Lista promotorów prac dyplomowych magisterskich, pobierz .pdf


WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE ZŁOŻENIEM PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ

Praca dyplomowa magisterska (procedura P-AR-1), pobierz.pdf

- Karta Pracy Dyplomowej Magisterskiej (załącznik Z1-P-AR-1), pobierz.pdf, .doc

- Forma pracy dyplomowej magisterskiej (instrukcja I1-P-AR-1), pobierz.pdf

- Strona tytułowa pracy magisterskiej (załącznik Z1-I1-P-AR-1), pobierz.doc , pdf

- Wystawa prac dyplomowych (instrukcja I2-P-AR-1), pobierz.pdf

Wzór strony tytułowej prezentacji:Adres e-mail do przesyłania prezentacji zgodnie z instrukcją I2-P-AR-1: michal.sitek@polsl.pl


Egzamin dyplomowy magisterski (procedura P-AR-2), pobierz.pdf

- Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (załącznik Z1-P-AR-2), pobierz .doc ,pdf

- Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (załącznik Z2-P-AR-2),
pobierz.doc ,pdf

- Oświadczenie o udostępnieniu pracy dyplomowej (załącznik Z3-P-AR-2), pobierz.doc, pdf

- Recenzja pracy dyplomowej magisterskiej (załącznik Z4-P-AR-2), pobierz .doc, .pdf


- Prośba o sporządzenie i wydanie odpisu dyplomu, pobierz.doc, .pdf

- Prośba o sporządzenie i wydanie suplementu, pobierz .doc .pdf

- Informacja do suplementu, pobierz .doc, .pdf


Pytania dyplomowe

KIERUNEK ARCHITEKTURA
Zagadnienia ogólne, pobierz .pdf

Zagadnienia tematyczne_1_Projektowanie urbanistyczne
i planowanie przestrzenne, pobierz .pdf

Zagadnienia tematyczne_2_Projektowanie architektoniczne, pobierz .pdf

Zagadnienia tematyczne_3_Projektowanie konserwatorskie i historia architektury, pobierz .pdf

KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Zagadnienia ogólne, pobierz .pdf

Zagadnienia tematyczne_4_Projektowanie architektoniczne wnętrz, pobierz .pdf


UWAGI:

1. Wszelkie istotne sprawy, nie objęte niniejszą procedurą rozstrzyga Dziekan.

2. Obsługa spraw związanych z dyplomami:
Zajmuje się tym Pani Sylwia Wanat , pokój 112, nr tel. 237-12-07.

3. W związku z obowiązującym  na naszym Wydziale Systemem AntyPlagiat.pl (ASAP) informujemy że elektroniczny zapis tekstu pracy dyplomowej nie może różnić się od wydruku złożonego w Dziekanacie, co dyplomant potwierdza podpisując oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy.

4. Zdjęcia do dyplomu:
Zdjęcia do dyplomu powinny spełniać następujące wymagania: wymiary 45 mm x 65 mm (4 sztuki), aktualne i identyczne fotografie (niepodpisane na odwrocie) powinny być wykonane estetycznie, przez fotografa, na odpowiednim papierze, z zachowaniem zasad i powagi dokumentu, którego dotyczą (Zarządzenie nr 127/2017 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27.10.2017 r.).

5. Część tekstowa pracy dyplomowej magisterskiej:
Należy ją składać w miękkiej oprawie dwustronnie drukowaną.

6. Odpis dyplomu w języku obcym:
Osoby zainteresowane odpisem w języku obcym proszone są o złożenie wniosku o odpis dyplomu i wniosku o odpis suplementu w języku angielskim (z przetłumaczonym tematem pracy dyplomowej). Do wniosku należy dołączyć dodatkowe zdjęcie (identyczne jak złożone wcześniej do dyplomu) wraz z potwierdzeniem wniesionej opłaty w wysokości 40 zł.

7. Karta obiegowa:
W Module Studenta SOTS uruchomiona została możliwość druku karty obiegowej. Samodzielny wydruk karty obiegowej przez studenta jest możliwy tylko w przypadku wyrażenia zgody na udział w badaniu losów zawodowych absolwentów. Osoba, która zgadza się na udział w badaniach losów zawodowych proszona jest o dostarczenie do Dziekanatu wypełnionej karty obiegowej i formularza zgody na badanie. Studenci, którzy nie wyrażą zgody na udział w badaniu losów zawodowych proszeni są o zgłoszenie się po kartę obiegową w Dziekanacie.

8. Odbiór dyplomu:
Dyplomy są wydawane podczas uroczystości wręczenia dyplomów tj. we wrześniu odbierają dyplomy absolwenci I stopnia, w grudniu absolwenci II stopnia.
W przypadku nieobecności na uroczystym wręczeniu, dyplom odbiera się osobiście w Dziekanacie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym terminu odbioru.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dyplom magisterski