnia 2015
"LLP ERASMUS"
Wiadomość utworzona: 27 czerwca 2012 11:48, autor: Ewa Charczyszyn
Ostatnia modyfikacja: 30 kwietnia 2015 10:52, wykonana przez: Ewa Charczyszyn
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Dziekanatu Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki